شهريار

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر شهريار

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
باغچى محمدجواد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 39
صادقى كيا على ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 41
جمشيدى يوسف ریاضی فيزيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 31
رهنما فاطمه انسانی حقوق | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 24
جعفرى فاطمه انسانی مشاوره | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 25
بيگلرى غزل ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 35
نوجوان حسن ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال از دوم دبيرستان 46
برفى مهدى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 21
يوسفى سارا انسانی مديريت مالي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 23
معصومى سيما انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
فلاح بوجى حسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 48
رشيد بيگى ماه شيد ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 10
مقصودى دربه على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 4سال از اول دبيرستان 77
حاجى محمدى مهدى زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 4سال از اول دبيرستان 52
ناصرى عليرضا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 5سال از سوم راهنمايي 91
بيات مزلقانى حسين ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 42
يادگارى حبيب ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 11
الهويى درسا ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 33
خدايارى هشى مهدى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 26
صادقى احمدرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 7سال از اول راهنمايي 112
جوادزاده سحر انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 14
اسدى اميرحسين ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال از سوم دبيرستان 27
غريبى ثنا ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
قربانى بيرگانى اميررضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 4سال از اول دبيرستان 49
دهقانى كجانى مبينا انسانی حسابداري | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 2سال از سوم دبيرستان 40
حسين زاده جعفر تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال از سوم دبيرستان 36
ميرشكار سارا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 3سال از دوم دبيرستان 57
ابراهيمى پژمان تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 18
غفارى سيدعلى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 4سال از اول دبيرستان 58
اسدپور چهارده فروزان ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 20
باقرى حانيه ریاضی مهندسي برق | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 19
قاسمعلى خيرآبادى ریاضی مهندسي مکانيک | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 5سال از سوم راهنمايي 70
سهيلى سعيد انسانی روانشناسي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 15
سلمانيان الهه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 32
اقليمى ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 49
مرادى رضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 15
تاجيك زهرا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال از سوم دبيرستان 39
فتحى خلف بادام كيهان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 5سال از سوم راهنمايي 74
عالى فرهاد لو ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 3سال از دوم دبيرستان 30
عابدينى نفيسه انسانی مديريت بيمه اکو | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران (محل تحصيل مؤسسه آموزش عالي بيمه اكو) 3سال از دوم دبيرستان 29
يوسفيان مريم ریاضی مهندسي برق | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 3سال از دوم دبيرستان 31
عيوض خانى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 56
ترقى فاطمه ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال از سوم دبيرستان 38
عباس زاده ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 12
يوسفى على ریاضی مديريت امورگمرکي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 23
براتلو محمدمهدى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال از سوم دبيرستان 14
جعفرى محدثه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي ايران - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 42
نوائى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 15
شاهميرى سيده پرى ناز انسانی مديريت دولتي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 34
آباده گلكار آتنا ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 23
بايرامى مهشيد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 3سال از دوم دبيرستان 20
عزيزمحمدى سارا تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 5سال از سوم راهنمايي 88
ناجى دورباش ریاضی مهندسي برق | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 24
خوشنويسان ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال از سوم دبيرستان 35
حسينى ریاضی مهندسي صنايع | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | روزانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 1سال از چهارم دبيرستان 13
وحدانى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 18
موسوى نظر زبان زبان روسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 20
حجازى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | شبانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
مير صانعى تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 37
زارعى كارگر ریاضی مهندسي برق | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | شبانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
سپه وند ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 19
احمدى تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 4سال از اول دبيرستان 29
بتى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
احمد دكه ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 18
زاهدى قنبرى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 3سال از دوم دبيرستان 22
كرمى هره دشت ریاضی امار | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 20
شجاعى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 34
كلهر ریاضی مهندسي برق | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 11
جلالى انسانی اقتصاد | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 3سال از دوم دبيرستان 29
قلندرى ریاضی فيزيک | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 11
حاتمى احمدوندى ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 24
رستمى هنر فرش | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 28
تاجيك ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 11
اوجاقلو زبان زبان روسي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 4سال از اول دبيرستان 51
مديحى طامه تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال از سوم دبيرستان 22
لاچينى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
رضائى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 34
رحيمى نژاد فرد ریاضی مهندسي کامپيوتر | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال از چهارم دبيرستان 19
بايرامى سرخه ريز ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 17
خزائى انسانی مددکاري اجتماعي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 5سال از سوم راهنمايي 88
سعادت تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال از چهارم دبيرستان 14
رجبوند انسانی مترجمي زبان عربي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 20
براتى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 39
احمدى كيوى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي قم | روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال از چهارم دبيرستان 15
سرمدى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 39
كريمى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال از دوم دبيرستان 38
محمددوست ریاضی امار | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 4سال از اول دبيرستان 41
غنى پور زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 2سال از سوم دبيرستان 29
طهرانى زاده ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 11
يادگارى تجربی روانشناسي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 5سال از سوم راهنمايي 65
حسن پور انسانی فلسفه | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 17
معصومى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 14
محتاج ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 30
طاهر آبادى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 14
نوروزى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 21
مرادى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 21
عبدالعلى زاده تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال از دوم دبيرستان 28
قهرمانلو تجربی کارداني تکنسين پروتزهاي دنداني | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 41
ططرى ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) 2سال از سوم دبيرستان 21
مردآبادى ریاضی فيزيک مهندسي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 17
اميدى زبان زبان روسي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | شبانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
آقاجانى زاده ریاضی امار | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 19
توده رنجبر انسانی جغرافيا | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
سليمى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 38
صمدى ریاضی فيزيک مهندسي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال از سوم دبيرستان 22
اسكندرى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 41
رمضانى زبان زبان وادبيات فرانسه | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 10
پيشداد دهگائى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال از چهارم دبيرستان 14
يعقوبى كجل ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 24
فدايى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال از سوم دبيرستان 35
چهرى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال از سوم دبيرستان 31
شادمان چوبرى ریاضی فيزيک مهندسي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 5سال از سوم راهنمايي 79
باقرى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه تبريز دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 14
عبادپور انسانی مديريت بازرگاني | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال از چهارم دبيرستان 20
فرجى زبان زبان وادبيات ترکي استانبولي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 28
شاهمرادى ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 15
كوثرى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال از چهارم دبيرستان 19
معظمى گودرزى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 38
جعفرى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 15
موسوى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال از چهارم دبيرستان 10
گنجعلى نيا ریاضی مهندسي کامپيوتر | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال از چهارم دبيرستان 15
خلج اسدى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال از چهارم دبيرستان 19
آخوندى انسانی علوم قران وحديث | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 13
محمودى تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 41
عبدلى قمصرى زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه زنجان | شبانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 12
شايسته مقنى ریاضی مهندسي مکانيک | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال از چهارم دبيرستان 10
عيوضى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 22
حقيقى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 19
شهبازى اخى جان ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 26
سليمانى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 19
سلطانى خبوشان تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 18
رادان فر تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 14
شامى نژاد رودكى ریاضی مهندسي عمران | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال از چهارم دبيرستان 15
سعيديان تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 3سال از دوم دبيرستان 62
شيرازى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال از سوم دبيرستان 41
حسينى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه دامغان | روزانه دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 17
حسينى تجربی ميکروبيولوژي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 33
عباسى اقدم تجربی گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 37
جوزايى تجربی اعضاي مصنوعي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 5سال از سوم راهنمايي 56
داريانى سعيد ریاضی مهندسي عمران | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال از سوم دبيرستان 29
ميرى آشتيانى انسانی تاريخ وتمدن ملل اسلامي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 14
ميرزائى نودهى ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 25
آزاد خانقاه ریاضی مهندسي برق | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال از چهارم دبيرستان 20
آزادخانقاه ریاضی مهندسي برق | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال از چهارم دبيرستان 20
جعفرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 51
چراغى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال از چهارم دبيرستان 21
پيامى نسب انسانی علوم قران وحديث | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 19
پارسائى تجربی شيمي محض | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 36
قنبرى زنگلانلو ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | شبانه مرکز تحصيلات تکميلي در علوم پايه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 23
ميرزائى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه) 1سال از چهارم دبيرستان 11
كارگر مهدى آبادى تجربی ميکروبيولوژي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | شبانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال از سوم دبيرستان 39
طوطى دوز دوزانى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 13
برخوردارى انسانی اقتصاد | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 27
قاسمى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-بومي استان تهران دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 29
اسكندرى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال از سوم دبيرستان 31
حسينى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه دانشگاه صنعتي همدان 3سال از دوم دبيرستان 43
مومنى تجربی اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 2سال از سوم دبيرستان 19
بنيادى ریاضی فيزيک | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 10
عبدالحميدى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال از سوم دبيرستان 39
موتابى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 2سال از سوم دبيرستان 15
فعلى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه زنجان | شبانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 10
مقصودى انسانی اقتصاد | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 18
افشار تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل (محل تحصيل مغان) 1سال از چهارم دبيرستان 15
اطاعتى سبزوار ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | شبانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال از سوم دبيرستان 19
دهقان طرزجانى ریاضی مهندسي شيمي | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال از چهارم دبيرستان 13
زمانى شورابى ریاضی مهندسي پليمر | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال از سوم دبيرستان 26
فتحى فركوش انسانی فلسفه وکلام اسلامي | دانشگاه بيرجند | شبانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 36
زارع تيمورى تجربی شيمي محض | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 20
رضائى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال از چهارم دبيرستان 10
بيات تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 4سال از اول دبيرستان 43
شكرى ماهينى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 11
اميرى پرى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي شريف - تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 16
سعيدى تجربی علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل آرادان ) 2سال از سوم دبيرستان 31
شكريان تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 12
سامانى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال از چهارم دبيرستان 16
دولتى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 14
صباغ انسانی علوم قران وحديث | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال از سوم دبيرستان 12
شمسى ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه تفرش | روزانه دانشگاه تفرش 1سال از چهارم دبيرستان 22
گلبداقى ریاضی شيمي کاربردي | دانشگاه ملاير | روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 24
رحمانى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه دامغان | روزانه دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 14
بهشتى خراسانلو ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه تفرش | روزانه دانشگاه تفرش 1سال از چهارم دبيرستان 18
پذيرش ریاضی مهندسي برق | دانشگاه نيشابور | روزانه دانشگاه نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 21
جعفرزاده ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 23
قيامى شمامى ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 3سال از دوم دبيرستان 29
روحى ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 11
سلامت ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال از چهارم دبيرستان 12
روغنى ممقانى تجربی مديريت بازرگاني | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 3سال از دوم دبيرستان 32
مرادى ریاضی مهندسي مکانيک | مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه مركز اموزش عالي محلات 1سال از چهارم دبيرستان 16
قصيدى تجربی شيمي محض | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
اسكندرى تجربی علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل آرادان ) 3سال از دوم دبيرستان 39
توحيدلو تجربی زيست شناسي گياهي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 16
زارعى ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل كبودر آهنگ) 1سال از چهارم دبيرستان 21
بهشتى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه دامغان | روزانه دانشگاه دامغان 2سال از سوم دبيرستان 33
نوروزى ریاضی فيزيک | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 16
خليل نژاددلى تجربی علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل تهران) 3سال از دوم دبيرستان 22
درخشان ریاضی فيزيک | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 13
مرادى هرسينى تجربی زيست شناسي گياهي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال از سوم دبيرستان 37
كامگار تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 10
علائى نسب تجربی مهندسي صنايع مبلمان | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 2سال از سوم دبيرستان 18
بابائى تجربی گياه پزشکي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 40
كلانترى محمودآباد تجربی مديريت دولتي | دانشگاه اردکان | شبانه دانشگاه اردکان 1سال از چهارم دبيرستان 18