بيرجند

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر بيرجند

زنگوئى اميرصدرا

زنگوئى اميرصدرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
قادرى على

قادرى على

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نيكمرد محمد

نيكمرد محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

ریاضی
على زاده بيرجندى محمدامين

على زاده بيرجندى محمدامين

علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
شمس آبادى

شمس آبادى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
علوى راد سيدمصطفى

علوى راد سيدمصطفى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اله پور محمدرضا

اله پور محمدرضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
فرسى فريما

فرسى فريما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
خوشنام رضا

خوشنام رضا

مهندسي عمران|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
شمس آبادى سيده مهرناز

شمس آبادى سيده مهرناز

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
چهاردهى

چهاردهى

طراحي صنعتي|دانشگاه هنراصفهان / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

هنر
دشتى كيارش

دشتى كيارش

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
رياسى عرفان

رياسى عرفان

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
شاه بيكى زهرا

شاه بيكى زهرا

مديريت مالي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

5سال کانونی / 66 آزمون

انسانی
پردل محمدحسين

پردل محمدحسين

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
على آبادى عليرضا

على آبادى عليرضا

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
صحرانورد مرتضى

صحرانورد مرتضى

حقوق|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
پورسجادى عطيه سادات

پورسجادى عطيه سادات

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
غوث مريم

غوث مريم

مديريت بازرگاني|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
رحيمى پور نگين

رحيمى پور نگين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عيسائى مقدم عليرضا

عيسائى مقدم عليرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
زحمت كش فاطمه زهرا

زحمت كش فاطمه زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
خسروى حامد

خسروى حامد

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

6سال کانونی / 121 آزمون

ریاضی
مزگى نژاد على

مزگى نژاد على

حقوق|دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
دستى گردى مريم

دستى گردى مريم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
قاسمى فهيمه سادات

قاسمى فهيمه سادات

مديريت مالي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
انارى مقدم سربيشه هنگامه

انارى مقدم سربيشه هنگامه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حاجى آبادى مرتضى

حاجى آبادى مرتضى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حيدرى معين

حيدرى معين

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
ناصرى محمد

ناصرى محمد

مهندسي معماري|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
خسروى كوثر

خسروى كوثر

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
سبزه كار فاطمه

سبزه كار فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
اكبرى فاطمه

اكبرى فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

4سال کانونی / 73 آزمون

انسانی
سنگرى آبيز فرشاد

سنگرى آبيز فرشاد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
طالبى فاطمه

طالبى فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
اميرآبادى زاده احسان

اميرآبادى زاده احسان

مهندسي مکانيک|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
نيك اختر صدف

نيك اختر صدف

مهندسي عمران|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
پارسا احمد

پارسا احمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حبيبى حجت

حبيبى حجت

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
هادى نيا مه نگار

هادى نيا مه نگار

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
زنگوئى مهديه

زنگوئى مهديه

حقوق|دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
كاهنى سجاد

كاهنى سجاد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
غلامى حسين

غلامى حسين

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ضيائى آرش

ضيائى آرش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

6سال کانونی / 115 آزمون

تجربی
ظريف پور كوثر

ظريف پور كوثر

صنايع دستي|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
فنودى على

فنودى على

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
هادى پناه محمدحسين

هادى پناه محمدحسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-بومي خراسان جنوبي / مناطق محروم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عبدى فاطمه

عبدى فاطمه

روانشناسي|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
تناكى زاده رضا

تناكى زاده رضا

مهندسي برق|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
بزى اله رى معصومه

بزى اله رى معصومه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محمدى محمدرضا

محمدى محمدرضا

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
انصاريان مريم

انصاريان مريم

حسابداري|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حسينى زهرا سادات

حسينى زهرا سادات

روانشناسي|دانشگاه بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
ماه گلى محدثه

ماه گلى محدثه

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
محمودى بورنگ مهدى

محمودى بورنگ مهدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
صابرى مريم

صابرى مريم

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
يعقوب نژاد اميرحسين

يعقوب نژاد اميرحسين

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
آقاحسنى الهه

آقاحسنى الهه

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رحيم زاده فاطمه

رحيم زاده فاطمه

مديريت بازرگاني|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
يوسفى زهرا

يوسفى زهرا

مهندسي مکانيک|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
حسينى فاطمه سادات

حسينى فاطمه سادات

زبان ايتاليايي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
فرسى فريبا

فرسى فريبا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
حنفى بجد مريم

حنفى بجد مريم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
انصارى عاطفه

انصارى عاطفه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سرپلى مهديه

سرپلى مهديه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بهروان فاطمه زهرا

بهروان فاطمه زهرا

حقوق|دانشگاه بيرجند / نوبت دوم

2سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
عارفيان حسين

عارفيان حسين

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
قوى حاجى اباد الهام

قوى حاجى اباد الهام

حقوق|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
افراخته مطهره

افراخته مطهره

حقوق|دانشگاه بيرجند / نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
زارع زهرا

زارع زهرا

حقوق|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
كرمى

كرمى

علوم تربيتي|دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
نوفرستى مريم

نوفرستى مريم

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-بومي خراسان جنوبي / مناطق محروم

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

علوم تربيتي|دانشگاه بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
رنجبر

رنجبر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-بومي خراسان جنوبي / مناطق محروم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

روانشناسي|دانشگاه بيرجند / نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
دهقان تنها

دهقان تنها

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
خراشادى زاده

خراشادى زاده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-بومي خراسان جنوبي / مناطق محروم

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
زنگوئى

زنگوئى

حقوق|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
حيدرى

حيدرى

مهندسي معماري|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
بنى اسدى

بنى اسدى

علوم تربيتي|دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
كريمى

كريمى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كاوسى

كاوسى

مهندسي شيمي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عرب

عرب

حقوق|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حيدرى

حيدرى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
مهدى نژاد

مهدى نژاد

حقوق|دانشگاه بيرجند / نوبت دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
شبان

شبان

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
زمين كشت

زمين كشت

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

علوم تربيتي|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حسن زاده

حسن زاده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
حسين پور

حسين پور

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
حسين زاده

حسين زاده

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

6سال کانونی / 100 آزمون

ریاضی
اميرآبادى

اميرآبادى

صنايع دستي|دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

هنر
اسماعيلى

اسماعيلى

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
فال سليمان

فال سليمان

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نجفى

نجفى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
شمس آبادى

شمس آبادى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
اصغرى

اصغرى

علوم تربيتي|دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
عباسى

عباسى

حسابداري|دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
كوثرى نيا

كوثرى نيا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خزاعى

خزاعى

صنايع دستي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
كاتبى

كاتبى

حقوق|مجتمع اموزش عالي گناباد / نوبت دوم

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
طالبى

طالبى

علوم تربيتي|دانشگاه بيرجند / نوبت دوم

4سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
عسكرى

عسكرى

دامپزشکي|دانشگاه تهران / نوبت دوم

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
ابطحى

ابطحى

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
پوريافر

پوريافر

حسابداري|دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
سلحشور

سلحشور

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند / روزانه

6سال کانونی / 90 آزمون

ریاضی
فرخى بورنگ

فرخى بورنگ

علوم تربيتي|دانشگاه بيرجند / نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حسين پور

حسين پور

علوم سياسي|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
اصلى

اصلى

مهندسي برق|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سبزه كار

سبزه كار

علوم تربيتي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
قهوه چى

قهوه چى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
كارگر

كارگر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

6سال کانونی / 121 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
دادورنژاد

دادورنژاد

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
على پور

على پور

حقوق|دانشگاه زابل / نوبت دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
جمع آورى

جمع آورى

علوم تربيتي|دانشگاه بيرجند / نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
اطهرى زاده

اطهرى زاده

مهندسي برق|دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
باقرى

باقرى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
مجيدى فر

مجيدى فر

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
محمدپرست طبس

محمدپرست طبس

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
استادى عيلكى

استادى عيلكى

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
شوكت ابادى

شوكت ابادى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
قربانى

قربانى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
رخشانى

رخشانى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مودى

مودى

دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
برزگراول

برزگراول

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
ابوالقاسمى

ابوالقاسمى

حسابداري|دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
امجدى فرد

امجدى فرد

علوم سياسي|دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
عسكرى تبار

عسكرى تبار

فرش|دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

هنر
رضائى

رضائى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فرودى

فرودى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
سورگى

سورگى

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

زبان
غلامى

غلامى

مهندسي برق|دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
دولت دوست

دولت دوست

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

حسابداري|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
پورافين

پورافين

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
عباسى چهكند

عباسى چهكند

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
هرمزى

هرمزى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
كدخدا

كدخدا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
هادى نيا

هادى نيا

مهندسي صنايع مبلمان|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ظريفى پور

ظريفى پور

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
صفرزاده

صفرزاده

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نيكوئيان

نيكوئيان

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه بيرجند / نوبت دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
حيدرى

حيدرى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
مودى

مودى

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه بيرجند / نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
كرمانى پور

كرمانى پور

هنراسلامي|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

هنر
بيكى

بيكى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

زبان
مزيدى

مزيدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
شبانى

شبانى

جغرافيا|دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
نورمحمدى

نورمحمدى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
ناصرى

ناصرى

علوم سياسي|دانشگاه بيرجند / نوبت دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
عباسى

عباسى

علوم سياسي|دانشگاه بيرجند / نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
آزموده

آزموده

مهندسي عمران|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
صمدى راد

صمدى راد

مهندسي معماري|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
ايوبى

ايوبى

مهندسي صنايع|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

مهندسي عمران|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نخلى فريز

نخلى فريز

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه بيرجند / نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

زبان
فروزانفر

فروزانفر

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
همسايگان

همسايگان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رمضانى شيخ آباد

رمضانى شيخ آباد

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
قاسمى

قاسمى

مهندسي عمران|دانشگاه بيرجند / روزانه

7سال کانونی / 92 آزمون

ریاضی
كلاته بجدى

كلاته بجدى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
غلام پورعباس آباد

غلام پورعباس آباد

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
عارفى مقدم

عارفى مقدم

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حسن زاده

حسن زاده

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
نويدى نيا

نويدى نيا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند / نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
پورانى

پورانى

حسابداري|دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مرادى پور

مرادى پور

مهندسي برق|دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
شبانى بورنگ

شبانى بورنگ

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
هوشمندى

هوشمندى

جغرافيا|دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
گنجى

گنجى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
برزگان

برزگان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند / نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حسنى

حسنى

علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
قنبرى

قنبرى

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه بيرجند / نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
نيك پويان

نيك پويان

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نوزادى

نوزادى

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بيگى

بيگى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه دامغان / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
چراغ بيرجندى

چراغ بيرجندى

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رخشانى

رخشانى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
باقرنياخراشاهى

باقرنياخراشاهى

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بشيرى زاده

بشيرى زاده

علوم ومهندسي اب|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بزرگر

بزرگر

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محمدنژاد

محمدنژاد

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
حسن پورتقى آباد

حسن پورتقى آباد

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
نامور

نامور

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مقرى گزيك

مقرى گزيك

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي بيرجند / نوبت دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
بذرافشان

بذرافشان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه زابل / روزانه

7سال کانونی / 99 آزمون

ریاضی
سپاهى

سپاهى

جغرافيا|دانشگاه بيرجند / نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
توكلى

توكلى

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي بيرجند / نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
چهكندى نژاد

چهكندى نژاد

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي بيرجند / نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
خزاعى

خزاعى

مهندسي برق|دانشگاه بيرجند / نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
كميلى

كميلى

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي بيرجند / نوبت دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
احرارى

احرارى

مهندسي عمران|دانشگاه زابل / نوبت دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
سيگارى

سيگارى

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
طالبى

طالبى

زيست شناسي|دانشگاه بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حيدرى فراهانى

حيدرى فراهانى

زيست فناوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فياضى

فياضى

زمين شناسي|دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اكرمى

اكرمى

زيست شناسي|دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نايبى

نايبى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه زابل / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خدادوست

خدادوست

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسنى

حسنى

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سعيدى

سعيدى

شيمي محض|دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی