گتوند

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر گتوند

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
عسكرى زهره انسانی روانشناسي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 20
صادقى جو رضا انسانی علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 2سال کانونی 40
غفارى پور حسن ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 43
جعفرى پور نسترن تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 18
حسين پور على انسانی حسابداري|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 16
فتاحى پويا ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 48
محمدزاده على ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 45
فتحى زاده معين تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-بومي خوزستان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 55
حسينى تبار تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول-بومي خوزستان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي دزفول 2سال کانونی 37
نصرائى انسانی روانشناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 19
كريمى انسانی حسابداري|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 22
مختارى انسانی حقوق|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 25
بهادرى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 17
راشدى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 9
اسيوندنژاد ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 31
توكل ریاضی مهندسي برق|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 32
رضايى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 23
ملك محمودى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 10
مختارى چهاربرى انسانی علوم سياسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 32
مهدى زاده انسانی حسابداري|دانشگاه ايلام / روزانه دانشگاه ايلام 2سال کانونی 37
نجفى بيرگانى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 17
شادكام تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 2سال کانونی 42
عيسوندفرخى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 3سال کانونی 30
فرج زاده تجربی هوشبري|دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 2سال کانونی 44
طهماسبى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 1سال کانونی 13
قاسمى انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 13
حسينى احمدفداله انسانی فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 10
محرابى انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 12
پاپى زاده تجربی زيست شناسي|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 2سال کانونی 23