باغ بهادران

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر باغ بهادران

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
كريميان فاطمه ریاضی حسابداري|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
خسرويان ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 36
كرباسيان انسانی حقوق|دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 5سال کانونی 62
مختارى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 23
شمسى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 17
محمدى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
كرامتيان ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 16
جعفريان انسانی حقوق|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 19
يوسفى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 16
عطايى ریاضی مهندسي شهرسازي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 22
مختارى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 21
مختارى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه ياسوج / روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 14
بخشى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 48
موسايى انسانی مددکاري اجتماعي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
ايزدى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 7سال کانونی 123
ايمانى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 12
قادرى ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 28
ابن على تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 23
كريمى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 20
ابراهمه انسانی پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 26
محمدى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 41
نوروزى ریاضی مهندسي ماشين الات دريايي|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر / روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال کانونی 15
مختارى ریاضی مهندسي ماشين الات دريايي|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر / روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال کانونی 21
حقانى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 17
فتاحيان انسانی پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
كريمى انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
حيدريان ریاضی مهندسي برق|دانشگاه دامغان / نوبت دوم دانشگاه دامغان 2سال کانونی 27
مختارى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه ياسوج / نوبت دوم دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 18
آقايى ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 18
رضوانى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 36
فتاحيان انسانی پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 21
عزيزى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه دانشگاه تربت حيدريه 2سال کانونی 34
ايزدى تجربی حسابداري|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 18
مجيدى تجربی مديريت بازرگاني|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 7سال کانونی 128
قديمى انسانی جغرافيا|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
قاسمى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 3سال کانونی 39
ايزدى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه زابل / نوبت دوم دانشگاه زابل 1سال کانونی 10
بهادرانى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 9
محموديان ریاضی فيزيک|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون / روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 2سال کانونی 14
مفيدى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 3سال کانونی 37
يارى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه ايلام / روزانه دانشگاه ايلام 3سال کانونی 37
حقانى انسانی جغرافيا|دانشگاه لرستان -خرم اباد / نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 34
كريميان تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 2سال کانونی 38