فريدون كنار

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر فريدون كنار

همايونى على اكبر

همايونى على اكبر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

7سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
غلامى محمدباقر

غلامى محمدباقر

حقوق|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
روحانى فاطمه

روحانى فاطمه

حقوق|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

6سال کانونی / 122 آزمون

انسانی
جبارى اميرى زهرا

جبارى اميرى زهرا

صنايع دستي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
بابكى عليرضا

بابكى عليرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
غنى زاده بيدختى آرمان

غنى زاده بيدختى آرمان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري-بومي مازندران / فرهنگيان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
محسنى محمدجواد

محسنى محمدجواد

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي مازندران / فرهنگيان

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
زارع مهدى

زارع مهدى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
اكبرى مائده

اكبرى مائده

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
خليلى

خليلى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري-بومي مازندران / فرهنگيان

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
عنايت پور

عنايت پور

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پناهيان

پناهيان

روابطعمومي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
امامى

امامى

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
عفتى

عفتى

روانشناسي|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
اسماعيلى كنارى

اسماعيلى كنارى

مهندسي ماشين الات دريايي|دانشگاه صنعت نفت / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
اخوان

اخوان

حسابداري|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

3سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
محسنى كلاگر

محسنى كلاگر

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
بالو

بالو

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نانواكنارى

نانواكنارى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
فضلى

فضلى

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
پورخليل

پورخليل

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
صديقى

صديقى

حقوق|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
حسينى لاريمى

حسينى لاريمى

علوم تربيتي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
قلى پور

قلى پور

مهندسي برق|دانشگاه دامغان / روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
احمدى آسور

احمدى آسور

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
شفيع كنارى

شفيع كنارى

مهندسي شهرسازي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
داداش نژاد سوته

داداش نژاد سوته

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
كريمى اسبوئى

كريمى اسبوئى

مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
اسماعيل پور شهاب الدينى

اسماعيل پور شهاب الدينى

حقوق|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

علوم کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
حسينى لاريمى

حسينى لاريمى

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
آقالرى فرمى

آقالرى فرمى

مهندسي شيمي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
عليزاده

عليزاده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

9سال کانونی / 169 آزمون

تجربی
ميرانى كنارى

ميرانى كنارى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رمضانى

رمضانى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه گنبد / روزانه

5سال کانونی / 79 آزمون

زبان
قربانى

قربانى

علوم سياسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
خليلى

خليلى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
اسفنديار

اسفنديار

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
آزادى كنارى

آزادى كنارى

روانشناسي|دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قربان نيا سوته

قربان نيا سوته

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / نوبت دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
باقرى

باقرى

علوم کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اسفنديار

اسفنديار

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رشيدى

رشيدى

مهندسي شيمي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شيرزاد

شيرزاد

علوم سياسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
جليلى كنارى

جليلى كنارى

مهندسي عمران|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

روانشناسي|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
درزى كنارى

درزى كنارى

مهندسي عمران|دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
عباسى كلان

عباسى كلان

مردم شناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
زاهدى

زاهدى

مهندسي برق|دانشگاه دامغان / نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
راعى بندپى

راعى بندپى

مهندسي عمران|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
بهزادى كنارى

بهزادى كنارى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل / غير انتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
كريمى كنارى

كريمى كنارى

زيست فناوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

6سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
عظيمى سوته

عظيمى سوته

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سيماي دانش -رشت / غير انتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
هاديان مهلبانى

هاديان مهلبانى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رودبارى

رودبارى

روانشناسي|دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور / غير انتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حق پناه

حق پناه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سيفائى

سيفائى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
طاهرى اميرى

طاهرى اميرى

حسابداري|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
على زاده

على زاده

حسابداري|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نيك زاد

نيك زاد

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي امل / غير انتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
ربيعى كنارى

ربيعى كنارى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل / غير انتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نيك پى كنارى

نيك پى كنارى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي امل / غير انتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
قادرى انارمرزى

قادرى انارمرزى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل / غير انتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كبيرى كنارى

كبيرى كنارى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی