شهرجديد پرند

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر شهرجديد پرند

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
شيرخدا اميرحسين ریاضی فيزيک | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 55
شاكرى مسعود انسانی روانشناسي | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه دانشگاه شاهد - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 21
سى و سه مردان انسانی حقوق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 25
گودرزى ریاضی امار | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17