هنديجان

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر هنديجان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
چاروسائى انسانی حقوق|دانشگاه ايلام / روزانه دانشگاه ايلام 1سال از چهارم دبيرستان 14