ماهدشت /مردآباد

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر ماهدشت /مردآباد

نباتى

نباتى

حسابداري|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
رضائى فراهانى

رضائى فراهانى

علوم کامپيوتر|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حقدان

حقدان

حقوق|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
معصومى

معصومى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تحصيلات تکميلي درعلوم پايه -زنجان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مولايارى

مولايارى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
خاورى

خاورى

حسابداري|دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خانى زاده

خانى زاده

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه قم / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
تركاشوند

تركاشوند

جغرافيا|دانشگاه گلستان -گرگان / نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
جلاللو

جلاللو

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج-بومي استان البرز / فرهنگيان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پورملك ارا

پورملك ارا

زمين شناسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی