خرمشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر خرمشهر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
ابراهيمى زاده رضا ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل آبادان) 1سال کانونی 9
ربيعى زاده زبان مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / نوبت دوم دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 12
موسوى انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 11
براه ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه بجنورد / نوبت دوم دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 11
جوادى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 1سال کانونی 10
ايجانى تجربی زمين شناسي|دانشگاه دامغان / نوبت دوم دانشگاه دامغان 1سال کانونی 10