اروميه

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر اروميه

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
ياورزاده حسين ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 7سال از اول راهنمايي 127
حميدى حامد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال از اول دبيرستان 61
اسمعيلى شيرين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال از دوم دبيرستان 50
فدوى ياور انسانی روانشناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
اسدى ساريجالو امين ریاضی مهندسي برق|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 5سال از سوم راهنمايي 89
عباسى گزنق زهرا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 44
جوى امين انسانی علوم سياسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 35
امين الشرع يلدا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 10
محمودى شايان تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 7سال از اول راهنمايي 80
باقرزادى پارميدا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال از دوم دبيرستان 42
پورمحمود حسين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال از اول دبيرستان 64
عظيميان على تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 25
منصورفر معين الدين ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 5سال از سوم راهنمايي 92
صادقى نگار ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 33
حسن پور گولگنى ارشاد ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 40
مظلومى آرمين ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 44
رخسارطلب آذر مهدى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 52
صديقى بهارك تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال از اول دبيرستان 65
حنيفى وقاصلو محمدرضا ریاضی مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال از دوم دبيرستان 57
صالحى صدقيانى مژگان تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 48
فرخى كشتيبان مهدى ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال از دوم دبيرستان 52
قلى پور اوصالو صبا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 62
مشهدى كشتيبان عليرضا ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال از دوم دبيرستان 37
روشنى فاطمه ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
خليلى قوشچى فاطمه هنر مرمت بناهاي تاريخي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
صفرپور مياندواب مهدى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
پاشازاده زهرا ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 38
اللهيارى امام زاده فاطمه ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 35
رفعت نشان ياسمين زبان زبان وادبيات اسپانيايي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 18
سليمانى فر رضا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 5سال از سوم راهنمايي 82
نعمت زاده سيدحسام الدين تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 33
خلوف حيدرلو امين انسانی علوم سياسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 14
حق طلب آرين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 30
رمضانى محمدحسين ریاضی مديريت مالي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 22
رساپور على تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 20
متقيان صدف تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 23
على پور آيسان تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 56
حضرتى زهرا انسانی حسابداري|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 22
طايفه حسنى محمد تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال از دوم دبيرستان 47
شموئى دلائى ميلان مهران ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 18
فروغي پور نيکي تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 34
آقامحمدى قره باغ محمد تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 4سال از اول دبيرستان 84
مير على اشرفى كوه كمر فاطمه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال از دوم دبيرستان 59
رضازاده محمدامين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال از سوم دبيرستان 22
گهرنيا نعيم تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 5سال از سوم راهنمايي 70
عباس نژاد بيكار حسين انسانی حقوق|دانشگاه مراغه / روزانه دانشگاه مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 25
حسين زاده سروش تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 4سال از اول دبيرستان 68
بانى سفيد عرفان تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال اول / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 49
اكبرزاده آذر كيانا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 61
امانى مركيد مرضيه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 20
رشيدى خزاعى محمد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال از چهارم دبيرستان 17
ايلاتى ارشيا ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 19
صدقى گمچى الهام تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 4سال از اول دبيرستان 70
زرگرزاده ثنا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 8سال از پنجم دبستان 110
رسولى سيد سامى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال اول / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 7سال از اول راهنمايي 81
منتظر زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 41
على زاده شكوفه زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 20
ميرزاده باراندوزى شقايق تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 4سال از اول دبيرستان 71
على نژاد هانيه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 5سال از سوم راهنمايي 75
وطن خواه محمد هنر مرمت بناهاي تاريخي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 20
عليزاده رضا انسانی حقوق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 42
محمودلو سپيده تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 6سال از دوم راهنمايي 97
مهدى زاده اباجالو عرفان تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 17
قراجه داغى آقاجرى كوثر ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 16
محمدى ثمين هنر مرمت اثارتاريخي|دانشگاه هنراسلامي تبريز-پذيرش فقط زن / روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 11
برگشادى على ریاضی مهندسي برق|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 14
محمدى زهره تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 35
جهانگيرزاده جبل كندى پوريا ریاضی مهندسي پليمر|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 31
اسمعيلى آرزو انسانی روانشناسي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
باغبان كيانا تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 46
ترابى عليرضا ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 51
محمودى ينگجه مارال انسانی علوم تربيتي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
ماكوئى غزل زبان اموزش زبان انگليسي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 4سال از اول دبيرستان 54
عسگرى تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 59
اسمعيل زاده تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 2سال از سوم دبيرستان 36
يوسفى چوبتراش انسانی علوم تربيتي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
نعمتى تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 32
دلكشان تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 15
دنيوى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 23
دوستى رضائى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 55
اميرى تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال از دوم دبيرستان 53
محمودى زبان زبان چيني|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 19
نجف قديمى تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 25
كريمى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اردبيل - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 51
فيضى ينگجه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 49
يگانه قوشجى ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 43
نارنجى زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 13
اسدزاده انسانی مديريت دولتي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 20
ربيع زاده تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 25
پسوه اى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 28
باغ آرا ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 27
نصيرى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 42
حسين زاده زبان زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 30
نوروزى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 47
عليپور قلعه جوق انسانی فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 23
اكبرى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 40
گل چين صمدى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 24
اسحق ساعتلو ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 36
محمد تقى زاده برنجى ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 61
حاتمى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
قاسمى انسانی حقوق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 23
احمدوش تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 61
جارحان انسانی حقوق|دانشگاه ملاير / نوبت دوم دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 18
محمدنژاد انسانی روانشناسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 16
صمدپور ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 15
حاجى زاده انسانی حسابداري|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
قاسمى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 22
جعفرى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 4سال از اول دبيرستان 68
مبارك كوزه كنان تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 17
آصفى قلندر ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 25
فرهادى انسانی حقوق|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 13
هاتفى افشار تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 19
جليل زاده انسانی علوم تربيتي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 31
چراغى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 20
طالبيان زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 33
غيبى انسانی حسابداري|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 5سال از سوم راهنمايي 94
هدايت ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 18
شكوهى امام زاد هنر مرمت بناهاي تاريخي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 40
حاجى آودى انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
مطلبى زاده تجربی بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 17
محمدقلى زاده انسانی مديريت دولتي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
على پور تجربی زيست شناسي دريا|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار / روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 2سال از سوم دبيرستان 12
آريا مند تجربی شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال از چهارم دبيرستان 19
موظف قره باغ انسانی حسابداري|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 42
گل محمد زاده تجربی شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال از اول دبيرستان 54
مختارى تجربی شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 13
شيخى ميرآبادى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
قره باغى ریاضی مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال از دوم دبيرستان 37
على پور تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 48
سمائى تجربی شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال از اول دبيرستان 71
جليل زاده محمدى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
على زاده ریاضی مهندسي برق|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 37
نورى نيا تجربی دامپزشکي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 6سال از دوم راهنمايي 91
طاحونى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
منصورى سيلوانه ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 15
مجيدى اوصالو ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 10
آزموده تجربی شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان 8سال از پنجم دبستان 123
عدل دوست ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه تبريز / نوبت دوم دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 33
بخشى كريم آباد انسانی علوم تربيتي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 11
على زاد زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 5سال از سوم راهنمايي 92
پناهى تجربی تکنولوژي پزشکي هسته اي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 5سال از سوم راهنمايي 94
مشكى زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 49
صمد زاده رضائيه زبان اموزش زبان انگليسي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 46
بنيسى انسانی اديان وعرفان|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
امامعلى پور تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل مياندواب) 1سال از چهارم دبيرستان 19
قليزاده يوسف آبادى تجربی علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 17
نقى پور كاروانسرايى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال از چهارم دبيرستان 19
يار محمدى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 23
خدنگى شندى هنر مرمت بناهاي تاريخي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 10
فرامرز انسانی مديريت دولتي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 12
على پناه تجربی شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان 6سال از دوم راهنمايي 93
آوريده زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 13
چناقلو تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 28
خرسندى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 23
سلطانى مخور ماكو تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 52
قليزاده ریاضی مهندسي پليمر|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 43
ميرزائى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 37
رسولى تجربی دامپزشکي|دانشگاه تبريز / نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 13
مظلوم فر زبان اموزش زبان انگليسي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
خان چوبان انسانی علوم تربيتي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 22
فضلى لله لو تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 6سال از دوم راهنمايي 71
حيدرى عربلوى دره انسانی علوم سياسي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 17
رحمان نژاد ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال از چهارم دبيرستان 14
عليزاده تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 58
عابدى بالدرلو ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 27
رستم پور انسانی مديريت دولتي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 15
يكانى على كندى زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 11
بيگ محمدى خانقاه ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 23
مهدوى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 30
قلى زاده آذرى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
كريمى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 5سال از سوم راهنمايي 92
زيرك مرنگلو ریاضی مهندسي برق|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 24
ولى بيگلو تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 19
ابراهيمى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 15
حسن پور تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 18
جعفرى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 30
خشاى ریاضی مهندسي نفت|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 15
خان محمدى پور ریاضی مهندسي برق|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
عراقى ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 4سال از اول دبيرستان 61
حقى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 17
طوسى ریاضی مهندسي نفت|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 15
مهر ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 15
زينالى سعيدلو انسانی مديريت دولتي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 25
ضرغام زاده ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 22
محمدى تجربی پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي / روزانه دانشکده علوم پزشکي خوي 1سال از چهارم دبيرستان 12
مرسلى يكان انسانی جغرافيا|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 13
بابائى تجربی اعضاي مصنوعي|موسسه اموزش عالي علمي -کاربردي هلال ايران / روزانه موسسه آموزش عالي علمي کاربردي هلال ايران 7سال از اول راهنمايي 106
ستوده مرام تجربی دامپزشکي|دانشگاه اروميه / نوبت دوم دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
مهدى زاده گاوگانى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 12
پورجعفر ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 23
محامد زبان اموزش زبان انگليسي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
ديهيم ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 13
قاسمى راد ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
اصلان پور انسانی جغرافيا|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 35
ابراهيمى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 20
منتظمى كوزه گرانى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 31
صولتى انسانی حسابداري|دانشگاه کردستان -سنندج / نوبت دوم دانشگاه كردستان - سنندج 4سال از اول دبيرستان 68
دل بيشه ریاضی مهندسي برق|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
آرمان ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 13
كاشف حصارى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 24
بانى محمدعلى زاده ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 27
رحيمى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود) 2سال از سوم دبيرستان 20
شيردل آغجه مسجد تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال از دوم دبيرستان 64
نجار دلشادى هنر فرش|دانشگاه هنراسلامي تبريز-پذيرش فقط زن / روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 37
اصغرى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 22
عليزاده انسانی جغرافيا|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
داودى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سراب / روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 4سال از اول دبيرستان 36
طالب آده ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 20
يحيى زاده كشمش تپه تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 34
توكلى بوراچالو انسانی علوم سياسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 12
حسينى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 13
رحيمى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 22
بهنام قراجلر ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 10
نجفى مرجان مسكن ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 36
مختارى صورى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
قاسم پور نجاتى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 39
حاجى انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 35
شهامى آذر تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
نجفى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 42
آقائى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل نقده) 2سال از سوم دبيرستان 32
اصغرى تجربی پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي / روزانه دانشکده علوم پزشکي خوي 3سال از دوم دبيرستان 36
محمد زاده تجربی دامپزشکي|دانشگاه اروميه / نوبت دوم دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 36
اصلانى گزنق ریاضی مهندسي برق|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 22
رزمى انسانی تاريخ|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
ابراهيمى پشتگل ریاضی مهندسي شهرسازي|دانشگاه هنراسلامي تبريز-نيمسال اول / روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 21
درخشان فر تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال از دوم دبيرستان 49
جولاى ثانى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 15
عليزاده ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
خيرخواه عليقلى انسانی جغرافيا|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 23
محمدرضا پور اوزان ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
مقراضى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 4سال از اول دبيرستان 53
حسن پور ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 15
حسن زاده ریاضی مهندسي برق|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
افشار تجربی پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي / روزانه دانشکده علوم پزشکي خوي 2سال از سوم دبيرستان 28
بشير گنجى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 29
خسروزاده قاسم سلطانلو ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 4سال از اول دبيرستان 54
نظيفى تجربی دامپزشکي|دانشگاه اروميه / نوبت دوم دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 58
ضيايى زبان زبان وادبيات ترکي استانبولي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 20
غفوريان ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 38
نظم ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
نامدار وندايى تجربی روانشناسي|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 36
روحى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 13
سلطانى آشنا آباد انسانی جغرافيا|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
عارضى تجربی روانشناسي|دانشگاه زنجان / نوبت دوم دانشگاه زنجان 3سال از دوم دبيرستان 47
نادربر تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل نقده) 1سال از چهارم دبيرستان 19
محمودى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
حميصى تجربی دامپزشکي|دانشگاه اروميه / نوبت دوم دانشگاه اروميه 7سال از اول راهنمايي 89
جعفرى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 25
حيدرى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل سلماس) 3سال از دوم دبيرستان 41
جعفرزاده حسينعلى كندى انسانی تاريخ|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 32
عنابى تجربی روانشناسي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 32
سياح مقدم ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 12
رضايى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال از اول دبيرستان 78
طهماسبى تجربی علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 16
مبادر ثانى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 30
آبدار ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 15
نايب پاشائى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
چاليك انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
عمرزاده ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 15
بزله تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل مياندواب) 1سال از چهارم دبيرستان 14
باقرى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 37
خليلى على آباد ریاضی مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
ناطقيان ریاضی علوم ومهندسي اب|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 30
الهورديان ریاضی فيزيک|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 4سال از اول دبيرستان 62
فريور تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
انصارى قولنجى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال از اول دبيرستان 67
سليمانى ملك طالش تجربی زيست شناسي|دانشگاه تبريز / نوبت دوم دانشگاه تبريز 5سال از سوم راهنمايي 49
عزيزى نژاد ریاضی مهندسي شهرسازي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 37
فتاحى تپه تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل نقده) 1سال از چهارم دبيرستان 15
تقوى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل خوي) 2سال از سوم دبيرستان 18
تبراز ریاضی مهندسي پليمر|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 15
دودكانلو ریاضی مهندسي پليمر|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
هاشمى نژاد ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل خوي) 1سال از چهارم دبيرستان 23
جهانگيرى خليانى ریاضی علوم ومهندسي اب|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
حسينى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 13
يوسفى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل خوي) 1سال از چهارم دبيرستان 16
اصلانى تجربی اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي خوي / روزانه دانشکده علوم پزشکي خوي 1سال از چهارم دبيرستان 14
عباسى تجربی روانشناسي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 11
ستاره چشم ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 19
طاهرى تجربی فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال از سوم دبيرستان 14
گنج جو تجربی فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 41
فرخى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل خوي) 2سال از سوم دبيرستان 12
عبادى انسانی جغرافيا|دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 17
درگاهى قره باغ تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 13
غلامى تجربی روانشناسي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
اقبالى زبان زبان وادبيات ترکي استانبولي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 4سال از اول دبيرستان 58
قلى زاده انسانی جغرافيا|دانشگاه تبريز / نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 22
داداشى هنر مرمت اثارتاريخي|دانشگاه هنراسلامي تبريز-پذيرش فقط مرد / روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 23
پسنديده ریاضی مهندسي برق|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل خوي) 2سال از سوم دبيرستان 29
بهنام قراجلو ریاضی مهندسي برق|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل خوي) 4سال از اول دبيرستان 63
محمدى ريكان ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل خوي) 3سال از دوم دبيرستان 48
رضائى زبان زبان وادبيات ترکي استانبولي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 4سال از اول دبيرستان 24
نيتى انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 12
اژدرى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
عبداله زاده ریاضی شيمي کاربردي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 15
پارسى فر ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل خوي) 3سال از دوم دبيرستان 52
حسينى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
شكارچى قره باغ ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
بهروش ریاضی علوم ومهندسي اب|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 21
شكورى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 36
شاكر جبار تجربی فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل شيراز) 5سال از سوم راهنمايي 47
باقرى مستكانى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل خوي) 1سال از چهارم دبيرستان 10
صحت تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
نورى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه بناب / روزانه دانشگاه بناب 1سال از چهارم دبيرستان 22
حيدرى قولنجى ریاضی شيمي کاربردي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 21
فضلى تجربی مديريت بازرگاني|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 4سال از اول دبيرستان 55
رسولى مجد ریاضی علوم ومهندسي اب|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 20
عبدالى بوانى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 10
قهرمانى انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 24
غفار پورمرجانى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل خوي) 2سال از سوم دبيرستان 22
فرخى پر ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 30
منتظر تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه تبريز / نوبت دوم دانشگاه تبريز 7سال از اول راهنمايي 68
يارمحمدى شوركلى ریاضی علوم ومهندسي اب|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 12
حسين پور ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 32
اسدى تجربی مديريت بازرگاني|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 25
ساعدى انسانی تاريخ|دانشگاه تبريز / نوبت دوم دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 19
غفارى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل خوي) 2سال از سوم دبيرستان 31
داداش زاده سنگرى تجربی روانشناسي|دانشگاه مراغه / روزانه دانشگاه مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 15
جنگى ریاضی فيزيک|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
اژدرى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 7سال از اول راهنمايي 88
حسامى سعيدلو ریاضی مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 12
تقى زاده ریاضی مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
آقازاده جارچلو تجربی فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
حسنى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 38
قشونى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز / نوبت دوم دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه) 3سال از دوم دبيرستان 43
پرتوى قره باغ ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 15
نكوحسين آباد ریاضی مهندسي برق|دانشگاه ملاير / نوبت دوم دانشگاه ملاير 4سال از اول دبيرستان 47
زينالى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه مراغه / روزانه دانشگاه مراغه 2سال از سوم دبيرستان 27
محمدي گلهين ریاضی مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 9سال از چهارم دبستان 143
تراب پور ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 24
معيديان تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 12
زارع ديزجديزى تجربی مديريت بازرگاني|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 47
فرخى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه بناب / روزانه دانشگاه بناب 2سال از سوم دبيرستان 14
شيرخدائى نادر تجربی فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 5سال از سوم راهنمايي 75
ملكى ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 13
على زاده تجربی حسابداري|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 36
عادلى اصل تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 16
دانه لوئى پور ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 34
آبگرمى تجربی زيست فناوري|دانشگاه مراغه / نوبت دوم دانشگاه مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 20
خالدى تجربی شيمي محض|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 19
عباس پوربارى ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 23
صمدزاده طريقت ریاضی مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
پاسبار تجربی زمين شناسي|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 6سال از دوم راهنمايي 92
صدقى چونقرالوى يكان ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه مراغه / نوبت دوم دانشگاه مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 11
اسكندرى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 4سال از اول دبيرستان 47
منافى تجربی زيست شناسي جانوري|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 4سال از اول دبيرستان 63
كريمى گلمرز ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 15
استادى تجربی زيست شناسي جانوري|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 34
اردبيلى ریاضی امار|دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 4سال از اول دبيرستان 46
ملك لى ریاضی مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 15
بهادرى ریاضی هنرهاي چندرسانه اي|دانشگاه هنراسلامي تبريز-نيمسال اول / روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 17
رحيمى آسيابى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي خوي / روزانه دانشکده علوم پزشکي خوي 2سال از سوم دبيرستان 29
ميرى اقدم كوه كمر انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 22
حايرى تجربی مديريت دولتي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 4سال از اول دبيرستان 69
محسن ريكانى ریاضی فيزيک|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
سبزيكار مجد تجربی مديريت دولتي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 21
خشاى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 43
شريف زاده خراسانى تجربی شيمي محض|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 12
افسرى گمچى ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 23
صيادى تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 34
النقى پور تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 47
عابدينى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي خوي / روزانه دانشکده علوم پزشکي خوي 1سال از چهارم دبيرستان 17
احمدى نجف آباد تجربی زيست شناسي جانوري|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 34
مجنونى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه جيرفت / نوبت دوم دانشگاه جيرفت 1سال از چهارم دبيرستان 12
عزيزى ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 12
عبدالهى تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 18
مسلم زاده تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 41
جوادى نسب تجربی مديريت بيمه|دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصيل آزادشهر) 2سال از سوم دبيرستان 29
مولايى تجربی زيست شناسي جانوري|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
ارتيق قزلباش تجربی زيست شناسي گياهي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 32
صياد موانه ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 13
شفيع زاده تجربی زيست شناسي جانوري|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
احمدى پور رود پشتى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 32
حسين زاده تجربی زيست شناسي جانوري|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 43
برنوسى تجربی زيست شناسي گياهي|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 10
مختارى اصل ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 24
مولايى اقدم ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 12
محمدى چناقلو تجربی علوم ومهندسي خاک|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 13
مختارپور تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
جوادى تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 20
اسماعيل وندى تجربی شيمي محض|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
حسن نژاد ساعتلو ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 13
خضرلو تجربی مهندسي فضاي سبز|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل مياندواب) 1سال از چهارم دبيرستان 17
رجب زاده تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 4سال از اول دبيرستان 73
محمدى ايشقلو ریاضی مهندسي انرژي|دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / نوبت دوم دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 2سال از سوم دبيرستان 28
دليرى تجربی مهندسي علوم دامي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
شيخلو تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
ميرزائى كلوان تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 16
شكورى تجربی شيمي محض|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 15
حسين زاده تجربی زيست شناسي جانوري|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 43
پلنگى تجربی شيمي محض|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 20
مصطفائى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 7سال از اول راهنمايي 103
جعفرى امام كندى تجربی زيست فناوري|دانشگاه مراغه / روزانه دانشگاه مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 17
شيخلو تجربی شيمي محض|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
قهرمانى تجربی شيمي محض|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 36
محمدزاده قامت ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه لرستان -خرم اباد / نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر) 2سال از سوم دبيرستان 35
سرخوش تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه تبريز / نوبت دوم دانشگاه تبريز (محل تحصيل اهر) 2سال از سوم دبيرستان 26
سيد احمدى تجربی زيست شناسي گياهي|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 17
شيشه تجربی زيست شناسي جانوري|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 4سال از اول دبيرستان 31
پاشايى تجربی مهندسي علوم دامي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 21
رضازاده ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-حضرت زينب /س //ويژه خواهران / / نوبت دوم دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار - حضرت زينب (س) (ويژه خواهران) 3سال از دوم دبيرستان 30
مجيدى حصار تجربی زيست شناسي گياهي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 13
غفارى عربلو تجربی شيمي محض|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 13
محمودى سبكبار تجربی شيمي محض|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
خياطى تجربی زيست شناسي گياهي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
واحدى تجربی علوم ومهندسي خاک|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 25
پورك تجربی مهندسي علوم دامي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 13
پوربابائى قلقاچى تجربی زمين شناسي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
صبح رخشان تجربی زمين شناسي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
حسين پور آده تجربی زيست شناسي گياهي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 10
روزبان تجربی مديريت دولتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) 1سال از چهارم دبيرستان 16
محمدى تجربی زيست شناسي گياهي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
ناظر كردلر تجربی علوم ومهندسي خاک|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
رستميان تجربی زمين شناسي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
شمسى تجربی زمين شناسي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 41
اشرفى تجربی مهندسي علوم دامي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
بخشى اوزانى تجربی علوم ومهندسي خاک|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 40