آباده

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر آباده

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
ملائى رحيم ریاضی مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 27
حيدرى فاطمه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 30
محبى مصطفى تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 70
محمدى مريم تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 5سال کانونی 84
حسينى سيد امير محمد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 5سال کانونی 91
اسدى قجرلو ضيا ریاضی مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 37
نصيرى غزال هنر نقاشي|دانشگاه هنرشيراز / روزانه دانشگاه هنرشيراز 1سال کانونی 15
دهقانى زهرا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 4سال کانونی 61
شيروانى رسول تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 40
بابائى حسين ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 20
منصورى محمود ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 36
نيكوئى حامد ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 35
لطيف پور امير محمد زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 10
نفر ميلاد ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 65
جعفرى امير تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 56
نعمت الهى محمد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال کانونی 58
كاظمى پريسا تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 38
زارع زهرا هنر نقاشي|دانشگاه هنرشيراز / روزانه دانشگاه هنرشيراز 1سال کانونی 10
عباس زاده زهرا انسانی حقوق|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 17
يزدان شناس عليرضا زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 30
رجائى رامشه سيد مهران ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 41
فرزانه فرهاد ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 24
نعمت الهى عليرضا ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 37
قربانى محمد حسين ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 33
دهقانى سامان زبان زبان چيني|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 22
رعيتى آيدا انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 12
شيروانى مرضيه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال کانونی 60
حاصلى حقيقى على اصغر ریاضی مهندسي برق|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 15
رحيمى لو طيبه انسانی حقوق|دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 36
توكليان مژگان انسانی مددکاري اجتماعي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 13
صفى خانى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 58
ظاهر نيا انسانی علوم تربيتي|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 21
شريفى انسانی روانشناسي|مرکزاموزش عالي اقليد / روزانه مرکز آموزش عالي اقليد 2سال کانونی 25
رضايى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 7
توكل ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 42
خسروى زبان مترجمي زبان فرانسه|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 10
مقامى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل آبادان) 2سال کانونی 29
عسكريان ریاضی مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 2سال کانونی 36
محمدى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 4سال کانونی 69
شيروانى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان 2سال کانونی 42
احمدى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 15
كاظمى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 27
هاشمى غنى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
مير شيدا انسانی روانشناسي|مرکزاموزش عالي اقليد / روزانه مرکز آموزش عالي اقليد 1سال کانونی 13
سلمانى علمدارلو ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 17
ايزدى ریاضی معماري داخلي|دانشگاه هنرشيراز / روزانه دانشگاه هنرشيراز 2سال کانونی 26
حسنى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 35
محمدى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 5سال کانونی 93
صفائى ریاضی مهندسي خطوسازه‌هاي ريلي|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 31
احمدى ریاضی علوم ومهندسي اب|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 23
مقامى ریاضی مهندسي ايمني|دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل آبادان) 2سال کانونی 29
سليمى شورباخورلو تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 4سال کانونی 82
رهسپار ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 16
منصورى انسانی تاريخ|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 11
بهروزى تجربی دامپزشکي|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 9
عليمرادى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 3سال کانونی 28
يوسفى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 36
مقامى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 3سال کانونی 39
منصورى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
سعادت ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 14
يعقوبى هنر موزه|دانشگاه هنرشيراز / روزانه دانشگاه هنرشيراز 1سال کانونی 9
كريمى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 31
فرزانه ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 22
فرخى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 53
كريمى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 5سال کانونی 86
سعادت تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 3سال کانونی 30
قانونى ریاضی مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 14
رمضانى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 3سال کانونی 48
يعقوبى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال کانونی 7
سليمى ریاضی فيزيک|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 52
سليمى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 37
رنجبر انسانی علوم سياسي|دانشگاه ياسوج / روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 16
سلمانى علمدارلو انسانی پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه ياسوج / روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 18
شكوه تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي گراش / روزانه دانشکده علوم پزشکي گراش 2سال کانونی 37
نامجو تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 46
نبئى انسانی علوم سياسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 19
ايمانى زبان اموزش زبان انگليسي|دانشگاه ياسوج / نوبت دوم دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 25
كامياب تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 4سال کانونی 64
عرب شيبانى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 6سال کانونی 81
خانى نژاد ده عرب انسانی جغرافيا|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
اسمعيلى ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 14
لطفى آزاد زبان اموزش زبان انگليسي|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 4سال کانونی 67
بازدار ریاضی مهندسي ماشين الات دريايي|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر / روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 3سال کانونی 32
نعمت الهى ریاضی مهندسي نفت|دانشکده فني ومهندسي گرمسار / نوبت دوم دانشکده فني ومهندسي گرمسار 2سال کانونی 18
ابراهيمى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 25
فرخى ریاضی فيزيک|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 36
يعقوبى هنر مرمت بناهاي تاريخي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 11
صدرائى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 4سال کانونی 70
يوسفى دوقزلو تجربی فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 18
اسدى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان) 2سال کانونی 35
نوروزى زبان اموزش زبان انگليسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر) 1سال کانونی 22
عرب شيبانى انسانی حسابداري|دانشگاه لرستان -خرم اباد / نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان) 1سال کانونی 10
خسروى ریاضی مهندسي دريا|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار / نوبت دوم دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 3سال کانونی 48
شبان نيا ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
ثابت كوهنجانى ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 23
حداد ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 17
بهمنى ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 39
كريمى ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 8
نعمت الهى ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 6
دانشور ریاضی مهندسي برق|مرکزاموزش عالي اقليد / روزانه مرکز آموزش عالي اقليد 1سال کانونی 9
عفيفى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 36
بنى هاشمى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 34
قزل بيگو تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه ياسوج / روزانه دانشگاه ياسوج (محل تحصيل گچساران) 1سال کانونی 11
اسدى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل الشتر) 1سال کانونی 12
جعفرى انسانی زبان وادبيات فارسي|مرکزاموزش عالي اقليد / روزانه مرکز آموزش عالي اقليد 2سال کانونی 15
رونق تجربی حسابداري|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 17
ايزدى تجربی فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 18
كريمى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 5
قربانى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 51
مردانلو تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال کانونی 14
عزيز خانى ریاضی مهندسي برق|مرکزاموزش عالي اقليد / روزانه مرکز آموزش عالي اقليد 1سال کانونی 11
مختارى نيا ریاضی مهندسي برق|مرکزاموزش عالي لار / روزانه مرکز آموزش عالي لار 1سال کانونی 9
صمدى ریاضی علوم مهندسي|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون / روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 1سال کانونی 8
صفرى پور شورباخلو ریاضی فيزيک|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
اسفنديارى تجربی فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه) 1سال کانونی 11
محمد شاهى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال کانونی 20
عباس نيا ریاضی مهندسي مکانيک|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 2سال کانونی 18
هوشمند تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 4سال کانونی 26
آگاهى تجربی حسابداري|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 4سال کانونی 48
جنتى ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 6
محمدى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه جيرفت / نوبت دوم دانشگاه جيرفت 2سال کانونی 15
رهنما ریاضی مهندسي برق|دانشگاه بيرجند / نوبت دوم دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 12
موسى فراغه تجربی کتابداري درشاخه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 10
نظرى علم دارلو انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه کردستان -سنندج / نوبت دوم دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 10
هاشم پور تجربی مهندسي علوم دامي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 1سال کانونی 6
موسوى رهيزى تجربی زمين شناسي|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 17
خليلى تجربی شيمي محض|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 16
حسينى تجربی زمين شناسي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
فلاح تجربی مهندسي علوم دامي|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 17
يزدان پناه تجربی علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 3سال کانونی 55
منصورى فر تجربی علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه جيرفت / نوبت دوم دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 10