اسلام‌شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر اسلام‌شهر

رضوانى غزاله

رضوانى غزاله

روانشناسي | دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

انسانی
عابد سجاد

عابد سجاد

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
حاجى زاده ايدلو على

حاجى زاده ايدلو على

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
كرامت ويرثق سجاد

كرامت ويرثق سجاد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حيدرى غزاله

حيدرى غزاله

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
آقايى اميرمسعود

آقايى اميرمسعود

علوم کامپيوتر | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
عينى جواد محدثه

عينى جواد محدثه

حسابداري | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
عيوضى نژادسهزابى

عيوضى نژادسهزابى

مهندسي شيمي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مسلم زاده غزل

مسلم زاده غزل

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سرآبادانى هانيه

سرآبادانى هانيه

طراحي صنعتي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

هنر
مرادى پابندى هادى

مرادى پابندى هادى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
قلى پورچنارى محمدجواد

قلى پورچنارى محمدجواد

مهندسي دريا | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
گودرزى عرفان

گودرزى عرفان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
عبدى سميه

عبدى سميه

مهندسي صنايع | دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
زارعى ناهيد

زارعى ناهيد

فيزيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سعادت نيا

سعادت نيا

اموزش جغرافيا | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
غلامى احمد

غلامى احمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
غفرانى بيرق سروش

غفرانى بيرق سروش

مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
فيروزجائى ليلا

فيروزجائى ليلا

مهندسي صنايع | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
نصرتى سنزيقى رقيه

نصرتى سنزيقى رقيه

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

2سال کانونی / 25 آزمون

زبان
آقاخانى محمدمهدى

آقاخانى محمدمهدى

مهندسي عمران | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عبدى محمدحسين

عبدى محمدحسين

مهندسي پليمر | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
رهبرى حق رضا

رهبرى حق رضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نورپور حسام الدين

نورپور حسام الدين

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
محمدى عليرضا

محمدى عليرضا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
درويش متولى نيلوفر

درويش متولى نيلوفر

فيزيک | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
حسينى سيدعليرضا

حسينى سيدعليرضا

علوم مهندسي | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
غريبى دانيال

غريبى دانيال

مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
على پورفرد مصطفى

على پورفرد مصطفى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
صيادى كهدوئى محمدسجاد

صيادى كهدوئى محمدسجاد

مهندسي برق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صيادى كهدويى على

صيادى كهدويى على

مهندسي برق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سلمانى عينى آباد

سلمانى عينى آباد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مكارى زاده اميرحسين

مكارى زاده اميرحسين

مهندسي مکانيک | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
نعمت زاده آرش

نعمت زاده آرش

مهندسي برق | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
اميرى سارا

اميرى سارا

حقوق | دانشگاه دامغان | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
صلاحى الوانق سينا

صلاحى الوانق سينا

مهندسي صنايع | دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
نبيلى نسترن

نبيلى نسترن

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
صالح زاده

صالح زاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
نورمحمدى زهرا

نورمحمدى زهرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
ميرى

ميرى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
آقايى پورليموئى

آقايى پورليموئى

مهندسي معدن | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
شاه عباسى

شاه عباسى

زبان ايتاليايي | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

زبان
چاوارى فاطمه

چاوارى فاطمه

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نظرى سبيل مهدى

نظرى سبيل مهدى

مهندسي برق | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
امامى نژاد سارا

امامى نژاد سارا

حسابداري | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
اثمردخت اوغانى ايمان

اثمردخت اوغانى ايمان

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
نيكخو سحر

نيكخو سحر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
شهبازى سارا

شهبازى سارا

حقوق | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
يوسف پورانارى زهرا

يوسف پورانارى زهرا

اموزش ارتباطتصويري | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
دبيرى فرد بيتا

دبيرى فرد بيتا

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
عابدينى

عابدينى

فيزيک | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
گنج خانلو

گنج خانلو

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
آقائى نگار

آقائى نگار

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
جعفرى رقيه

جعفرى رقيه

مديريت بيمه | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
محمودپور نرگس

محمودپور نرگس

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
يعقوبى

يعقوبى

مديريت بازرگاني | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
داودى ويكى

داودى ويكى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
پيوسته

پيوسته

رياضيات وکاربردها | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
مهدوى

مهدوى

مهندسي صنايع | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محسنى

محسنى

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
فرخى آلاشتى

فرخى آلاشتى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-پذيرش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
ناصرى

ناصرى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي قم | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

مهندسي شيمي | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
كنگاورى

كنگاورى

مهندسي صنايع | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
هاشمى دوگاهه

هاشمى دوگاهه

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عبدى

عبدى

مهندسي صنايع | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
آهنگرانى

آهنگرانى

مهندسي مکانيک | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
بخشى زاده كلوچه

بخشى زاده كلوچه

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
علوى

علوى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
قديرى قوشچى

قديرى قوشچى

حقوق | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
معصومى خليل سرائى

معصومى خليل سرائى

مترجمي زبان فرانسه | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

زبان
محمدى

محمدى

علوم کامپيوتر | دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
نظرى بانيارانى

نظرى بانيارانى

روزنامه نگاري | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

9سال کانونی / 153 آزمون

انسانی
شكوهى رودبزاقى

شكوهى رودبزاقى

مهندسي حمل ونقل ريلي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
متولى

متولى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه کاشان | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
صفرى زاده

صفرى زاده

مهندسي برق | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
حسين زاده چولو

حسين زاده چولو

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
ملكى

ملكى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حاجلو

حاجلو

مهندسي صنايع | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
رشيدى

رشيدى

معماري داخلي | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
قيچى وند

قيچى وند

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
اسماعيل نژادقزلقيه

اسماعيل نژادقزلقيه

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
گودرزى راد

گودرزى راد

مهندسي مکانيک | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
اخگرى دولت آبادى

اخگرى دولت آبادى

علوم سياسي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
رضائى

رضائى

مهندسي عمران | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
ملايرى زاده

ملايرى زاده

مديريت بيمه | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
محمديان ديزج

محمديان ديزج

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عيسى بيگلو

عيسى بيگلو

امار | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فتح آذر

فتح آذر

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نصيرى كذرجى

نصيرى كذرجى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
فولادى

فولادى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
جهانگيرى مظاهر

جهانگيرى مظاهر

مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
شيرازى

شيرازى

مهندسي معماري | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
اسمعيلى

اسمعيلى

مهندسي عمران | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
تبرك

تبرك

مهندسي برق | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

حقوق | دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
حيدرى

حيدرى

اقتصاد | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
پرتو

پرتو

مهندسي برق | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حقيقى بردينهء

حقيقى بردينهء

روانشناسي | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
داودى خرقان

داودى خرقان

مهندسي عمران | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

مهندسي برق | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
ارقنددرگاهى

ارقنددرگاهى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خوانسارى

خوانسارى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
عزتى

عزتى

مهندسي نفت | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
نيلى

نيلى

مهندسي مکانيک | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

مترجمي زبان انگليسي | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
الماسى

الماسى

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
مهدوى

مهدوى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
كهن اريانى

كهن اريانى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعت نفت | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مرادى ثمرين

مرادى ثمرين

مترجمي زبان عربي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
موسوى چهارده

موسوى چهارده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان-بومي استان تهران

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
چهارباغى

چهارباغى

امار | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جليل زاده

جليل زاده

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

9سال کانونی / 125 آزمون

ریاضی
بيگى

بيگى

مهندسي معماري | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
تقى زاده

تقى زاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-بومي استان تهران

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عبدى

عبدى

ايمني صنعتي | دانشکده سلامت ايمني ومحيطزيست -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
ناصرى

ناصرى

مديريت بازرگاني | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
اكبرى

اكبرى

امار | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
بابايى

بابايى

زبان وادبيات عربي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
كريمى

كريمى

علوم کامپيوتر | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
بابائى

بابائى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فيض الهى

فيض الهى

مهندسي عمران | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مروتى

مروتى

مهندسي انرژي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
نعمتى

نعمتى

علوم کامپيوتر | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
اسنقى

اسنقى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
گلزارى

گلزارى

مهندسي انرژي | دانشگاه صنعتي قم | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سلطانى خمسى

سلطانى خمسى

مهندسي شهرسازي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
جمالى

جمالى

علوم کامپيوتر | دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
موميوندفرد

موميوندفرد

علوم ومهندسي اب | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
شكرى

شكرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
عسگرى

عسگرى

تاريخ | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مظهر

مظهر

مهندسي کامپيوتر | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

مهندسي صنايع | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
كاكاوند

كاكاوند

علوم کامپيوتر | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
احمدتودروارى

احمدتودروارى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
فرح بخش چكوسرى

فرح بخش چكوسرى

مهندسي شيمي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
قراگوزلو

قراگوزلو

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
نصيرى

نصيرى

علوم کامپيوتر | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
كاظمى

كاظمى

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه اردکان | شبانه

2سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
محسن زاده

محسن زاده

مهندسي برق | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
صفرزاده

صفرزاده

زبان وادبيات عربي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
مشايخى

مشايخى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عبدالهى

عبدالهى

مهندسي کامپيوتر | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
واحدى

واحدى

مهندسي مکانيک | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
استادآسيابى

استادآسيابى

مهندسي مکانيک | دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
ابهرى رشت آبادى

ابهرى رشت آبادى

مهندسي شيمي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
كارگرصفرى

كارگرصفرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مردافكن گلپايگانى

مردافكن گلپايگانى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نادرى سنبل آبادى

نادرى سنبل آبادى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-بومي استان تهران

9سال کانونی / 153 آزمون

تجربی
جهانشيرى

جهانشيرى

مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
ميرزاپور

ميرزاپور

مهندسي شيمي | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حيدرى فر

حيدرى فر

مهندسي برق | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حقيقى فشى

حقيقى فشى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رحيمى پيركوهى

رحيمى پيركوهى

زيست فناوري | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
پورميرزاامير

پورميرزاامير

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
توكلى

توكلى

مهندسي برق | دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
ذكريائى شوركائى

ذكريائى شوركائى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
على اكبر

على اكبر

مهندسي معماري | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
افشار

افشار

مهندسي مکانيک | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
كريمى خانقاه

كريمى خانقاه

علوم تربيتي | دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
على اصغرزاده

على اصغرزاده

مهندسي صنايع | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عباسيان

عباسيان

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
صدائى

صدائى

مهندسي مکانيک | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
نصرتى

نصرتى

مهندسي برق | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
ترابى

ترابى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سليم زاده

سليم زاده

حسابداري | دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
افشارى سالكى تابنده

افشارى سالكى تابنده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
شيخلهء

شيخلهء

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
خسروجردى

خسروجردى

مديريت بازرگاني | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

3سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عزيزخانى

عزيزخانى

فيزيک مهندسي | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
زمان زاده

زمان زاده

مهندسي برق | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
وفائى زاده

وفائى زاده

مهندسي برق | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
باباخانى

باباخانى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
مهرى بجندى

مهرى بجندى

جغرافيا | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
خلج

خلج

مهندسي مکانيک | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

4سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
ميراحمدى

ميراحمدى

جغرافيا | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ساعدى باغچقاز

ساعدى باغچقاز

مهندسي عمران | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مهريار

مهريار

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
پيام

پيام

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
زارع مولائى

زارع مولائى

زبان وادبيات عربي | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سپهرى حسن زاده

سپهرى حسن زاده

مهندسي معماري | موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
تبسمى نورودى

تبسمى نورودى

علوم قران وحديث | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
خدادادزاده

خدادادزاده

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-بومي استان تهران

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
كوثريان

كوثريان

علوم قران وحديث | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ولى خانى

ولى خانى

مهندسي شهرسازي | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
مهدى نژادباركوسرايى

مهدى نژادباركوسرايى

هوشبري | دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
انزابى نجف آباد

انزابى نجف آباد

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-بومي استان تهران

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اسكندرزاده

اسكندرزاده

مديريت صنعتي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
كرمى

كرمى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
واشقانى فراهانى

واشقانى فراهانى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اسدنژاد

اسدنژاد

زيست شناسي گياهي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حاجى على

حاجى على

ميکروبيولوژي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
زيورى رضاپور

زيورى رضاپور

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
تقى زاده

تقى زاده

گياه پزشکي | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مالكى

مالكى

علوم کامپيوتر | دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فرجى

فرجى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

زبان روسي | دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
دارابى

دارابى

شيمي محض | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ياريان

ياريان

مهندسي عمران | موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
اسماعيلى

اسماعيلى

مهندسي برق | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
منصورى نيا

منصورى نيا

مهندسي ساخت وتوليد | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
شيروانى زاده

شيروانى زاده

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
امينى سلطان آبادى

امينى سلطان آبادى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دلاورى

دلاورى

بهداشت موادغذايي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
توحيدلو

توحيدلو

علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قريبى

قريبى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اسمعيلى

اسمعيلى

شيمي محض | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
خدابخشى دهنوى

خدابخشى دهنوى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

6سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
عارف تبار

عارف تبار

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
دنيادوست

دنيادوست

مديريت اموربانکي | دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران | غير انتفاعي

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
رحمتى نژاد

رحمتى نژاد

مهندسي معماري | موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

فلسفه وحکمت اسلامي | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
طورى عثماوندانى

طورى عثماوندانى

حقوق | دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
نصرتى

نصرتى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان-بومي استان تهران

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
عرب عامرى

عرب عامرى

مديريت بازرگاني | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سليمى

سليمى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عدل زاده

عدل زاده

زيست شناسي گياهي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مزيدى

مزيدى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
زمانى

زمانى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي اوج -ابيک قزوين | غير انتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
امينى سلطان آبادى

امينى سلطان آبادى

مديريت کسب وکارهاي کوچک | موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
كاظم زاده

كاظم زاده

علوم کامپيوتر | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
عبدى نسب

عبدى نسب

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غير انتفاعي

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
بابائى فيشانى

بابائى فيشانى

علوم تربيتي | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
مهدى پورشيخعلى كلايه

مهدى پورشيخعلى كلايه

امار | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
انصارى

انصارى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان-بومي استان تهران

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
اسدنژاد

اسدنژاد

زيست شناسي دريا | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ميرزارضائى

ميرزارضائى

حسابداري | دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
پورمحمدارباب

پورمحمدارباب

مديريت مالي | دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

5سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نخستين

نخستين

مديريت بازرگاني | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نظرزاده

نظرزاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
اكرادى

اكرادى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
عمورضائى

عمورضائى

مهندسي عمران | دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
زارع مولائى

زارع مولائى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فلاح اكبرپوراشكاء

فلاح اكبرپوراشكاء

زيست فناوري | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نهرامقدم قلچوقى

نهرامقدم قلچوقى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عليزادگان

عليزادگان

مهندسي معدن | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
جعفرى فرمان آبادى

جعفرى فرمان آبادى

مهندسي کامپيوتر | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
حسن پور سنگلجى

حسن پور سنگلجى

فيزيک | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
زيورى پيران

زيورى پيران

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
امرائى

امرائى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
قربانى ممان

قربانى ممان

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي مولانا-ابيک | غير انتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
نقى نژاد

نقى نژاد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان-بومي استان تهران

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
رنجبرملومه

رنجبرملومه

رياضيات وکاربردها | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نادمى سنديانى

نادمى سنديانى

فيزيک | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي مولانا-ابيک | غير انتفاعي

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رضايى فرامانى

رضايى فرامانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان-بومي استان تهران

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
عبدى

عبدى

مديريت صنعتي | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
زرگريان اهرى

زرگريان اهرى

مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | مجازي دولتي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
واحدى

واحدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عليزاده

عليزاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ايمانى

ايمانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

5سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
صفرى

صفرى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
شاكر

شاكر

مديريت بازرگاني | موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
همتى سزنقى

همتى سزنقى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
يادگارى

يادگارى

مهندسي فضاي سبز | دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
معين علوى

معين علوى

اقتصاد | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كنگاورى ملاحاجلو

كنگاورى ملاحاجلو

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي حکمت -قم | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ديهيم

ديهيم

مديريت صنعتي | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
آبى

آبى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
پورشهباز كلخوران

پورشهباز كلخوران

علوم قران وحديث | دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مهدى پورآهنگر

مهدى پورآهنگر

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
جوانبخت آتدره سى

جوانبخت آتدره سى

مديريت صنعتي | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
عليزاده

عليزاده

زيست فناوري | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
اسدى حسينكلو

اسدى حسينكلو

حسابداري | دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

زمين شناسي | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
احدى بيله درق

احدى بيله درق

زيست فناوري | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
صفوى راد

صفوى راد

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي حکيم ناصرخسرو-ساوه | غير انتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي حکمت -قم | غير انتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی