گلپايگان

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر گلپايگان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
جمالى جواد تجربی دندانپزشکي|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي) 3سال کانونی 40
امام جمعه على تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 56
مسيبى زهرا انسانی روانشناسي|دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 29
ياورى زينت تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 5سال کانونی 88
فيروزى زهرا انسانی روانشناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 3سال کانونی 32
صبائى فاطمه انسانی روانشناسي|دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 39
شعيب شيما تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال کانونی 36
دلاور نسرين انسانی حقوق|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 33
حسينى مينا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 20
وكيل باشى اميد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-بومي استان اصفهان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 40
دلاور زهرا ریاضی فيزيک|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 24
ياورى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 19
باقرى زبان اموزش زبان انگليسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 12
جمالى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 3سال کانونی 56
رفعتى انسانی مديريت دولتي|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 25
صديق انسانی علوم تربيتي|دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 21
فياضى انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 23
شهيدى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 19
شايسته ریاضی مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 7
اسدى انسانی مديريت بازرگاني|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / نوبت دوم دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال کانونی 11
مجيدى تجربی علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 72
محنتى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان 6سال کانونی 82
جوانبخت انسانی باستان شناسي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 24
نوبخت ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 10
محمودى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشکده فني ومهندسي گلپايگان / روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 2سال کانونی 29
دلاور انسانی علوم تربيتي|دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 25
خليلى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اراک / روزانه دانشگاه صنعتي اراك 3سال کانونی 43
شهيدى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 5سال کانونی 65
آرامى تجربی دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 21
رفعتى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشکده فني ومهندسي گلپايگان / روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 2سال کانونی 17
قريشى انسانی علوم ورزشي|دانشگاه اراک / نوبت دوم دانشگاه اراک 1سال کانونی 9
ياورى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 25
فياضى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 23
شمسى ریاضی مهندسي صنايع|دانشکده فني ومهندسي گلپايگان / روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال کانونی 18
تدين فرد ریاضی روانشناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
هدايتى زبان مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه اراک / نوبت دوم دانشگاه اراک 1سال کانونی 16
جمالى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 4سال کانونی 65
شادى انسانی فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 28
غفارى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال کانونی 63
عليرضايى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 43
شاهرضايى ریاضی مهندسي برق|دانشکده فني ومهندسي گلپايگان / روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال کانونی 24
فصاحت هنر فرش|دانشگاه شهرکرد / نوبت دوم دانشگاه شهرکرد (محل تحصيل فارسان) 2سال کانونی 28
براتعلى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 20
سردشتى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشکده فني ومهندسي گلپايگان / روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال کانونی 24
فراست تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 9
حسينى ریاضی علوم ومهندسي اب|دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 3سال کانونی 40
شهيدى ریاضی مهندسي برق|دانشکده فني ومهندسي گلپايگان / روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 2سال کانونی 27
صلصالى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 6سال کانونی 74
رنگريز هنر نقاشي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
اكرمى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي خمين / روزانه دانشكده علوم پزشكي خمين 3سال کانونی 51
احمدى ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 26
صدرايى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشکده فني ومهندسي گلپايگان / روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال کانونی 21
مجيدى تجربی پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خمين / روزانه دانشكده علوم پزشكي خمين 2سال کانونی 28
متقى انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه لرستان -خرم اباد / نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 12
مسيبى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 3سال کانونی 33
ياورى ریاضی شيمي کاربردي|دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 15
گوهرى تجربی مهندسي فضاي سبز|دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 27
گورابى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشکده فني ومهندسي گلپايگان / روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال کانونی 13
فروغى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن) 3سال کانونی 49
طالارى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ملاير / نوبت دوم دانشگاه ملاير 2سال کانونی 39
اشراقى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 2سال کانونی 28
ياورى ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 22
نصيرى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 17
صلصالى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 13
فروزان تجربی فناوري اطلاعات سلامت|دانشکده علوم پزشکي ساوه / روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 1سال کانونی 19
فصاحت تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 22
اسماعيل بيگى تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 6
محمد صالحى تجربی زيست شناسي جانوري|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 20