مرودشت

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر مرودشت

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
دانشمندى محمدرضا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 44
ارزاقى اميررضا تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 41
قهرمانى محمدرضا ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 23
مرادپور رضا ریاضی مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 4سال کانونی 80
عمادى سيدحسن تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 64
جمشيدى زهرا انسانی حقوق|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 23
اخگردوست اسماعيل انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-بومي فارس / فرهنگيان پرديس شهيد رجايي - شيراز 1سال کانونی 25
صادقى حسن تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 42
صفايى مريم تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 37
فرهادى حميد رضا تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 53
اميرى محمدرضا انسانی اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-بومي فارس / فرهنگيان پرديس شهيد رجايي - شيراز 1سال کانونی 26
استخرى زهرا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 26
رضايى كهمينى پيمان تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 13
اصلى دوست على تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال کانونی 17
غلامعلى شاهى عليرضا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 40
زارع عليرضا ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 16
استوارى زهرا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 3سال کانونی 49
بانشى سپهر ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 26
فلاحى مريم زبان مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 13
روستا فارسى سعيد ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي فارس / فرهنگيان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران 1سال کانونی 20
بادفر مريم انسانی حقوق|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 23
الوانى نژاد جابرى هنگامه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 1سال کانونی 19
مرزبان زهرا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال کانونی 61
عمادى عباس تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 45
خانى محمد عرفان ریاضی مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 10
جعفرى عليرضا ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 24
نمازى على ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي فارس / فرهنگيان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران 2سال کانونی 30
اميرى محمدمهدى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال دوم / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شيراز - پرديس خودگردان 2سال کانونی 44
سالارى زهرا ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شيراز / روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 2سال کانونی 31
زارعى ریاضی اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-بومي فارس / فرهنگيان پرديس شهيد رجايي - شيراز 1سال کانونی 14
زارعى زبان اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر-بومي فارس / فرهنگيان پرديس علامه طباطبايي - بوشهر 3سال کانونی 40
خليفه تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) - پرديس خودگردان 3سال کانونی 53
محرابى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شيراز / روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 1سال کانونی 18
خوشكام تجربی بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 49
حبيبى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي فارس / فرهنگيان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران 2سال کانونی 38
شكوهى عمله انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-بومي فارس / فرهنگيان پرديس شهيد رجايي - شيراز 1سال کانونی 26
آزموده انسانی روانشناسي|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون / روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 2سال کانونی 29
محمدى تجربی کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 15
قاسمى ریاضی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-بومي فارس / فرهنگيان پرديس شهيد رجايي - شيراز 1سال کانونی 23
آزادپور ریاضی مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 1سال کانونی 15
دهقانيان ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال کانونی 12
حسن زاده انسانی روانشناسي|مرکزاموزش عالي اقليد / روزانه مرکز آموزش عالي اقليد 1سال کانونی 17
نبى عبداليوسفى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي فسا 1سال کانونی 25
شريفى گرائى تجربی بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 57
آموزگار تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 1سال کانونی 14
خليفه ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 37
اولادحسينى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 23
يعقوبى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 22
مرادى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 42
بيات تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 1سال کانونی 9
زارع ریاضی مهندسي برق|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 37
نجاتى تجربی بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان 4سال کانونی 69
حق جو زبان مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 15
خاكى نهاد ریاضی مهندسي برق|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 25
زارعى زبان مترجمي زبان انگليسي|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال کانونی 16
كشاورزى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 43
كاظمى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 14
سجاديان ریاضی مهندسي مکانيک|مرکزاموزش عالي شهرضا / روزانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 1سال کانونی 17
نيرومندى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 13
ميراحمدى ریاضی مهندسي دريا|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار / روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 1سال کانونی 15
ميراحمدى تجربی کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 4سال کانونی 58
كريمى انسانی روانشناسي|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون / روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 1سال کانونی 21
نورالهى ریاضی مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 15
اسفنديارى نژاد تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 41
عباسى تجربی کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 5سال کانونی 94
ايزدى انسانی علوم سياسي|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 14
عبدالهى تجربی شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 54
نبى عبداليوسفى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 17
زارع تجربی گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 16
شيبانى عبداليوسفى انسانی حقوق|موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي زند - شيراز 1سال کانونی 23
رحيمى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه ياسوج / روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 17
نوروزى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 18
طهماسبى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 14
زارعى كردشولى تجربی گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 55
قهرمانى ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 2سال کانونی 45
كشتكار انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 21
اسدزاده تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 41
ميرزا خان ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 20
روزگار ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 16
جبارى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 13
اميرى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 40
براتى زبان اموزش زبان انگليسي|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون / روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 1سال کانونی 14
كريمى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 49
سياهى اتابكى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال کانونی 60
بهمهء انسانی علوم قران وحديث|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 17
مختارى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 30
نبى عبداليوسفى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 1سال کانونی 19
محمدى ریاضی مهندسي ماشين الات دريايي|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار / روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 2سال کانونی 18
زارع ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 5
منصورى پور تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل آباده) 1سال کانونی 19
فلاح كندازى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 1سال کانونی 9
خسروانى شولى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال کانونی 9
محسنى فر ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 14
صالحى چاه انجيرى انسانی علوم سياسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 15
جبارى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 26
استوارى انسانی حقوق|دانشگاه شيراز / سوابق تحصيلي مجازي دانشگاه شيراز 1سال کانونی 17
نوروزى تجربی پرستاري|دانشکده علوم پزشکي لارستان / روزانه دانشکده علوم پزشکي لارستان 2سال کانونی 36
قيصرى انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل الشتر) 1سال کانونی 19
اميرى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 2سال کانونی 34
منصورى پور تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل آباده) 2سال کانونی 41
اكملى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 34
رضايى ديندارلو تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 3سال کانونی 46
حسينى زبان اموزش زبان انگليسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر) 1سال کانونی 10
بهمهء ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فسا / روزانه دانشگاه فسا 2سال کانونی 17
عبدالهى تجربی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-بومي فارس / فرهنگيان پرديس شهيد رجايي - شيراز 1سال کانونی 11
قليج خانى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 10
زارع تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي گراش / روزانه دانشکده علوم پزشکي گراش 1سال کانونی 17
مرادبيگى انسانی فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه بزرگمهر-قائنات / نوبت دوم دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال کانونی 14
عشايرى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 19
زارع تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل لامرد) 2سال کانونی 38
رضايى تجربی پرستاري|دانشکده علوم پزشکي لارستان / روزانه دانشکده علوم پزشکي لارستان 4سال کانونی 65
همايون تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 3سال کانونی 49
كاظمى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 15
قهرمانى اصل تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 2سال کانونی 11
خانعلى زاده ریاضی مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 5
ظهرابى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر (محل تحصيل جم) 2سال کانونی 8
تاجيك تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس (محل تحصيل بندرلنگه) 1سال کانونی 18
زارع تجربی بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي لارستان / روزانه دانشگاه علوم پزشكي لارستان (محل تحصيل اوز) 1سال کانونی 18
اهن جان تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 39
فرجامى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون / روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 1سال کانونی 16
مرادبيگى ریاضی مهندسي شهرسازي|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون / روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 2سال کانونی 11
دهقان فارسى ریاضی مهندسي نقشه برداري|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 2سال کانونی 29
نيرومندى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 20
نعمت الهى تجربی روانشناسي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 3سال کانونی 49
قهرمانى تجربی هوشبري|دانشکده علوم پزشکي گراش / روزانه دانشکده علوم پزشکي گراش 3سال کانونی 52
بنى عبدالهى تجربی پرستاري|دانشکده علوم پزشکي گراش / روزانه دانشکده علوم پزشکي گراش 1سال کانونی 16
فولادى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس (محل تحصيل بندرلنگه) 2سال کانونی 25
كوشكى تجربی اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر / روزانه دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر 1سال کانونی 7
زارعى تجربی پرستاري|دانشکده علوم پزشکي لارستان / ظرفيت مازاد دانشکده علوم پزشکي لارستان 1سال کانونی 16
ايزدپناه انسانی زبان شناسي|دانشگاه جهرم / روزانه دانشگاه جهرم 1سال کانونی 17
حبيبى انسانی حسابداري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت) 1سال کانونی 24
لطفى حقيقى تجربی زيست شناسي جانوري|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 9
روستايى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 18
قاسمى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 3سال کانونی 52
نجفى علمدارلو تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 18
سعيدى عمادى ریاضی مهندسي برق|مرکزاموزش عالي اقليد / روزانه مرکز آموزش عالي اقليد 1سال کانونی 16
همايون تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 55
براتى ریاضی مهندسي عمران|مرکزاموزش عالي استهبان / روزانه مرکز آموزش عالي استهبان 2سال کانونی 15
نبى عبداليوسفى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 36
حبيبى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 31
صادقى انسانی روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي فاطميه - شيراز (ويژه خواهران) 1سال کانونی 14
ظهرابى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 38
سعيدى عمادى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال کانونی 16
موسوى تجربی بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي لارستان / روزانه دانشگاه علوم پزشكي لارستان (محل تحصيل اوز) 2سال کانونی 11
محمودى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 3سال کانونی 53
اكبرى ریاضی فيزيک|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال کانونی 17
پشنگه تجربی مديريت بازرگاني|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال کانونی 10
يوسفى منش تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) 1سال کانونی 14
عباسى ریاضی مهندسي صنايع|مجتمع اموزش عالي بم / روزانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال کانونی 8
آزادپور تجربی زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 17
شهوندى انسانی باستان شناسي|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 9
زارع ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شيراز / سوابق تحصيلي مجازي دانشگاه شيراز 1سال کانونی 16
زارع تجربی زيست شناسي|دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد 2سال کانونی 33
صالحى تجربی مهندسي علوم دامي|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 13
كبيرى تجربی زيست شناسي|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 3سال کانونی 54
عطايى ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه بيرجند / نوبت دوم دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 35
حسينى تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه ياسوج / روزانه دانشگاه ياسوج (محل تحصيل گچساران) 3سال کانونی 53
ميرزايى تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه ياسوج / روزانه دانشگاه ياسوج (محل تحصيل گچساران) 3سال کانونی 47
قهرمانى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 3سال کانونی 39
عبدى زاده تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 18
حيدرى تجربی حسابداري|موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي زند - شيراز 1سال کانونی 10
مردانى تجربی حسابداري|موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي حافظ - شيراز 1سال کانونی 16
كارگر تجربی روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي رحمان -رامسر / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي رحمان - رامسر 1سال کانونی 16