اسلام‌شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر اسلام‌شهر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
رضوانى غزاله انسانی روانشناسي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 4سال از اول دبيرستان 74
عابد سجاد ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 33
حاجى زاده ايدلو على ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 32
كرامت ويرثق سجاد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال از دوم دبيرستان 23
حيدرى غزاله ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 22
آقايى اميرمسعود ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 29
عينى جواد محدثه انسانی حسابداري | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 40
مسلم زاده غزل ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 22
سرآبادانى هانيه هنر طراحي صنعتي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 20
مرادى پابندى هادى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 20
قلى پورچنارى محمدجواد ریاضی مهندسي دريا | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 21
گودرزى عرفان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال از سوم دبيرستان 31
عبدى سميه ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 62
زارعى ناهيد ریاضی فيزيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 20
غلامى احمد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال از دوم دبيرستان 47
غفرانى بيرق سروش ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 32
فيروزجائى ليلا ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال از سوم دبيرستان 40
آقاخانى محمدمهدى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 14
عبدى محمدحسين ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 27
رهبرى حق رضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 3سال از دوم دبيرستان 35
نورپور حسام الدين ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 35
محمدى عليرضا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 3سال از دوم دبيرستان 51
درويش متولى نيلوفر ریاضی فيزيک | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 33
حسينى سيدعليرضا ریاضی علوم مهندسي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 30
غريبى دانيال ریاضی مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 29
صيادى كهدوئى محمدسجاد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | شبانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
صيادى كهدويى على ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | شبانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
اميرى سارا انسانی حقوق | دانشگاه دامغان | روزانه دانشگاه دامغان 4سال از اول دبيرستان 58
صلاحى الوانق سينا ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 33
نبيلى نسترن ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 22
نورمحمدى زهرا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال از دوم دبيرستان 53
ميرى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 2سال از سوم دبيرستان 27
شاه عباسى زبان زبان ايتاليايي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 32
چاوارى فاطمه ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
امامى نژاد سارا انسانی حسابداري | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 23
نيكخو سحر تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال از سوم دبيرستان 45
شهبازى سارا انسانی حقوق | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 16
عابدينى ریاضی فيزيک | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 21
گنج خانلو تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي کاشان(آران وبيدگل) - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 35
آقائى نگار تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال از دوم دبيرستان 58
مهدوى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 3سال از دوم دبيرستان 23
فرخى آلاشتى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-پذيرش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 4سال از اول دبيرستان 78
عباسى ریاضی مهندسي شيمي | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 3سال از دوم دبيرستان 58
هاشمى دوگاهه تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 21
علوى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 25
قديرى قوشچى انسانی حقوق | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 18
محمدى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 42
نظرى بانيارانى انسانی روزنامه نگاري | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 9سال از چهارم دبستان 153
شكوهى رودبزاقى ریاضی مهندسي حمل ونقل ريلي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال از دوم دبيرستان 31
ملكى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 40
قيچى وند تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 27
ملايرى زاده انسانی مديريت بيمه | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 38
محمديان ديزج تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 33
عيسى بيگلو ریاضی امار | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 17
فتح آذر تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 32
فولادى ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 39
جهانگيرى مظاهر ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 35
تبرك ریاضی مهندسي برق | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 24
احمدى انسانی حقوق | دانشگاه ملاير | روزانه دانشگاه ملاير 2سال از سوم دبيرستان 35
موسوى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 40
نيلى ریاضی مهندسي مکانيک | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال از چهارم دبيرستان 11
مرادى زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال از چهارم دبيرستان 13
كهن اريانى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعت نفت | روزانه دانشگاه صنعت نفت 1سال از چهارم دبيرستان 22
مرادى ثمرين انسانی مترجمي زبان عربي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 10
چهارباغى ریاضی امار | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
جليل زاده ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 9سال از چهارم دبستان 125
اكبرى ریاضی امار | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 3سال از دوم دبيرستان 39
بابايى انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 13
بابائى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 39
مروتى ریاضی مهندسي انرژي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 30
گلزارى ریاضی مهندسي انرژي | دانشگاه صنعتي قم | روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال از چهارم دبيرستان 10
محمدى تجربی علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
سلطانى خمسى ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 49
جمالى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 2سال از سوم دبيرستان 25
موميوندفرد ریاضی علوم ومهندسي اب | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال از دوم دبيرستان 25
عسگرى انسانی تاريخ | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 23
مظهر ریاضی مهندسي کامپيوتر | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال از چهارم دبيرستان 12
نصيرى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 13
صفرزاده انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 10
مشايخى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال از چهارم دبيرستان 17
استادآسيابى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 3سال از دوم دبيرستان 48
ابهرى رشت آبادى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 36
صادقى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال از سوم دبيرستان 36
كارگرصفرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال از چهارم دبيرستان 17
مردافكن گلپايگانى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 35
نادرى سنبل آبادى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-بومي استان تهران دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 9سال از چهارم دبستان 153
جهانشيرى ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 10
ميرزاپور ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 13
حيدرى فر ریاضی مهندسي برق | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 11
رحيمى پيركوهى تجربی زيست فناوري | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 35
حقيقى فشى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال از سوم دبيرستان 41
پورميرزاامير تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال از اول دبيرستان 61
توكلى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 11
كريمى تجربی علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل آرادان ) 3سال از دوم دبيرستان 50
ذكريائى شوركائى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 1سال از چهارم دبيرستان 15
على اكبر ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 24
كريمى خانقاه انسانی علوم تربيتي | دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 2سال از سوم دبيرستان 38
على اصغرزاده ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال از سوم دبيرستان 18
ترابى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال از سوم دبيرستان 38
افشارى سالكى تابنده تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال از سوم دبيرستان 37
عزيزخانى ریاضی فيزيک مهندسي | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 11
زمان زاده ریاضی مهندسي برق | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 3سال از دوم دبيرستان 20
حسينى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 29
وفائى زاده ریاضی مهندسي برق | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 14
باباخانى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 29
مهرى بجندى انسانی جغرافيا | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
خلج ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 4سال از اول دبيرستان 35
ميراحمدى انسانی جغرافيا | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 16
ساعدى باغچقاز ریاضی مهندسي عمران | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 2سال از سوم دبيرستان 15
مهريار ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 20
زارع مولائى انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 19
تبسمى نورودى انسانی علوم قران وحديث | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 19
خدادادزاده تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-بومي استان تهران دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال از دوم دبيرستان 54
كوثريان انسانی علوم قران وحديث | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 17
ولى خانى ریاضی مهندسي شهرسازي | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 3سال از دوم دبيرستان 27
مهدى نژادباركوسرايى تجربی هوشبري | دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه دانشكده علوم پزشكي خمين 3سال از دوم دبيرستان 30
انزابى نجف آباد تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-بومي استان تهران دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 25
اسكندرزاده انسانی مديريت صنعتي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) 2سال از سوم دبيرستان 30
كرمى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 18
اسدنژاد تجربی زيست شناسي گياهي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 23
حاجى على تجربی ميکروبيولوژي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال از دوم دبيرستان 23
زيورى رضاپور ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل تويسركان) 1سال از چهارم دبيرستان 13
مالكى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 3سال از دوم دبيرستان 22
فرجى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / | روزانه دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 1سال از چهارم دبيرستان 24
اسماعيلى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 2سال از سوم دبيرستان 39
شيروانى زاده تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال از سوم دبيرستان 32
امينى سلطان آبادى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال از چهارم دبيرستان 19
توحيدلو تجربی علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل آرادان ) 3سال از دوم دبيرستان 32
صادقى تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه دامغان | روزانه دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 22
قريبى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 15
عارف تبار ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / | روزانه دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 1سال از چهارم دبيرستان 24
زارعى انسانی فلسفه وحکمت اسلامي | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 18
عدل زاده تجربی زيست شناسي گياهي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 28
مهدى پورشيخعلى كلايه ریاضی امار | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 14
اسدنژاد تجربی زيست شناسي دريا | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 23
جعفرى تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 13
نخستين تجربی مديريت بازرگاني | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 17
اكرادى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 3سال از دوم دبيرستان 43
نهرامقدم قلچوقى تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 13
عليزادگان ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال از چهارم دبيرستان 13
زيورى پيران تجربی بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 2سال از سوم دبيرستان 37
معين علوى تجربی اقتصاد | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 16
ديهيم تجربی مديريت صنعتي | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 3سال از دوم دبيرستان 53