باسمنج

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر باسمنج

سلمانى وند زهرا

سلمانى وند زهرا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی