چمستان

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر چمستان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
اسداله زاده دانش ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 4سال کانونی 65
عليزاده مرتضى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 51
رفيع زاده كوثر انسانی حقوق|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 39
كريمى راضيه انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 38
ربيعى سميه انسانی حقوق|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 37
سعيدى امير رضا ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 8سال کانونی 121
حبيب نژاد اميرحسين تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بابل - پرديس خودگردان 4سال کانونی 56
ابراهيمى محمدجواد ریاضی مهندسي شهرسازي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 15
توكلى تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 25
رنجبر ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 22
عليزاده تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 33
ذبيحى انسانی حقوق|دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 2سال کانونی 36
موسوى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 3سال کانونی 58
موسوى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 15
قاسمى انسانی حقوق|دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 2سال کانونی 30
خادمى ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 3سال کانونی 59
علايى ریاضی مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 3سال کانونی 32
حسن پورشير تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 8سال کانونی 124
روستايى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 15
رنجبر ریاضی مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 3سال کانونی 49
فلاح انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 37
حسينى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر) 1سال کانونی 16
موسوى انسانی علوم قران وحديث|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 18
محمدى انسانی جغرافيا|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 49
اسدپور ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 13
نيك نژاد انسانی علوم قران وحديث|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 21
واعظيان زبان زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 25
حسين زاده ریاضی مهندسي برق|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 10
فلاح انسانی علوم سياسي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 33
توكلى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 39
ربيع زاده تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 52
جعفرزاده تجربی مديريت بازرگاني|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 19
علائى ریاضی مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 6سال کانونی 86
عليزاده تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 46
على زاده ریاضی مهندسي برق|دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 13
جلالى تجربی شيمي محض|دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 6سال کانونی 110
عليزاده تجربی بهداشت موادغذايي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 2سال کانونی 41
حسينى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد 3سال کانونی 40
اكبرى تجربی شيمي محض|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 29
حسينى ریاضی فيزيک مهندسي|دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 16
موسوى تجربی زيست شناسي گياهي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 19