خدا آفرين

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر خدا آفرين

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
محمدى انسانی فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 18