بيرجند

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر بيرجند


چهاردهى

چهاردهى

طراحي صنعتي|دانشگاه هنراصفهان / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

هنر
ظريف پور كوثر

ظريف پور كوثر

صنايع دستي|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
اميرآبادى

اميرآبادى

صنايع دستي|دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

هنر
خزاعى

خزاعى

صنايع دستي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
عسكرى تبار

عسكرى تبار

فرش|دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

هنر
كرمانى پور

كرمانى پور

هنراسلامي|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

هنر