بادرودكاشان

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر بادرودكاشان

كفاشى مهدى

كفاشى مهدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
آقاجانى

آقاجانى

جغرافيا|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
بيگى بادى

بيگى بادى

مهندسي برق|دانشکده فني ومهندسي گلپايگان / روزانه

3سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی