سلماس

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر سلماس

ابوطالبى كهنه شهرى مير سعيد

ابوطالبى كهنه شهرى مير سعيد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-نيمسال اول / روزانه

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
درخشانى مريم

درخشانى مريم

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شكرى ميكائيل

شكرى ميكائيل

حقوق|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
قاسمى كوچهشكى هانيه

قاسمى كوچهشكى هانيه

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج-بومي آذربايجان غربي / فرهنگيان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
حلمى كهنه شهرى كوثر

حلمى كهنه شهرى كوثر

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
حيدرنژاد فاطمه

حيدرنژاد فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال اول / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ببرنژادقره قشلاقى امين

ببرنژادقره قشلاقى امين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
شمشيرى

شمشيرى

حقوق|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
محمودزاده مغانجوقى

محمودزاده مغانجوقى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-بومي آذربايجان غربي / فرهنگيان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جعفرى قره قشلاقى

جعفرى قره قشلاقى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رحيمى مغانجوقى

رحيمى مغانجوقى

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
روغنى

روغنى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فيروزى

فيروزى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
اسمعيل نژاد اهرنجانى

اسمعيل نژاد اهرنجانى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سعيدى

سعيدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
نورى بالو

نورى بالو

مهندسي خطوسازه‌هاي ريلي|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آسيابى مغانجوقى

آسيابى مغانجوقى

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
آب خضر

آب خضر

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
فتح اله زاده

فتح اله زاده

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جلايرسرنقى

جلايرسرنقى

دامپزشکي|دانشگاه تبريز / روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
روحى

روحى

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مجيدى

مجيدى

مهندسي صنايع|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خضرلو

خضرلو

علوم تربيتي|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
اسكندرى ياغچه جكى

اسكندرى ياغچه جكى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
جلالى

جلالى

فقه وحقوق اسلامي|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
حسن زاده گلعذانى

حسن زاده گلعذانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مختارزاده خانقاهى

مختارزاده خانقاهى

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه تبريز / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
ايورى

ايورى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رحمانى

رحمانى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
اصغرى صوره

اصغرى صوره

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
جعفرى على بلاغ

جعفرى على بلاغ

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
كارگر سلطان احمدى

كارگر سلطان احمدى

جغرافيا|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
طاهرنژاد

طاهرنژاد

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
جلى باقو دله زى

جلى باقو دله زى

علوم تربيتي|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حاتمى خانقاهى

حاتمى خانقاهى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
وفاجو

وفاجو

الکترونيک ومخابرات دريايي|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر / نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
چابوك

چابوك

فيزيک مهندسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
حلمى

حلمى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
بايزيدى

بايزيدى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي خلخال / روزانه

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
افسرى

افسرى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
حسبى

حسبى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مرزبان سرنقى

مرزبان سرنقى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس -تبريز / غير انتفاعي

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی