قرچك

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر قرچك

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
عباسى نرگس ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 28
ميرزاخانى رضا انسانی علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 2سال از سوم دبيرستان 36
فلاح باقرى نژاد عليرضا ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال از دوم دبيرستان 44
اكبرى پور زهرا ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 11
زارعى فاطمه ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 14
رشيديان اسماء ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال از سوم دبيرستان 33
ملكى حديثه ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 36
محمديان مهتاب ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 11
نجف زاده ساداتى سيدعليرضا ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 11
قيصرى دولتخانه فائزه ریاضی مهندسي انرژي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 24
نيكى اميرحسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال از دوم دبيرستان 50
نظرى سيدمحمد ریاضی روانشناسي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 3سال از دوم دبيرستان 29
محمودى عليرضا ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 42
رستمى مريم زبان زبان روسي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 21
جمالى ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 16
زمانى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 12
مجرداينلو تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران(رشته هاي گروه پزشکي) 2سال از سوم دبيرستان 20
معصوم زاده هريس ریاضی امار | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 12
توكلى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 12
محمدى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 34
عبدغيور ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 25
فعله گرى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 2سال از سوم دبيرستان 26
شعبانى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 3سال از دوم دبيرستان 25
رحيمى شريف زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 15
جاهدى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 31
رضائى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه ملاير | روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 16
فتاحى باغچه جق تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال از سوم دبيرستان 30
رضائى گلندوز انسانی حقوق | دانشگاه دامغان | روزانه دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 16
كرمى سكرآباد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 15
سليمانى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 3سال از دوم دبيرستان 52
كاظمى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 20
ميناخانلو ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه ملاير | روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 18
عبدالهى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تفرش | روزانه دانشگاه تفرش 1سال از چهارم دبيرستان 23
على زاده ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه دامغان | روزانه دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 21
درخشانفر ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 24
حسين زاده ریاضی اقتصادکشاورزي | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | شبانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال از چهارم دبيرستان 14
سلطانى تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 36
سادات اردستانى تجربی حسابداري | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 13
جمالى انسانی جغرافيا | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 15
موسوى تجربی شيمي محض | دانشگاه زنجان | شبانه دانشگاه زنجان 3سال از دوم دبيرستان 23
پگاه تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 13
رحمانى تجربی زيست شناسي گياهي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 14
سيدى تجربی گياه پزشکي | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 12