رودهن

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر رودهن

اسماعيلى سيدعلى

اسماعيلى سيدعلى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
تاتار جواد

تاتار جواد

مهندسي برق | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
محمد بيگى محمد رضا

محمد بيگى محمد رضا

مهندسي برق | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمد پور على

محمد پور على

رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
لطيفى

لطيفى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
روزبهانى

روزبهانى

علوم تربيتي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رسولى

رسولى

اموزش جغرافيا | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
كرمى

كرمى

فيزيک | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
باقرى

باقرى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
هدايت

هدايت

اقتصاد | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
قديمى

قديمى

زبان روسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

زبان
فراهانى

فراهانى

جامعه شناسي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
شفيعى

شفيعى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
ابكار

ابكار

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
تاجيك

تاجيك

مهندسي برق | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
پدرام جعفرى

پدرام جعفرى

زيست فناوري | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
گيورى

گيورى

مهندسي برق | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
محمد على زنگه

محمد على زنگه

حسابداري | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قلى پور قصاب

قلى پور قصاب

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
همتى فر

همتى فر

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان-بومي استان تهران

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مظهرى

مظهرى

مهندسي عمران | دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مهرآبادى

مهرآبادى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
هيبتى گوجانى

هيبتى گوجانى

مهندسي کامپيوتر | موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
شعبانى

شعبانى

مهندسي برق | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
عليزاده

عليزاده

مهندسي نفت | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

علوم کامپيوتر | دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نور محمدى

نور محمدى

امار | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حنيفى

حنيفى

مديريت صنعتي | موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
بالى

بالى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حنيفى

حنيفى

علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه زابل | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
كرمانيان

كرمانيان

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی