مسجدسليمان

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر مسجدسليمان

حافظى بيرگانى ريحانه

حافظى بيرگانى ريحانه

طراحي پارچه|دانشگاه هنر / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

هنر
فرجى ساحل

فرجى ساحل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
صفى پور طيب

صفى پور طيب

مهندسي برق|دانشگاه صنعت نفت / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
مدمليل وند امير

مدمليل وند امير

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
رحيم پور رضا

رحيم پور رضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
ترناس

ترناس

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
باجولى

باجولى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رويان

رويان

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رفيعى

رفيعى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
ابراهيمى ورناصرى

ابراهيمى ورناصرى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
احمدى نورالدين وند

احمدى نورالدين وند

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زمينى

زمينى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال اول / روزانه

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
شيروانى

شيروانى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمودى برام

محمودى برام

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جهانگيرى

جهانگيرى

دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / نوبت دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صالح نصيرى

صالح نصيرى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
موسوى تريزى

موسوى تريزى

فيزيک|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ورناصرى قندعلى

ورناصرى قندعلى

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شاهسوندى

شاهسوندى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
كريم پور

كريم پور

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
شمس

شمس

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
داراب پور

داراب پور

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كاهكش على باباپور

كاهكش على باباپور

رياضيات وکاربردها|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ذولفقارى نژاديان

ذولفقارى نژاديان

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
اندكايى

اندكايى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شهداي هويزه -سوسنگرد/ويژه برادران / / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

جغرافيا|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
اسدى شيخ رباط

اسدى شيخ رباط

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-بومي خوزستان / مناطق محروم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جليلى فر

جليلى فر

مهندسي معدن|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
يوسفى قندعلى

يوسفى قندعلى

جغرافيا|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
رمضانى فر

رمضانى فر

فيزيک|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اشرفى

اشرفى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
قاسمى قاسموند

قاسمى قاسموند

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پژدمان

پژدمان

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
طهماسبى

طهماسبى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان / غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مهمدى كرتلايى

مهمدى كرتلايى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
پور رضايى

پور رضايى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
حسنى

حسنى

مهندسي فضاي سبز|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی