سراب

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر سراب

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
مرادى سعيد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 50
فرجى على ریاضی مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 26
حاجى محمدى شيره جينى حسين ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 3سال کانونی 23
صفرى نسب فرزين تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 19
سعيدى امين تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اردبيل - پرديس خودگردان 1سال کانونی 18
صديق ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 37
مكرمى اصل تجربی اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي مراغه / روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 2سال کانونی 21
انورى شربيان انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 18
ناصرى چرلو انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 6
برى كلك آبادى تجربی پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سراب / روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 2سال کانونی 38
محمودنسب ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه بناب / روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 15
رحيم زاده ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه مراغه / روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 15