ني ريز

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر ني ريز

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
حكمفرما مهسا انسانی حقوق|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 26
بفرى زهرا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 4سال کانونی 68
علينقى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي فسا 2سال کانونی 43
موسوى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 21
زينل پور تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 41
شاهسونى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 60
صادقى ریاضی مهندسي ايمني|دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل آبادان) 2سال کانونی 28
فايض انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 25
اسماعيلى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 4سال کانونی 78
خداداده تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 21
معانى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه فسا / روزانه دانشگاه فسا 1سال کانونی 16
نصيرى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 2سال کانونی 43
خدادادگى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 3سال کانونی 53
على مردانى تجربی پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 3سال کانونی 44
سجادزاده ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 34
ايران منش ریاضی مديريت بازرگاني|دانشگاه ايلام / روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 9