بندرامام خميني

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر بندرامام خميني

فلاحى فائزه

فلاحى فائزه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
حميد محمد

حميد محمد

مهندسي شيمي|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عساكره

عساكره

مهندسي برق|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سنجرى رودبار

سنجرى رودبار

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعت نفت / روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
زبيدى نژاد

زبيدى نژاد

مهندسي برق|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رضازاده

رضازاده

مهندسي برق|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
دره شورى

دره شورى

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
لارتى

لارتى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-بومي خوزستان / مناطق محروم

5سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
پورمهدى

پورمهدى

روانشناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
آلبوعلى

آلبوعلى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

10سال کانونی / 117 آزمون

تجربی
آلبوغبيش

آلبوغبيش

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
البوغبيش

البوغبيش

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
فرحانى

فرحانى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
يابرى محمد

يابرى محمد

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
نيك خواه

نيك خواه

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
طاطاوى نژاد

طاطاوى نژاد

زبان وادبيات عربي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز- / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
قبطانى

قبطانى

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ديوان زاده

ديوان زاده

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
دورقى

دورقى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شهداي هويزه -سوسنگرد/ويژه برادران / / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
اسمعيلى حسن پور

اسمعيلى حسن پور

زبان وادبيات عربي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
صفرى

صفرى

جغرافيا|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / نوبت دوم

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

زيست فناوري|دانشگاه ملاير / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
پورنصارى

پورنصارى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه جيرفت / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ديلمى

ديلمى

زيست شناسي دريا|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قنواتى

قنواتى

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز / غير انتفاعي

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی