سپيدان

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر سپيدان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
تجلى زهرا تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 20
غازى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 18
حق گو تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشکده علوم پزشکي لارستان / روزانه دانشگاه علوم پزشكي لارستان (محل تحصيل اوز) 2سال کانونی 31