بوانات /سوريان

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر بوانات /سوريان

مصيبى مصطفى

مصيبى مصطفى

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ايزدى فاطمه

ايزدى فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز-بومي فارس / فرهنگيان

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
رئيسى مهدى

رئيسى مهدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
يزدى

يزدى

حسابداري|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
صابرى

صابرى

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
قائيدى

قائيدى

روانشناسي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
افسرى

افسرى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
دهقانحسامپور

دهقانحسامپور

مهندسي مکانيک|دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
دهقان حسامپور

دهقان حسامپور

مهندسي معدن|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
گيانى

گيانى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز-بومي فارس / فرهنگيان

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بامروت

بامروت

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه ياسوج / روزانه

3سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
دهقان حسامپور

دهقان حسامپور

مهندسي برق|دانشگاه جهرم / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رئيسيان

رئيسيان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
طالبى

طالبى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ذاكرى

ذاكرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ايزدى

ايزدى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-بومي فارس / فرهنگيان

5سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
برزگر

برزگر

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي يزد / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
برزگر

برزگر

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حكيمى

حكيمى

زمين شناسي|دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بذرافشان

بذرافشان

زيست شناسي گياهي|دانشگاه ياسوج / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز / غير انتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی