جلفا

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر جلفا


مكرم گرگرى سيده ميترا

مكرم گرگرى سيده ميترا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
اقبالى سوره على

اقبالى سوره على

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

8سال کانونی / 139 آزمون

تجربی
عبدى زاده

عبدى زاده

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
عبداله زاده

عبداله زاده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
تقى پور

تقى پور

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه- / روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
رنجبر گرگرى

رنجبر گرگرى

روانشناسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
محمدزاده

محمدزاده

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي / روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
خدمتى

خدمتى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
خدمتى

خدمتى

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي سراب / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
حبيبى دوزال

حبيبى دوزال

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شهريور گرگرى

شهريور گرگرى

شيمي کاربردي|دانشگاه مراغه / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی