بوكان

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر بوكان

رمضانى آكام

رمضانى آكام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
مقتدرى بوكانى

مقتدرى بوكانى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
سلطانى كادرويش ميلاد

سلطانى كادرويش ميلاد

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
احمدى شيلان آباد هژير

احمدى شيلان آباد هژير

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مولانى ژيار

مولانى ژيار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
خليفه زاده مسعود

خليفه زاده مسعود

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
خداكرمى محمد

خداكرمى محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سپهرى ميلاد

سپهرى ميلاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
عزيز زاده مسعود

عزيز زاده مسعود

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
محمدى محمد

محمدى محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
حسن زاده زانا

حسن زاده زانا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
محمد نژاد قادر

محمد نژاد قادر

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
پاليز بان شهريار

پاليز بان شهريار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
شاهى احمد

شاهى احمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-بومي آذربايجان غربي / فرهنگيان

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
محمدى اميد

محمدى اميد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
عزيزى سهراب

عزيزى سهراب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
گل محمدى عبدالرحمان

گل محمدى عبدالرحمان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
رشيديان گلولان سمكو

رشيديان گلولان سمكو

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
شامحمدى سينا

شامحمدى سينا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
صناعتى هستى

صناعتى هستى

حقوق|دانشگاه تبريز / روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
حسينى برزنجى معصومه

حسينى برزنجى معصومه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه-بومي آذربايجان غربي / فرهنگيان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
فاتحى بوكانى فرزين

فاتحى بوكانى فرزين

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه تبريز / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

زبان
فرج دوخت شاهين

فرج دوخت شاهين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-بومي آذربايجان غربي / مناطق محروم

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
موفق سروش

موفق سروش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
گنجى اميد

گنجى اميد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
كريميان سامان

كريميان سامان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-بومي آذربايجان غربي / مناطق محروم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
محمودزاده نيما

محمودزاده نيما

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
احمدى بيگ زاده محمد

احمدى بيگ زاده محمد

حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
بيگى عليبگلو محمدرضا

بيگى عليبگلو محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-بومي آذربايجان غربي / مناطق محروم

6سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
فرهادى

فرهادى

حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

مهندسي عمران|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمدپور آزاد

محمدپور آزاد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-بومي آذربايجان غربي / مناطق محروم

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
عيسى زاده هومن

عيسى زاده هومن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال اول / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
قادرى سيامك

قادرى سيامك

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پاپژ پيام

پاپژ پيام

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
توحيدى

توحيدى

حقوق|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
پشت درى داوود

پشت درى داوود

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
رحيمى زانيار

رحيمى زانيار

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
بهراميان صهيب

بهراميان صهيب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-بومي آذربايجان غربي / فرهنگيان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
رمضانى تركاشه محمد

رمضانى تركاشه محمد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمودفخه آيدا

محمودفخه آيدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
فرخ نيا كوثر

فرخ نيا كوثر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه-بومي آذربايجان غربي / فرهنگيان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
نوروزى بوكانى محمد

نوروزى بوكانى محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
طه‌ آرش

طه‌ آرش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رشيدى

رشيدى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
رشيدزاده

رشيدزاده

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بهرى انگورد

بهرى انگورد

حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
رحيم پور

رحيم پور

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
عبدالهى

عبدالهى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
رحيمى

رحيمى

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
فيضى

فيضى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فتاحى

فتاحى

مهندسي معماري|دانشگاه هنراسلامي تبريز-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
وهاب زاده

وهاب زاده

روانشناسي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
رحيمى

رحيمى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
زاهدى

زاهدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پاپره

پاپره

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
كامرانى

كامرانى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
پارسا

پارسا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
عزيز پور

عزيز پور

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حلبى بوكانى

حلبى بوكانى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بايزيدى عيسى كند

بايزيدى عيسى كند

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

زبان
عباسى فريد

عباسى فريد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
پيرسالى

پيرسالى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رسولى قزلقبر

رسولى قزلقبر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
بايزيدى يگانه

بايزيدى يگانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه-بومي آذربايجان غربي / فرهنگيان

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
رحمن زاده

رحمن زاده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه-بومي آذربايجان غربي / فرهنگيان

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمدخانى

محمدخانى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ميران

ميران

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-بومي آذربايجان غربي / مناطق محروم

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
زينلى

زينلى

روانشناسي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
قادرى

قادرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
احمدزاده بوكانى

احمدزاده بوكانى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان

6سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
گلى حسنلو

گلى حسنلو

علوم تربيتي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
ابراهيمى

ابراهيمى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
على يار

على يار

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

زبان
وطنخواه

وطنخواه

مهندسي برق|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حسن پور

حسن پور

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اسماعيل پور

اسماعيل پور

حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج / نوبت دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
صدقى

صدقى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اولى زاده

اولى زاده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
خندستان

خندستان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
پور مصطفوى

پور مصطفوى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-بومي آذربايجان غربي / فرهنگيان

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
محمودسور

محمودسور

مهندسي برق|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مرسلى

مرسلى

مهندسي برق|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
باباميرى

باباميرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
كاوه بوكانى

كاوه بوكانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
اديب حسامى

اديب حسامى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

زبان
ميكائيلى اقدم

ميكائيلى اقدم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
عبدالهى فر

عبدالهى فر

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
ميرزاعزيزى

ميرزاعزيزى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فقه مينه

فقه مينه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-نيمسال دوم / روزانه

5سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
رستم زاده باغ

رستم زاده باغ

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

مديريت بيمه اکو|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
شرفى

شرفى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
صوفى

صوفى

حسابداري|دانشگاه ايلام / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مينايى

مينايى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عليمرادى

عليمرادى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عيسى له

عيسى له

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
خليلى

خليلى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
عثمانى

عثمانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
آرام تن

آرام تن

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
صالح زاده گوزلبلاغ

صالح زاده گوزلبلاغ

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
رشكه اى قره كند

رشكه اى قره كند

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
خليفه زاده

خليفه زاده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سليمى

سليمى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شريفى نژاد

شريفى نژاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
احمدى چپدره

احمدى چپدره

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
حاجى

حاجى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
احمدى كيا

احمدى كيا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
خانبابائى

خانبابائى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فتح اله زاده

فتح اله زاده

روانشناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
مولوى

مولوى

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه زابل / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 40 آزمون

زبان
طه‌

طه‌

اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي خوي / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بيننده

بيننده

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
گل محمدى

گل محمدى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بيرام پور

بيرام پور

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بناب / روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مطالعات خانواده|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حسنى

حسنى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-بومي آذربايجان غربي / فرهنگيان

5سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
عبداله پور

عبداله پور

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه-نيمسال دوم / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سعيدى

سعيدى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

دامپزشکي|دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
خداكرمى درويشعلى

خداكرمى درويشعلى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام-نيمسال دوم / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
فرج زاده على آباد

فرج زاده على آباد

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
امين پور

امين پور

حسابداري|دانشگاه کردستان -سنندج / نوبت دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
خليلى

خليلى

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي خلخال / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي مراغه / روزانه

5سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
كدخدا

كدخدا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
اسماعيل پور

اسماعيل پور

رياضيات وکاربردها|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
دشتى

دشتى

دامپزشکي|دانشگاه اروميه / نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
الماسى

الماسى

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي سراب / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خدرى

خدرى

تاريخ|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
متين

متين

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
قورغچى

قورغچى

جغرافيا|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
رحمانى باغچه

رحمانى باغچه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه-بومي آذربايجان غربي / فرهنگيان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اسلوب

اسلوب

جغرافيا|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ابراهيم زاده

ابراهيم زاده

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه ايلام / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
آزادمهر

آزادمهر

زيست فناوري|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
شيخه

شيخه

تاريخ|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
جواهرى

جواهرى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
مراد خانى

مراد خانى

شيمي کاربردي|دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دادخواه

دادخواه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
زالى

زالى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ايزدپناه

ايزدپناه

زيست فناوري|دانشگاه مراغه / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حامدى

حامدى

شيمي کاربردي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدزاده باغلوجه

محمدزاده باغلوجه

زيست شناسي|دانشگاه دامغان / نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

شيمي محض|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی