كليبر

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر كليبر

فلاح پور محمدعلى

فلاح پور محمدعلى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

7سال کانونی / 136 آزمون

انسانی
صىامى كلىبر

صىامى كلىبر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
فرمانى

فرمانى

روانشناسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
قربانى

قربانى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ابوالحسنى كليبر

ابوالحسنى كليبر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زمانى

زمانى

شيمي کاربردي|دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
عابدى

عابدى

شيمي کاربردي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
پيغانى اصل

پيغانى اصل

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز / غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی