مراغه

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر مراغه

احدى مراغه سارا

احدى مراغه سارا

صنايع دستي|دانشگاه هنر / روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

هنر
حامدى حسين

حامدى حسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اژدرى محمد

اژدرى محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
رحمتى والا

رحمتى والا

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
وحدانى سينا

وحدانى سينا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
امامى احسان

امامى احسان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
وفابخش امين

وفابخش امين

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
مجتهدى زنجيرآباد پگاه

مجتهدى زنجيرآباد پگاه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
اسلامى احسان

اسلامى احسان

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
عباسيان طالب خان سارا

عباسيان طالب خان سارا

مديريت اموربانکي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
شيرى شيرين

شيرى شيرين

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
عبادى مهدى

عبادى مهدى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران-پذيرش ازميان داوطلبان وجذب بصورت بورسيه واستخدام ارتش / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
قربانى سارا

قربانى سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-بومي آذربايجان شرقي / مناطق محروم

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
مستبصرى اقدميان عاطفه

مستبصرى اقدميان عاطفه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
حسن پور حسنى سپهر

حسن پور حسنى سپهر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
عبدالمحمدزاده روشتى گلناز

عبدالمحمدزاده روشتى گلناز

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
عشايرى زهرا

عشايرى زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مظلومى مراغى فاطمه

مظلومى مراغى فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
اكرمى مردق نگين

اكرمى مردق نگين

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
بشيرى سيما

بشيرى سيما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
معصومى روزبه

معصومى روزبه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
وثوقيان نفيسه

وثوقيان نفيسه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
جليلى رضا

جليلى رضا

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كريمى آذر على

كريمى آذر على

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مرندى مهدى

مرندى مهدى

مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
وثوقيان زهرا

وثوقيان زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
سليمانى معصومه

سليمانى معصومه

روانشناسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
بحرى فاطمه

بحرى فاطمه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
سليمى ميترا

سليمى ميترا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
سمندى رضا

سمندى رضا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مسلمى آيسان

مسلمى آيسان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
احمدى پروين پرهام

احمدى پروين پرهام

دامپزشکي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رسولى

رسولى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
قنبرى خراجو

قنبرى خراجو

حقوق|دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
خيرالهى

خيرالهى

فرش|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

4سال کانونی / 44 آزمون

هنر
على پور

على پور

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-بومي آذربايجان شرقي / مناطق محروم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
صادقى قيه بلاغى

صادقى قيه بلاغى

مهندسي صنايع|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
رضوانى فر

رضوانى فر

حقوق|دانشگاه مراغه / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
فرزانه خراجو

فرزانه خراجو

روانشناسي|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
آقاپور

آقاپور

علوم تربيتي|دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
خليلى كرمجوان

خليلى كرمجوان

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه- / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
نقوى

نقوى

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي صنايع|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
رمضانى

رمضانى

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
فياض حيدرى

فياض حيدرى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه مراغه / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

زبان
محمدى

محمدى

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
عبداله نژاد

عبداله نژاد

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
اميريعقوبى

اميريعقوبى

مهندسي صنايع|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
پشتوار

پشتوار

مهندسي صنايع|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
صدقى وش

صدقى وش

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي مراغه / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اميرى گل چوان

اميرى گل چوان

مهندسي صنايع|دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
درخت بر

درخت بر

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فياض استادى

فياض استادى

علوم تربيتي|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
جهان

جهان

مهندسي برق|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
افخمى

افخمى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
درگاهى مراغه

درگاهى مراغه

مهندسي مکانيک|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
جودى چلانسفلى

جودى چلانسفلى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بشيرى چوان

بشيرى چوان

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
اميركريمى بلوك آباد

اميركريمى بلوك آباد

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
اميرانتظارى

اميرانتظارى

مهندسي صنايع|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
منتى

منتى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
صادق دوست

صادق دوست

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه- / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اسفهلانى

اسفهلانى

نقاشي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
مهدوى

مهدوى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
تهمورى

تهمورى

مهندسي پليمر|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
زردار

زردار

علوم تربيتي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
مهدوى شليلوند

مهدوى شليلوند

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

زبان
شبانى

شبانى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حق كشائى

حق كشائى

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي مراغه / روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
جبارى

جبارى

حسابداري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
جودى

جودى

مهندسي برق|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
اتابكى پور

اتابكى پور

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
جبارى فام

جبارى فام

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كريم زاده

كريم زاده

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
اولى

اولى

مهندسي نفت|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
بابايى

بابايى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه مراغه / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

زبان
صوفى

صوفى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
ارجمندى

ارجمندى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين-نيمسال اول / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بهزاد

بهزاد

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
احدى

احدى

فيزيک|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سيار

سيار

روانشناسي|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اصلانى فر

اصلانى فر

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فرهود

فرهود

جغرافيا|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
بيله قى

بيله قى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
محمديان

محمديان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
بخشى

بخشى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه-نيمسال اول / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
اسدبنياد

اسدبنياد

علوم سياسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ارجمندى

ارجمندى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه-نيمسال اول / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فرمانى

فرمانى

علوم ومهندسي اب|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شيدايى

شيدايى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
تقى نژاد

تقى نژاد

جغرافيا|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
صادقى

صادقى

مهندسي برق|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

5سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
نبوى

نبوى

جغرافيا|دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
شاه كلدى

شاه كلدى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

مهندسي مکانيک|دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عبادى خلفه كندى

عبادى خلفه كندى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
غزنوى

غزنوى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سليمان زاده

سليمان زاده

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي مراغه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
لياقى

لياقى

مهندسي برق|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
خيامى

خيامى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

6سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
انصار

انصار

مهندسي مکانيک|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ملكى قيه بلاغى

ملكى قيه بلاغى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ضيايى فر

ضيايى فر

مهندسي برق|دانشگاه بناب / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زرين نشان اقدس

زرين نشان اقدس

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بناب / روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
صمصامى شيراز

صمصامى شيراز

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
جواد زاده

جواد زاده

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي مراغه / روزانه

5سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
پاشايى تازه كند

پاشايى تازه كند

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

زيست فناوري|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اقبالى

اقبالى

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
خيرى بلوك آباد

خيرى بلوك آباد

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه- / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اصغرى واحد

اصغرى واحد

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
جبارى بهروز

جبارى بهروز

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مالك پورستارى

مالك پورستارى

مهندسي عمران|دانشگاه مراغه / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
نويد كرمجوان

نويد كرمجوان

جغرافيا|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
مصحفى

مصحفى

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ارجمند

ارجمند

اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي مراغه / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نيك سرشت صومعه سفلى

نيك سرشت صومعه سفلى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

6سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

مهندسي برق|دانشگاه بناب / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اژدرى فام

اژدرى فام

شيمي محض|دانشگاه مراغه / روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
منيرى

منيرى

اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي مراغه / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اسلامى ورجوى

اسلامى ورجوى

هنرهاي چندرسانه اي|دانشگاه هنراسلامي تبريز-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
اصغرزاده خانقاه

اصغرزاده خانقاه

جغرافيا|دانشگاه مراغه / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
قربانى

قربانى

مهندسي عمران|دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ناصح

ناصح

مهندسي عمران|دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فريادى

فريادى

حسابداري|دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عطارموسوى

عطارموسوى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

مهندسي عمران|دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
رئوفى

رئوفى

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي مراغه / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عزيزيان فام

عزيزيان فام

مديريت بازرگاني|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
خدايارى

خدايارى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
سلطانپور

سلطانپور

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بناب / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
ملازاده عسگرى

ملازاده عسگرى

مهندسي برق|دانشگاه تربت حيدريه / نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
محمود قيه بلاغى

محمود قيه بلاغى

مهندسي برق|دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
بذرافشان

بذرافشان

مهندسي مکانيک|دانشگاه بناب / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
فيضى اصل

فيضى اصل

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زبرجد

زبرجد

جغرافيا|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
اميرى

اميرى

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ناظمى

ناظمى

فيزيک|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
آذرى چهريان

آذرى چهريان

فيزيک|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
هاشم دوست

هاشم دوست

مهندسي برق|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نيك زاد

نيك زاد

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي مراغه / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
وقفى

وقفى

مهندسي پليمر|دانشگاه بناب / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

مهندسي معدن|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
برزگرزاده پهرآباد

برزگرزاده پهرآباد

رياضيات وکاربردها|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
پورعبداله

پورعبداله

مهندسي نساجي|دانشگاه بناب / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سخايى فر

سخايى فر

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
شيرى

شيرى

شيمي محض|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مرواريدى

مرواريدى

شيمي محض|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قديمى جورشرى

قديمى جورشرى

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
دشتى

دشتى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / نوبت دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه گلستان -گرگان / نوبت دوم

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سپهرى

سپهرى

مهندسي فضاي سبز|دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ايرانى اصل

ايرانى اصل

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / سوابق تحصيلي مجازي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حامدى

حامدى

جغرافيا|دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
دهقانى

دهقانى

زيست شناسي|دانشگاه دامغان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
برزگرزاده نمرور

برزگرزاده نمرور

شيمي محض|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
داورى

داورى

شيمي محض|دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نعمتى

نعمتى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس -تبريز / غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سعيدى نيچران

سعيدى نيچران

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی