تكاب

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر تكاب

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
شاهى قوجه هوشمند تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 2سال کانونی 37
ييلاقى صدرا ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 26
حامدى سيده عاطفه انسانی حقوق|دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 25
رحمتى زهرا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-بومي آذربايجان غربي / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال کانونی 86
فرجى حاجى بابا مهران تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 4سال کانونی 43
شيخعلى زاده احسان انسانی حقوق|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 17
رستمى خار خار سيروان انسانی حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 34
اعتماديان معصومه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 3سال کانونی 55
رضوى فائزه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 6سال کانونی 89
ويسى انسانی مديريت مالي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 16
كرمى تجربی بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 55
كامياب انورى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 15
عليائى تجربی شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 25
رستمى انسانی حسابداري|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 10
رستمى انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 9
بحرى انسانی حسابداري|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 29
اسد پور ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 25
مشرفى نبى كندى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 32
دشتى ينگى كند ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 25
مداحى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 68
رستم پور تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 3سال کانونی 35
مرادى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 43
ميكائيلى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 42
اقليمى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 28
قيصرى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 19
قاسمى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 15
رنجبر بدرلو هنر نقاشي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 4سال کانونی 36
سلطانى تجربی پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي / روزانه دانشکده علوم پزشکي خوي 5سال کانونی 76
ملك پور انسانی مديريت مالي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه (محل تحصيل جوانرود) 1سال کانونی 16
فيضى هنر نقاشي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 26
بشكار تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 18
بيگلرى اوغول بيك تجربی فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 37
نورى انسانی حسابداري|دانشگاه کردستان -سنندج / نوبت دوم دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 17
ذوالفقارى تجربی فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 57
منظورى يولقون آقاج تجربی فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال کانونی 45
باقرى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 36
دهقان قجور ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال کانونی 34
محمديان تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 4سال کانونی 71
لطفى ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه بناب / روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 18
حيدرى قزلقشلاق تجربی فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 45
حياتى تجربی فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پيراپزشکي آمل) 5سال کانونی 43
احمدى ترمكچى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 2سال کانونی 34
شريفى تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 59
بهرامى گزدره تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 13
واحدى قره بلاغ تجربی بهداشت موادغذايي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 2سال کانونی 24
يلى تجربی زيست شناسي جانوري|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 17
قارى تكانتپه تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل تويسركان) 2سال کانونی 33
نقدى تجربی علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل خمين) 2سال کانونی 25