كاشان

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر كاشان

عبداللهى عليرضا

عبداللهى عليرضا

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مشجرى زهرا

مشجرى زهرا

نقاشي|دانشگاه هنر / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
بروجردى علوى محمدحسين

بروجردى علوى محمدحسين

نوازندگي موسيقي جهاني|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

هنر
صالحى نسب زهرا

صالحى نسب زهرا

نقاشي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

هنر
صدرآرانى نويد

صدرآرانى نويد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بهمنى مريم

بهمنى مريم

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد-بومي استان اصفهان / فرهنگيان

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
عظيمى نيا عليرضا

عظيمى نيا عليرضا

علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ميرآفتاب سيدمسعود

ميرآفتاب سيدمسعود

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مازوچى عليرضا

مازوچى عليرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
زمزم مجرد مسعودرضا

زمزم مجرد مسعودرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نظارى مجتبى

نظارى مجتبى

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
على زاده مريم

على زاده مريم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان-بومي استان اصفهان / فرهنگيان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
نيكو كردار الهام

نيكو كردار الهام

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز-بومي استان اصفهان / فرهنگيان

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
زارعى مريم

زارعى مريم

مديريت مالي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
رايانى ميلاد

رايانى ميلاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حلوائى ريحانه

حلوائى ريحانه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اخبارى الميرا

اخبارى الميرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
ارفع تبار مهرزاد

ارفع تبار مهرزاد

فرش|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

هنر
رضا كريم شهربانو

رضا كريم شهربانو

حقوق|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محبوبى محمدحسن

محبوبى محمدحسن

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
هدايتى پريسا

هدايتى پريسا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
گندمى حسنارودى عليرضا

گندمى حسنارودى عليرضا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رضائى امير

رضائى امير

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نيكخواه على

نيكخواه على

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
هوشمندى نژاد محمودرضا

هوشمندى نژاد محمودرضا

مهندسي معماري|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عظيمى مهديه

عظيمى مهديه

علوم سياسي|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
حيدريان مقدم محمد

حيدريان مقدم محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
نادى راوندى فاطمه

نادى راوندى فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
وزيرى نژاد فريده

وزيرى نژاد فريده

مديريت مالي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
سيدى محمدرضا

سيدى محمدرضا

مهندسي عمران|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اكرمى فاطمه

اكرمى فاطمه

صنايع دستي|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

هنر
حلاج باشى نگين

حلاج باشى نگين

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سروى زاده كوثر

سروى زاده كوثر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ثابتى سپهر

ثابتى سپهر

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
كاظمى علوى سيدمحمدجواد

كاظمى علوى سيدمحمدجواد

مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
گدازچيان محمدجواد

گدازچيان محمدجواد

مهندسي شيمي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مرادى قمصرى ريحانه

مرادى قمصرى ريحانه

روانشناسي|دانشگاه کاشان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
صفى زاده محمدرضا

صفى زاده محمدرضا

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
زمانى اسدالله پور كاشى پوريا

زمانى اسدالله پور كاشى پوريا

علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مخمل فروش اميرمسعود

مخمل فروش اميرمسعود

مهندسي برق|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مقدسيان مينا

مقدسيان مينا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زيلوئى امين

زيلوئى امين

تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي|دانشگاه دامغان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
معلم طاهرى حميدرضا

معلم طاهرى حميدرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
فرخيان آوا

فرخيان آوا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محمدى عارفه

محمدى عارفه

حسابداري|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
حلوائى فاطمه

حلوائى فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-بومي استان اصفهان / مناطق محروم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
وكيل على آبادى مهرداد

وكيل على آبادى مهرداد

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
هجرى بيدگلى مريم سادات

هجرى بيدگلى مريم سادات

فيزيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
غفورى عليرضا

غفورى عليرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سيبى قمصرى حانيه

سيبى قمصرى حانيه

علوم تربيتي|دانشگاه کاشان / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
رنجبر كاشى صبورا

رنجبر كاشى صبورا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ياقوتى امين

ياقوتى امين

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
شريفى منا

شريفى منا

مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
دانش يار فاطمه

دانش يار فاطمه

حقوق|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
خسروانى صبا

خسروانى صبا

مديريت مالي|دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
عاصمى فر مليكا

عاصمى فر مليكا

مردم شناسي|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
روح الله مسعود

روح الله مسعود

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ساداتى سيدسينا

ساداتى سيدسينا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
جوكار قهرودى حانيه

جوكار قهرودى حانيه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مرادى فاطمه

مرادى فاطمه

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه کاشان / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

زبان
جهانى فاطمه

جهانى فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
فيضى فاطمه

فيضى فاطمه

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
دانا نشلجى مهديه

دانا نشلجى مهديه

علوم تربيتي|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
صباغيان امين

صباغيان امين

فيزيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
باقرى فاطمه

باقرى فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
صامعى مائده

صامعى مائده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اربابى زهرا

اربابى زهرا

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

زبان
دشتوئى مشكان

دشتوئى مشكان

مديريت بازرگاني|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
تفرشى محمد

تفرشى محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
گلستانى كاشانى مژگان

گلستانى كاشانى مژگان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان-بومي استان اصفهان / مناطق محروم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شريف زاده لتحرى صفيه

شريف زاده لتحرى صفيه

روانشناسي|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
اديانى حسن

اديانى حسن

مهندسي عمران|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
باصرى سمانه

باصرى سمانه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مهترى طاهرى ميترا

مهترى طاهرى ميترا

مديريت بازرگاني|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
دلخواه زهره

دلخواه زهره

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ربانى زينب

ربانى زينب

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کاشان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
متين محمدرضا

متين محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان-محل تحصيل آران و بيدگل / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نجارى قزاآنى مهدى

نجارى قزاآنى مهدى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
صحيحى عاطفه

صحيحى عاطفه

مطالعات خانواده|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
نساجيان مقدم محمدحسين

نساجيان مقدم محمدحسين

مهندسي صنايع|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
احسانى فرد فاطمه

احسانى فرد فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
جوكاررحقى مهدى

جوكاررحقى مهدى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-بومي استان اصفهان / فرهنگيان

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
قاسميان نياسر زينب

قاسميان نياسر زينب

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
گذرنوئى زهرا

گذرنوئى زهرا

مهندسي معماري|دانشگاه کاشان / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محمدى سيدايمان

محمدى سيدايمان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كاشانيان كيانا

كاشانيان كيانا

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
يوسفى نشلجى فاطمه

يوسفى نشلجى فاطمه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز-بومي استان اصفهان / فرهنگيان

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رئيسى فريما

رئيسى فريما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حق پناه شادى

حق پناه شادى

زبان وادبيات اسپانيايي|دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

زبان
اكبرى زهرا

اكبرى زهرا

علوم تربيتي|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
طاهرزاده زهرا

طاهرزاده زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
صالح منش اميدرضا

صالح منش اميدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-بومي استان اصفهان / فرهنگيان

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
سياه كارى دانيال

سياه كارى دانيال

مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رحيم زاده قزاان رضوانه

رحيم زاده قزاان رضوانه

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
رعيت على آبادى مجتبى

رعيت على آبادى مجتبى

مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سركار سحر

سركار سحر

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عصارفينى محمدحسن

عصارفينى محمدحسن

مهندسي معماري|دانشگاه هنراصفهان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
جمالى مقدم زينب

جمالى مقدم زينب

مديريت بازرگاني|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
محلوجى بيدگلى پدرام

محلوجى بيدگلى پدرام

مهندسي برق|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خبازكاشانى سارا

خبازكاشانى سارا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
غفورى هاتف

غفورى هاتف

مرمت بناهاي تاريخي|دانشگاه هنراصفهان / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

هنر
حسينى سيدمهدى

حسينى سيدمهدى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كامران فاطمه

كامران فاطمه

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

زبان
نعناكار فاطمه

نعناكار فاطمه

زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

زبان
نادى مشكانى

نادى مشكانى

مهندسي شيمي|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
قاسميه

قاسميه

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه کاشان / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

زبان
مصطفوى الحسينى

مصطفوى الحسينى

مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
روئين تن

روئين تن

مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
جواديان على آبادى

جواديان على آبادى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
خليلى خرم

خليلى خرم

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نيك نژاد

نيك نژاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
نجابت قمصرى

نجابت قمصرى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
عبدالرحيمى

عبدالرحيمى

مهندسي برق|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
دهقانى

دهقانى

فرش|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
نيك منش

نيك منش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان-بومي استان اصفهان / مناطق محروم

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حوريان كاشان

حوريان كاشان

علوم تربيتي|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
يحيى آبادى وادقانى

يحيى آبادى وادقانى

مهندسي صنايع|دانشگاه کاشان / روزانه

5سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
رياحى كاشانى

رياحى كاشانى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
سعيدى طاهرى

سعيدى طاهرى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
دولتخواه

دولتخواه

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

مهندسي معماري|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
نيكوفرد

نيكوفرد

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
قاسميان نياسر

قاسميان نياسر

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
شاكرى

شاكرى

مديريت بازرگاني|دانشگاه کاشان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
منتظر

منتظر

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
قربانى قمصرى

قربانى قمصرى

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه کاشان / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
فيضى

فيضى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان-بومي استان اصفهان / مناطق محروم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

مهندسي معماري|دانشگاه کاشان / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
دشتى زاده

دشتى زاده

مهندسي معماري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
خيرخواه برزكى

خيرخواه برزكى

اقتصاد|دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
كشاورزى

كشاورزى

مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
باقرى حسنارودى

باقرى حسنارودى

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
غفار

غفار

مهندسي صنايع|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رحمتى نوشابادى

رحمتى نوشابادى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

مهندسي شيمي|دانشگاه کاشان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
كاشانى

كاشانى

مديريت بازرگاني|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
افتخارى

افتخارى

مهندسي برق|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ديانتى

ديانتى

مهندسي عمران|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

روانشناسي|دانشگاه اردکان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مستوفى نيا

مستوفى نيا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
پاسبانيان

پاسبانيان

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

2سال کانونی / 48 آزمون

زبان
ابهرى مقدم

ابهرى مقدم

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مسچيان

مسچيان

حقوق|دانشگاه دامغان / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
مسعودى نيا

مسعودى نيا

زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
تخت رونده

تخت رونده

مهندسي صنايع|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ملكوتى شاد

ملكوتى شاد

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / نوبت دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ستوده ازناوه

ستوده ازناوه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان-بومي استان اصفهان / مناطق محروم

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
منصورى مرقى

منصورى مرقى

مهندسي برق|دانشگاه کاشان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
خيرخواه

خيرخواه

باستانشناسي|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
احسانى لتحرى

احسانى لتحرى

مطالعات خانواده|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
سعيدى منفرد

سعيدى منفرد

مديريت بازرگاني|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
پيراينده

پيراينده

علوم کامپيوتر|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
وعيدى

وعيدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
قهوه چى نشلجى

قهوه چى نشلجى

مهندسي شهرسازي|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رفعت

رفعت

فيزيک|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ملكى

ملكى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
سروى زاده

سروى زاده

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
نجيب

نجيب

صنايع دستي|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
صباغى

صباغى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه کاشان / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
مرشدى پور

مرشدى پور

زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

زبان
قرآنى

قرآنى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان-بومي استان اصفهان / فرهنگيان

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
تقى پور نياسر

تقى پور نياسر

مهندسي عمران|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سيدى نياسر

سيدى نياسر

مهندسي معماري|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سعيدى نيك

سعيدى نيك

مهندسي مکانيک|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
جعفرى كاشى

جعفرى كاشى

فرش|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
فراتى

فراتى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سليمانيان

سليمانيان

مهندسي عمران|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
فلاح

فلاح

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
تقوايى يزدلى

تقوايى يزدلى

باستان شناسي|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حاجى

حاجى

مترجمي زبان انگليسي|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
عموحسنى كاشانى

عموحسنى كاشانى

باستان شناسي|دانشگاه کاشان / روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

انسانی
احسان دوست

احسان دوست

مهندسي برق|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
چوپان

چوپان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
برگزينى

برگزينى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران-عرصه آموزشي براساس تفاهم دانشگاه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شاطريان

شاطريان

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
قنائى

قنائى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حدادى

حدادى

علوم کامپيوتر|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
آخوندى خرم دشتى

آخوندى خرم دشتى

فيزيک مهندسي|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مهماندوست قمصرى

مهماندوست قمصرى

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
كوچكى زاده نشلجى

كوچكى زاده نشلجى

تاريخ|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
آزادى ارمكى

آزادى ارمكى

اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شيخ زاده

شيخ زاده

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دادگر

دادگر

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
جوانى

جوانى

اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي خمين / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي شيمي|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
گلستان فرد

گلستان فرد

مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
صمدزاده

صمدزاده

مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نعيمى برزكى

نعيمى برزكى

مهندسي برق|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رعيت لتحرى

رعيت لتحرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فلاح

فلاح

مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
خاركن

خاركن

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
آبام

آبام

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان-بومي استان اصفهان / فرهنگيان

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اصيلى

اصيلى

مهندسي برق|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فرهومند

فرهومند

دامپزشکي|دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
والى

والى

مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عليزاده نشلجى

عليزاده نشلجى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عقاداتى كاشى

عقاداتى كاشى

حسابداري|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
زينلى ويدوجى

زينلى ويدوجى

مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
نجاريان نوش آبادى

نجاريان نوش آبادى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
پيران كاشانى

پيران كاشانى

مديريت بازرگاني|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
رزاق زاده لواف

رزاق زاده لواف

مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
قويدل

قويدل

مهندسي شيمي|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مدنى

مدنى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عادلى جاذب

عادلى جاذب

مهندسي برق|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
چاكرى

چاكرى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان-بومي استان اصفهان / فرهنگيان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ملاقنبرى

ملاقنبرى

مهندسي شيمي|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عباس زاده

عباس زاده

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم-نيمسال اول / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سليمانى كيا

سليمانى كيا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نكوزاد

نكوزاد

دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / نوبت دوم

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
نيكبخت

نيكبخت

تاريخ وتمدن ملل اسلامي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
جهين

جهين

مهندسي شيمي|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
منصورى نيك

منصورى نيك

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كشاورز محمدى

كشاورز محمدى

مهندسي برق|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اراک / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
پيوندى بلدى

پيوندى بلدى

حسابداري|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اسلامى

اسلامى

زيست فناوري|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ترحمى

ترحمى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حسينى نشلجى

حسينى نشلجى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قادرى سه ده

قادرى سه ده

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فرخيان

فرخيان

مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
سعيدى مهر

سعيدى مهر

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اراک / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
اسماعيلى

اسماعيلى

مهندسي معدن|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
قائمى كاشانى

قائمى كاشانى

مهندسي صنايع|دانشکده فني ومهندسي گلپايگان / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
شعشعانى

شعشعانى

مديريت بازرگاني|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شريف

شريف

رياضيات وکاربردها|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ياورى

ياورى

علوم کامپيوتر|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شيخان

شيخان

زبان وادبيات عربي|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
عظيمى

عظيمى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خشنود

خشنود

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
دهقانى

دهقانى

فيزيک|دانشگاه کاشان / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
اميرى

اميرى

مهندسي برق|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ربانى

ربانى

اعضاي مصنوعي|موسسه اموزش عالي علمي -کاربردي هلال ايران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عمارتى نوش آبادى

عمارتى نوش آبادى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
محمدى جوشقانى

محمدى جوشقانى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اراک-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
زارعى وادقانى

زارعى وادقانى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه-نيمسال اول / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نقدى بادى

نقدى بادى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
تفويضى

تفويضى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مزرعتى

مزرعتى

امار|دانشگاه کاشان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
على زاده

على زاده

علوم کامپيوتر|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حسن پور حسكوئى

حسن پور حسكوئى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خوارزمى

خوارزمى

مهندسي معدن|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
دبيرى فرد

دبيرى فرد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رجائى ونى

رجائى ونى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
معمار

معمار

شيمي محض|دانشگاه کاشان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عباسى مرقى

عباسى مرقى

علوم کامپيوتر|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
باغ چائى

باغ چائى

فيزيک|دانشگاه کاشان / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
نورى

نورى

شيمي کاربردي|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ناطقى

ناطقى

مهندسي مکانيک|دانشگاه تفرش / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عابديان

عابديان

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي خمين / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
رزاقى نوش آبادى

رزاقى نوش آبادى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اراک / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
غلامى علوى

غلامى علوى

مهندسي صنايع|دانشگاه تفرش / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
رضائى

رضائى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
اكبرى

اكبرى

فيزيک مهندسي|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رمضانى مقدم آرانى

رمضانى مقدم آرانى

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اراک-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
وكيلى نوش آبادى

وكيلى نوش آبادى

مهندسي صنايع|دانشگاه تفرش / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
زيدآبادى

زيدآبادى

مهندسي عمران|دانشگاه تفرش / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
آقاقديرى كاشى

آقاقديرى كاشى

علوم کامپيوتر|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
شاكرى فرد

شاكرى فرد

اديان وعرفان|دانشگاه کاشان / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
سبطينى

سبطينى

علوم کامپيوتر|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
جعفرى خراسانى

جعفرى خراسانى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شعار

شعار

مهندسي معدن|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمودزاده

محمودزاده

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي علامه فيض کاشاني -کاشان / غير انتفاعي

2سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
خورشيدى فرد

خورشيدى فرد

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مشيرى

مشيرى

شيمي کاربردي|دانشگاه قم / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
خليلى

خليلى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سلمانى زاده

سلمانى زاده

فيزيک|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
دانشكده كاشانى

دانشكده كاشانى

مهندسي معدن|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عابد

عابد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
گندم كار

گندم كار

رياضيات وکاربردها|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
درودگر

درودگر

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي گراش / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
حميدى

حميدى

فيزيک|دانشگاه کاشان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
بابائى حسكوئى

بابائى حسكوئى

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پناهى

پناهى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي علامه فيض کاشاني -کاشان / غير انتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
رنجبر

رنجبر

علوم کامپيوتر|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
زارعيان

زارعيان

مهندسي معدن|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ترابى

ترابى

اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي خمين / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
وارسته

وارسته

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رنجبران

رنجبران

مهندسي برق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
وعيدى

وعيدى

مهندسي برق|دانشگاه دامغان / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
بهرامى سليمانيه

بهرامى سليمانيه

مديريت دولتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
اوستا

اوستا

فيزيک|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
حسينى مقدم نشلجى

حسينى مقدم نشلجى

زيست فناوري|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قيومى جوينانى

قيومى جوينانى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه دامغان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
جعفرى خباز

جعفرى خباز

مهندسي شيمي|دانشگاه تفرش / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اسماعيلى

اسماعيلى

امار|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي مکانيک|مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
خيرخواه

خيرخواه

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
هنردار

هنردار

حسابداري|دانشگاه يزد / نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
تكباش

تكباش

زيست فناوري|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
تجملى

تجملى

شيمي کاربردي|دانشگاه دامغان / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عبدالهى

عبدالهى

شيمي کاربردي|دانشگاه کاشان / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مدحى

مدحى

باستان شناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
نارنجى

نارنجى

مهندسي صنايع|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
غلام پور

غلام پور

فيزيک|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
خادم

خادم

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صفى پور

صفى پور

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
آقاجانى

آقاجانى

مهندسي مکانيک|مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مهدى زاده طاهرى

مهدى زاده طاهرى

شيمي محض|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عمادپور

عمادپور

مهندسي مکانيک|دانشگاه ايلام / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
صمدى نژاد

صمدى نژاد

مديريت مالي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
واحدى قمصرى

واحدى قمصرى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
تلى

تلى

اديان وعرفان|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
عباسى مقدم نياسر

عباسى مقدم نياسر

مهندسي نساجي|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مسعودى علوى

مسعودى علوى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
جوزى تجره

جوزى تجره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-بومي استان اصفهان / فرهنگيان

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
باهنر

باهنر

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
فدائى فينى

فدائى فينى

شيمي محض|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بالاور

بالاور

زيست فناوري|دانشگاه کاشان / روزانه

6سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
احمدى زاده

احمدى زاده

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسينيان راوندى

حسينيان راوندى

شيمي محض|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

شيمي کاربردي|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
على آبادى

على آبادى

باستان شناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
پوستى

پوستى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
جندقيان بيدگلى

جندقيان بيدگلى

زيست فناوري|دانشگاه يزد / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
زرندى خالدى

زرندى خالدى

امار|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سيدى مفرد خزاقى

سيدى مفرد خزاقى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-بومي استان اصفهان / فرهنگيان

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
آقامحمدى

آقامحمدى

زيست فناوري|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قديرى على آبادى

قديرى على آبادى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
صالحى فر

صالحى فر

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / نوبت دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
رضائى قمصرى

رضائى قمصرى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
امينى

امينى

شيمي کاربردي|موسسه غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان / غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رحمت پناه

رحمت پناه

شيمي کاربردي|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ميرصفى

ميرصفى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حميدى

حميدى

شيمي محض|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
چام

چام

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سقائى

سقائى

شيمي کاربردي|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
صفرى

صفرى

علوم قران وحديث|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
سيادتيان آرانى

سيادتيان آرانى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي علامه فيض کاشاني -کاشان / غير انتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
رامين

رامين

شيمي محض|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
احتشامى

احتشامى

کتابداري درشاخه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

شيمي محض|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
گل سرخى

گل سرخى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

3سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عسلى برزكى

عسلى برزكى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رايگان

رايگان

شيمي کاربردي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اعرابى

اعرابى

شيمي کاربردي|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
صفائى نژاد

صفائى نژاد

شيمي محض|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
بزرگ اميد

بزرگ اميد

زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آقايى سه ده

آقايى سه ده

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي علامه فيض کاشاني -کاشان / غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سرافرازى

سرافرازى

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
دهقانى

دهقانى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه سمنان / نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
صامت

صامت

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي علامه فيض کاشاني -کاشان / غير انتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

امار|دانشگاه نيشابور / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
قطبى

قطبى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي علامه فيض کاشاني -کاشان / غير انتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حلاج مفرد

حلاج مفرد

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي علامه فيض کاشاني -کاشان / غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ناصرى زاده قمصرى

ناصرى زاده قمصرى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا-اصفهان / غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
مهدوى فرد

مهدوى فرد

شيمي کاربردي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شاهرخى

شاهرخى

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غير انتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
جمشيدى قمصرى

جمشيدى قمصرى

زيست شناسي|دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شمسائى

شمسائى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه اراک / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
آخرتى

آخرتى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي علامه فيض کاشاني -کاشان / غير انتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
خاكباز نياسر

خاكباز نياسر

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي علامه فيض کاشاني -کاشان / غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حسين پور

حسين پور

زيست شناسي گياهي|دانشگاه اراک / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جلال زاده

جلال زاده

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي علامه فيض کاشاني -کاشان / غير انتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سليمانى شاد

سليمانى شاد

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي علامه فيض کاشاني -کاشان / غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
غفارى نژاد

غفارى نژاد

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
على نقى زاده كاشى

على نقى زاده كاشى

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
بارفروش

بارفروش

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي علامه فيض کاشاني -کاشان / غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دربان

دربان

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي رحمان -رامسر / غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی