نظرآباد

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر نظرآباد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
اسدزاده حسين ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 47
رادپور محمدرضا ریاضی مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي (شهيدعباسپور) 3سال از دوم دبيرستان 60
بزرا على ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 44
معبريان عليرضا تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 39
محرابى مريم تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 5سال از سوم راهنمايي 105
مفاخرى محمد ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 6سال از دوم راهنمايي 99
سلمان زاده امير انسانی حسابداري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 42
رنجبرزاده زينب تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 5سال از سوم راهنمايي 101
قهرمانى مهرداد ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 64
گوهرى زبان مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 11
دهقانى محمد آبادى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 4سال از اول دبيرستان 78
قنبرلو زبان مترجمي زبان فرانسه|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 3سال از دوم دبيرستان 44
حيدرآبادى زبان مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل نوشهر) 1سال از چهارم دبيرستان 19
بك محمدپور انسانی فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 3سال از دوم دبيرستان 19
بيرامى چومالو تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال از دوم دبيرستان 63
دايلر تجربی کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال از دوم دبيرستان 52
معدندار انسانی حسابداري|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 4سال از اول دبيرستان 80
عربلو تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال از سوم دبيرستان 28
آزادفلاح زبان مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال از چهارم دبيرستان 24
مشايخى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال از سوم دبيرستان 47
آزادفلاح تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 59
ساريچلو ریاضی فيزيک|دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 21
پركان ریاضی مهندسي شيمي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / نوبت دوم مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال از چهارم دبيرستان 19
زينتى انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 25
كرملو انسانی حسابداري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) 2سال از سوم دبيرستان 31
فضلى تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 9سال از چهارم دبستان 115
لشنى زند تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 4سال از اول دبيرستان 48
نوفلاح تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 12
رزاقى پرشكوه تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 3سال از دوم دبيرستان 52
فتوت تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال از دوم دبيرستان 68
دشتگرد تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 5سال از سوم راهنمايي 76
خان محمدى تجربی زيست شناسي جانوري|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 21
حسن زاده تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 82
عزيزى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 4سال از اول دبيرستان 77
سرفلاح تجربی زيست شناسي|دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 17
ديدبان تجربی زيست شناسي گياهي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 11
غلامى تجربی شيمي محض|دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 15
دهستانى تجربی مهندسي فضاي سبز|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 5سال از سوم راهنمايي 57
على جعفرى خاتونى تجربی زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال از سوم دبيرستان 36
آفروشه تجربی مهندسي فضاي سبز|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 26