زرين شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر زرين شهر

موسوى سيداسماعيل

موسوى سيداسماعيل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مباركه شكوفه

مباركه شكوفه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان-بومي استان اصفهان / فرهنگيان

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
سليميان ريزى

سليميان ريزى

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

زبان
سليميان ريزى محمدصادق

سليميان ريزى محمدصادق

مهندسي شيمي|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
جابرى سيدحسن

جابرى سيدحسن

مهندسي شيمي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
شفايى ريزى بهنام

شفايى ريزى بهنام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
محمدى فاطمه

محمدى فاطمه

علوم قران وحديث|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
نقدى سده محمدجواد

نقدى سده محمدجواد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
وفائى نگين

وفائى نگين

موزه|دانشگاه هنراصفهان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
معمار محمدامين

معمار محمدامين

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

زبان
نكوئى محمدصادق

نكوئى محمدصادق

مديريت بازرگاني|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مومنى قلعه قاسمى زهرا

مومنى قلعه قاسمى زهرا

صنايع دستي|دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

هنر
دهقانى ورنامخواستى مهشيد

دهقانى ورنامخواستى مهشيد

مددکاري اجتماعي|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
معتمدى محمدحسين

معتمدى محمدحسين

مهندسي مکانيک|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
براتى سده فاطمه

براتى سده فاطمه

مهندسي صنايع|دانشگاه کاشان / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
كرباسى امنيه بهاره

كرباسى امنيه بهاره

روانشناسي|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
اديبى سده فرهاد

اديبى سده فرهاد

مهندسي برق|دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
ضيائى مرضيه

ضيائى مرضيه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان / غير انتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
سليميان ريزى مهديه

سليميان ريزى مهديه

حسابداري|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
امامى نگار

امامى نگار

مهندسي عمران|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
يزدانى نوگورانى محمد

يزدانى نوگورانى محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شريفى سده

شريفى سده

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
مهديان

مهديان

حسابداري|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
سليميان ريزى

سليميان ريزى

مددکاري اجتماعي|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
محمودى قلعه شاهرخى

محمودى قلعه شاهرخى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اراک / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رفيعى چرمهينى

رفيعى چرمهينى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ثابت ورنامخواستى

ثابت ورنامخواستى

علوم تربيتي|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
شريف آبادى

شريف آبادى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
معتمدى سده

معتمدى سده

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شريف راد

شريف راد

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه شهرکرد / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

زبان
ثابت ورنامخواستى

ثابت ورنامخواستى

علوم تربيتي|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
جلالى

جلالى

مهندسي صنايع|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ثابت ورنامخواستى

ثابت ورنامخواستى

علوم تربيتي|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
اديبى سده

اديبى سده

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سليميان ريزى

سليميان ريزى

جغرافيا|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
نقدى پور

نقدى پور

حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
عباس زاده ريزى

عباس زاده ريزى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
ايزدى ريزى

ايزدى ريزى

مديريت دولتي|دانشگاه اردکان / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
مرادى ريزى

مرادى ريزى

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

زبان
حسينى ورنامخواستى

حسينى ورنامخواستى

مهندسي عمران|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
صمدى كله مسيحى

صمدى كله مسيحى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

4سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
امامى قلعه قاسمى

امامى قلعه قاسمى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
خانمحمدى خشوئى

خانمحمدى خشوئى

مطالعات خانواده|دانشگاه اردکان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مومنى

مومنى

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
خواجه گودرى

خواجه گودرى

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رنجبر كاهريزى

رنجبر كاهريزى

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مومنى

مومنى

مهندسي ايمني|دانشگاه صنعت نفت / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سليميان ريزى

سليميان ريزى

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سليميان ريزى

سليميان ريزى

مهندسي شهرسازي|دانشگاه هنراصفهان / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
خلجى ريزى

خلجى ريزى

مهندسي مکانيک|دانشگاه ملاير / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهرکرد / نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نكوئى

نكوئى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه يزد / نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
سليميان ريزى

سليميان ريزى

مهندسي مکانيک|دانشکده فني ومهندسي گلپايگان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
زمانى بختياروند

زمانى بختياروند

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
باغبانى ريزى

باغبانى ريزى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نقدى سده

نقدى سده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
جلالى ورنامخواستى

جلالى ورنامخواستى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عطائى ريزى

عطائى ريزى

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
قريشى مديسه

قريشى مديسه

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
على بابائى بيستگانى

على بابائى بيستگانى

مهندسي شيمي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
نقدى سده

نقدى سده

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

حقوق|موسسه غيرانتفاعي صفاهان -اصفهان / غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
عليخانى گله

عليخانى گله

علوم تربيتي|دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
موسائى

موسائى

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
رفيعى قهفرخى

رفيعى قهفرخى

مهندسي صنايع|دانشگاه اردکان / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
مشكر

مشكر

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
شاه مرادى ورنامخواستى

شاه مرادى ورنامخواستى

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد-نيمسال دوم / غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رمضانى چم عليشاهى

رمضانى چم عليشاهى

علوم قران وحديث|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
خاكى

خاكى

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
سليميان ريزى

سليميان ريزى

مهندسي صنايع|دانشگاه دامغان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
كاظمى ورنامخواستى

كاظمى ورنامخواستى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مهديان ريزى

مهديان ريزى

حسابداري|دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
لوينه زاده دزفولى

لوينه زاده دزفولى

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رمضانى

رمضانى

مهندسي مکانيک|مرکزاموزش عالي شهرضا / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

مهندسي برق|دانشگاه تفرش / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
اشراقى ورنامخواستى

اشراقى ورنامخواستى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كرمى چمگردانى

كرمى چمگردانى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ناظم الرعايا

ناظم الرعايا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
خدادادى چمگردانى

خدادادى چمگردانى

علوم قران وحديث|دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
خاشعى ورنامخواستى

خاشعى ورنامخواستى

مهندسي برق|دانشگاه اردکان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ظهيرى نوگورانى

ظهيرى نوگورانى

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
محسنى

محسنى

امار|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خادم

خادم

مهندسي شيمي|دانشگاه ياسوج / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
داودى

داودى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كرمى چمگردانى

كرمى چمگردانى

علوم قران وحديث|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ربيعى چمگردانى

ربيعى چمگردانى

علوم قران وحديث|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
ملكى

ملكى

مهندسي عمران|دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
معتمدى سده

معتمدى سده

شيمي کاربردي|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
معتمدى سده

معتمدى سده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
كرمى چمگردانى

كرمى چمگردانى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
براتى

براتى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه جهرم / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
صالح پور

صالح پور

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كريمى ريزى

كريمى ريزى

مهندسي برق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
طغيانى ريزى

طغيانى ريزى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اديبى

اديبى

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
گرم آبى ريزى

گرم آبى ريزى

مهندسي برق|مرکزاموزش عالي اقليد / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رياحى ريزى

رياحى ريزى

مهندسي صنايع|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غير انتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سليمانى اصل

سليمانى اصل

زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عطائى كچوئى

عطائى كچوئى

شيمي کاربردي|دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي دريا|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار / نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
توانگر ريزى

توانگر ريزى

اقتصاد|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
نوربخش ريزى

نوربخش ريزى

حقوق|موسسه غيرانتفاعي صفاهان -اصفهان / غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
خاشعى ورنامخواستى

خاشعى ورنامخواستى

مهندسي کامپيوتر|مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سعيدى ورنامخواستى

سعيدى ورنامخواستى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
پويا

پويا

شيمي محض|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
خدابخشى ريزى

خدابخشى ريزى

حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
عباس زاده ريزى

عباس زاده ريزى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه اصفهان / روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

حقوق|موسسه غيرانتفاعي صفاهان -اصفهان / غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حسين زاده بيستگانى

حسين زاده بيستگانى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
قنبرى نسب

قنبرى نسب

حقوق|موسسه غيرانتفاعي صفاهان -اصفهان / غير انتفاعي

2سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
موذنى ريزى

موذنى ريزى

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

مهندسي برق|دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رجائى

رجائى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي فرزانگان -اصفهان / غير انتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
كريمى بيستگانى

كريمى بيستگانى

علوم کامپيوتر|دانشکده رياضي وکامپيوترخوانسار / نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
اديبى سده

اديبى سده

مهندسي برق|دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كرباسيان ورنامخواستى

كرباسيان ورنامخواستى

شيمي کاربردي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

شيمي کاربردي|دانشگاه دامغان / نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان / غير انتفاعي

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عبداللهى پبدنى

عبداللهى پبدنى

شيمي محض|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

3سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
يادگاريان

يادگاريان

زيست شناسي جانوري|دانشگاه گنبد / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ميرصفائى ريزى

ميرصفائى ريزى

شيمي کاربردي|موسسه غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان / غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
طاهرى سده

طاهرى سده

مهندسي فضاي سبز|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
صفرى

صفرى

فقه وحقوق شافعي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي / غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی