چابكسر

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر چابكسر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
دباغ بدرى تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 15
مرادى مهدى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 17
محمودى چابك زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 1سال کانونی 24
رمضان زاده حسن سرائى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 52
عبدالله زاده انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت-بومي گيلان / فرهنگيان پرديس امام علي - رشت 2سال کانونی 36
اميدى قاسم آباد انسانی علوم قران وحديث|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 36
محمدى صابر ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال کانونی 20
غلامرضايى ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم دانشگاه گيلان - رشت 6سال کانونی 101
فرهادى ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 17
خانجانى تجربی مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 15
محمدحسين زاده زاهدى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 30
قنبرزاده گوابر تجربی روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي رحمان -رامسر / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي رحمان - رامسر 1سال کانونی 18