فلاورجان

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر فلاورجان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
رهنما فلاورجانى حسن ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 24
قاسمى فلاورجانى فائزه هنر طراحي صنعتي|دانشگاه هنراصفهان / روزانه دانشگاه هنر اصفهان 3سال کانونی 56
مرادى ريحانه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 26
كريمى زهرا انسانی روانشناسي|دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 22
صادقى زهرا تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال کانونی 58
رئيسى محمدحسين ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 60
مرادى زهرا انسانی علوم تربيتي|دانشگاه اصفهان / نوبت دوم دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 21
هاديان محمد ریاضی مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 21
شيخ رسول ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 22
ابراهيمى پلارتى مسلم تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان-بومي استان اصفهان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي كاشان 5سال کانونی 91
جمشيدى شرودانى انسانی فلسفه|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 26
ميرلوحى فلاورجانى تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 46
خليل پور انسانی مديريت صنعتي|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 48
فتحى حسين ابادى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 40
كمالى شرودانى ریاضی فيزيک|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 60
هاديان ریاضی حسابداري|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 3سال کانونی 60
بابايى بندارتى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 37
ميرلوحى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه ياسوج / روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 7
جعفرزاده تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 42
دهقان كليشادى ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 10
وكيلى سهرو فيروزانى ریاضی مهندسي نقشه برداري|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 23
خسروى انسانی روانشناسي|دانشگاه اصفهان / نوبت دوم دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 31
موسوى ریاضی مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 2سال کانونی 36
محمدى آغچه بدى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 3سال کانونی 62
قنبرى جولرستانى انسانی علوم سياسي|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 17
رفيع زاده ریاضی مهندسي برق|دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 18
آقالر ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 38
سلمانى زفره ریاضی مهندسي پليمر|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل رضوانشهر گيلان) 1سال کانونی 21
توكلى گارماسه ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 37
رضايى دينانى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 40
پيرى سهلوانى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه ياسوج / روزانه دانشگاه ياسوج 2سال کانونی 37
كاظمى باغكمه تجربی کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال کانونی 49
محمدزاده قهدريجانى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 3سال کانونی 49
عسگرى ارمندى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 30
قاسمى فلاورجانى ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 21
محمدى خونساركى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 24
عبدالهى جولرستانى انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 11
شريف زاده طادى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 15
بهرامى كركوندى ریاضی مهندسي برق|دانشکده فني ومهندسي گلپايگان / روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 2سال کانونی 37
احمدى ونهرى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 36
موذنى قهدريجانى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 16
مرتضوى شرودانى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 14
توكلى گارماسه زبان زبان چيني|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 13
عباديان شرودانى تجربی گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 62
كاظمى دارافشانى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 3سال کانونی 64
قربانى سمسانى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 24
قاسمى انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 46
محسنى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 17
فرهادى جليل بابادى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشکده فني ومهندسي گلپايگان / روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال کانونی 8
ميرلوحى ریاضی مهندسي برق|دانشکده فني ومهندسي گلپايگان / روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 6سال کانونی 111
احمدى ونهرى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 24
نادعلى پورپلنكى انسانی باستان شناسي|دانشگاه هنرشيراز / روزانه دانشگاه هنرشيراز 1سال کانونی 11
باقرى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال کانونی 25
عباسى طادى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه اردکان / نوبت دوم دانشگاه اردکان 1سال کانونی 25
منصورى درامدى انسانی جغرافيا|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 23
توكلى گارماسه ریاضی فيزيک|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 4سال کانونی 69
كيانى فلاورجانى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اراک / روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال کانونی 6
رهنما فلاورجانى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اراک / روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال کانونی 13
حيدرى سهلوانى تجربی شيمي محض|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 10
آزادى ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 48
فتحى حسين ابادى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 9
ابراهيمى پلارتى انسانی جغرافيا|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 24
قاسمى شرودانى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل آبادان) 3سال کانونی 47
عباديان شرودانى ریاضی مهندسي برق|مرکزاموزش عالي شهرضا / روزانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 1سال کانونی 23
شفيعى قهدريجانى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 3سال کانونی 43
موسوى زاويه ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 10
عباسى طادى ریاضی علوم مهندسي|مرکزاموزش عالي شهرضا / روزانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 1سال کانونی 23
حمزه زاده قهدريجانى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اراک / روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال کانونی 8
زاده نجار زبان اموزش زبان انگليسي|دانشگاه ياسوج / نوبت دوم دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 21
حدادى طادى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 1سال کانونی 16
سلمانى زفره ریاضی مهندسي مکانيک|دانشکده فني ومهندسي گلپايگان / روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال کانونی 14
كيانى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 15
جعفر زاده قهدريجانى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه تفرش / روزانه دانشگاه تفرش 2سال کانونی 38
بهرامى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشکده فني ومهندسي گلپايگان / روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال کانونی 25
حمزه زاده تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 5سال کانونی 72
عباسى مقدم ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 26
دهقان كليشادى ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 24
جوانمردى قهدريجانى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 29
ديانى انسانی علوم قران وحديث|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 16
صابرى انسانی علوم قران وحديث|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 13
جعفرزاده قهدريجانى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 19
بابايى بندارتى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه تفرش / روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 17
يزدانى زازرانى ریاضی مهندسي برق|دانشکده فني ومهندسي گلپايگان / روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال کانونی 20
توكلى گارماسه ریاضی مهندسي نفت|مرکزاموزش عالي لامرد / روزانه مرکز آموزش عالي لامرد 1سال کانونی 13
مرادى تجربی شيمي محض|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 25
مرتضوى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 14
آقائى قهدريجانى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 43
رجبى زودانى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشکده علوم پزشکي لارستان / روزانه دانشگاه علوم پزشكي لارستان (محل تحصيل اوز) 1سال کانونی 10
كريمى ریاضی مهندسي کامپيوتر|مرکزاموزش عالي شهرضا / نوبت دوم مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 2سال کانونی 19
قاسمى فلاورجان ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 24
جعفرزاده قهدريجانى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس) 3سال کانونی 68
لكى سهلوانى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل تويسركان) 1سال کانونی 25
رحيمى انسانی فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 20
جمالى قهدريجانى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 3سال کانونی 68
جليلى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 5
كيانى گاونانى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال کانونی 62
دهقان كليشادى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه ياسوج / روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 11
باقرى طادى تجربی فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال کانونی 62
شيرعلى كليشادى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 19
كيانى ریاضی مهندسي نساجي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
رهنما فلاورجانى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 24
مرادى زاد تجربی زيست شناسي جانوري|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 18
امين وند جونقانى تجربی هوشبري|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر / روزانه دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر 1سال کانونی 19
رحيمى كليشادى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 17
نجات تجربی مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 19
كاظمى دارافشانى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 34
حسينى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 14
كرمى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر) 1سال کانونی 9
نصيرى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه بيرجند / نوبت دوم دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 20
عباسى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 2سال کانونی 19
حيدرى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه ياسوج / روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 24
ملائى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه ايلام / نوبت دوم دانشگاه ايلام 1سال کانونی 16
احمدى خونساركى انسانی جغرافيا|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 21
قاسمى فلاورجانى ریاضی مهندسي صنايع|مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند/ويژه خواهران / / روزانه مجتمع آموزش عالي فاطميه نهاوند (وي‍ژه خواهران) 5سال کانونی 91
سليمانى حسن ابادى ریاضی امار|دانشکده رياضي وکامپيوترخوانسار / روزانه دانشکده رياضي و کامپيوتر خوانسار 1سال کانونی 18
اكبرى ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه ياسوج / روزانه دانشگاه ياسوج 2سال کانونی 38
صالحى انسانی جغرافيا|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 2سال کانونی 33
مرادى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 21
جمشيدى تجربی زيست شناسي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 27
توكلى نژاد ریاضی علوم مهندسي|مرکزاموزش عالي شهرضا / روزانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 2سال کانونی 42
محمدى پاوائى تجربی شيمي محض|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 39
فتحى قلعه ميرى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 18
رئيسى پور ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه ملاير / نوبت دوم دانشگاه ملاير 3سال کانونی 45
زمانى سودرجانى انسانی تاريخ اسلام|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 25
حمزه زاده قهدريجانى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال کانونی 19
رضائى بندارتى تجربی کتابداري درشاخه پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 1سال کانونی 16
ظفريان ريگكى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|مرکزاموزش عالي استهبان / روزانه مرکز آموزش عالي استهبان 1سال کانونی 18