نقده

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر نقده


عبدى وش فاطمه

عبدى وش فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه-بومي آذربايجان غربي / فرهنگيان

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
ظهرابى سالارآباد

ظهرابى سالارآباد

روانشناسي|دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
عبدى وش

عبدى وش

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
قديرى

قديرى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
خضرى

خضرى

جغرافيا|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی