آمل

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر آمل

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
پهلوان عليرضا هنر طراحي صنعتي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 8
صياد رضوان هنر نوازندگي موسيقي ايراني|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 13
مجيدى رضا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 67
سعيدى مقدم ارشيا ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 50
پيغمبرزاده جابر انسانی حقوق|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه دانشگاه شاهد - تهران 3سال کانونی 34
صالحى احمد انسانی کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال کانونی 9
على نژاد محمدامين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 9سال کانونی 121
ابراهيمى اميرحسين انسانی کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 5سال کانونی 97
غفارى دلارستاقى شيوا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 38
ثالث دنيا ریاضی مهندسي برق|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 16
رضا زاده محمد امين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 35
خضرى شيوا هنر سينما|دانشگاه سوره -تهران /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي سوره - تهران 1سال کانونی 13
حسينى نيكى سادات انسانی حقوق|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 25
فاضلى سيده مرجان تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 27
سياه زاده كيميا تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 5سال کانونی 74
صالحى على هنر فرش|دانشگاه هنر / روزانه دانشگاه هنر تهران 2سال کانونی 27
حسين زاده محدثه ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 51
شيرامه سميه انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري-بومي مازندران / فرهنگيان پرديس فاطمه الزهرا(س) ساري 1سال کانونی 17
پرويزى عمران حسام تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال کانونی 65
حسين پور حسين ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 40
موحدى نيا محمد ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 35
نيكپور عليرضا تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 16
رضائيان سيده سحر تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 44
رضايى منفرد حانيه انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري-بومي مازندران / فرهنگيان پرديس فاطمه الزهرا(س) ساري 3سال کانونی 45
على پور مهدى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 7سال کانونی 92
توكلى نفيسه انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري-بومي مازندران / فرهنگيان پرديس فاطمه الزهرا(س) ساري 2سال کانونی 34
خضرائى محسن تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 5سال کانونی 74
حسنى فائزه ریاضی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري-بومي مازندران / فرهنگيان پرديس فاطمه الزهرا(س) ساري 2سال کانونی 34
توحيدآملى مينا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 10سال کانونی 162
مرادى امير رضا ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 51
بهپور نگين انسانی روانشناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 38
يل‌ فاطمه انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 43
حسن پور فاطمه انسانی حقوق|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 35
متقى حامد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 43
بهزادى معصومه ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 20
تقى زاده محمد جواد انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري-بومي مازندران / فرهنگيان پرديس دکتر شريعتي - ساري 2سال کانونی 44
مسيب زاده اميرحسين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 10سال کانونی 135
عمرانيان پارسا ریاضی مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 4سال کانونی 39
محسنيان محدثه انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري-بومي مازندران / فرهنگيان پرديس فاطمه الزهرا(س) ساري 2سال کانونی 45
عليزاده نيا محمد حسين ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال کانونی 48
غلاميان اسماعيل ریاضی مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 5سال کانونی 94
سليمانى سامان تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 5سال کانونی 98
عبداله انگرودى محمدرضا انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري-بومي مازندران / فرهنگيان پرديس دکتر شريعتي - ساري 3سال کانونی 48
ملكى دلارستاقى آرش تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 22
شهره شكراله تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 4سال کانونی 40
محمدپور على ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 4سال کانونی 68
جعفرى كاردگر محمدرضا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 65
حقوقيان فاطمه انسانی حقوق|دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 49
صفرزاده اميرحسين انسانی حقوق|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه دانشگاه شاهد - تهران 2سال کانونی 38
جبارى شياده سيده محدثه انسانی حقوق|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 20
على زاده محدثه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بابل - پرديس خودگردان 3سال کانونی 48
توكلى عرفان تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 9سال کانونی 131
جعفرى الهه انسانی علوم تربيتي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 51
فلاح سپيده انسانی روانشناسي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 48
ابراهيمى سيد محمد مهدى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 4سال کانونی 62
كاملى مبينا ریاضی مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي (شهيدعباسپور) 3سال کانونی 52
طاهر نژاد نازنين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 3سال کانونی 38
بابايى فاطمه انسانی روانشناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 36
زاهدپاشا رضا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 6سال کانونی 87
شهرآئينى پارسا ریاضی مديريت صنعتي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 40
مصطفى زاده دانيال تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 42
سلحشور الهه انسانی علوم تربيتي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 43
حبيبى فر كميل زبان اموزش زبان انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 50
اختر سولماز زبان اموزش زبان انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 22
حسن زاده ستاره تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 39
آذر نوش آوا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 41
فلاح فرشته تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) - پرديس خودگردان 3سال کانونی 28
اميرى هديه انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 5سال کانونی 71
ابراهيمى امير على ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 51
حسينى راضيه سادات تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 15
على زاده شاهكلائى محسن ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 4سال کانونی 60
نظرى عليرضا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 6سال کانونی 102
حمزه سينا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 4سال کانونی 69
علوى مرزنگو زهرا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 39
تجن جارى فاطمه ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 32
علائى محمد حسين ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي مازندران / فرهنگيان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران 2سال کانونی 34
غلام زاده فاطمه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال کانونی 59
فلاح فاطمه ریاضی مهندسي نقشه برداري|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 48
حسين زاده آرمان ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 28
كيانى محمد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 6سال کانونی 81
خاكزاد شاهاندشتى نيك ناز ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 7
قزوينى فاطمه ریاضی حسابداري|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 3سال کانونی 53
ابراهيمى مهدى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 36
توكلى ساجد ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 33
داودى مبينا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال کانونی 49
سلطانى فاطمه انسانی حقوق|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 47
محمدقلى تبار هاتف تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بابل - پرديس خودگردان 10سال کانونی 116
روشن زاده امير على ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 4سال کانونی 32
رضائى نويد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان 4سال کانونی 59
يوسفى مقدم بهار تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 23
موسوى فيروكلا فائزه ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 23
بابايى گزنك پوريا تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل-بومي مازندران / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال کانونی 58
نصيرى فاطمه انسانی مديريت اموربانکي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 3سال کانونی 22
ولائى ذبيح الله تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 3سال کانونی 53
حيدرى پرنيان تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال کانونی 45
قلى زاده كوثر تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 43
شعبانى مائده انسانی حقوق|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 22
فيروزى محمد حسين تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 36
بابادخت چمه بن رضا انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري-بومي مازندران / فرهنگيان پرديس دکتر شريعتي - ساري 1سال کانونی 15
بايست على حسين ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 3سال کانونی 36
مرادى هنگامه ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 8سال کانونی 118
نيكزادلاريجانى سيدعلى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 37
جورسرا فاطمه انسانی حقوق|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 17
احمدى رويا انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 42
عبدالهى محمد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-بومي مازندران / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 5سال کانونی 101
نادرى سيف الله ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 8سال کانونی 132
كيابخت هاتف ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 37
محمدپور مبينا ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 19
رستمى تورى پارسا انسانی حقوق|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 24
پرتوى ریاضی مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 20
ملكى دلارستاقى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بابل - پرديس خودگردان 2سال کانونی 24
مجيدى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 36
اسورى تجربی شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 10
ايمانى تجربی کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 12
صيادى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 16
برهانى دوست تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اردبيل - پرديس خودگردان 6سال کانونی 71
اسماعيلى ریاضی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري-بومي مازندران / فرهنگيان پرديس فاطمه الزهرا(س) ساري 3سال کانونی 59
حيدرى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 5سال کانونی 49
مقيميان انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 21
صيقل تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-بومي مازندران / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 49
ميخ چين ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 6سال کانونی 90
ايمانى تجربی کاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / / روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران(رشته هاي گروه پزشکي) 1سال کانونی 11
على پور انسانی حقوق|دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 3سال کانونی 29
احسانى انسانی حسابداري|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 25
زارعى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 17
اكبرتبارطورى تجربی دامپزشکي|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 14
حسين زاده زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 28
طبرى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 3سال کانونی 52
عزيزى انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 14
عليزاده تجربی دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 24
رهنمايى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 3سال کانونی 46
آقاجان پور نشلى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 5سال کانونی 64
شكرى انسانی مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 12
ابراهيمى ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 44
عزيزى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 3سال کانونی 56
وثوقى تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 7سال کانونی 101
قلى پور نوسر ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 25
جعفرى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 4سال کانونی 74
حسين پور تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 3سال کانونی 40
اقبال ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 3سال کانونی 48
ابراهيمى پور ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 8سال کانونی 142
فاضلى تبار ریاضی مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 3سال کانونی 48
كريمى مرزنگو تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 4سال کانونی 37
شعبانى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 31
اكبرى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 3سال کانونی 34
محمدى اخا تجربی دامپزشکي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 54
صادقى زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 43
اسدى ریاضی مهندسي نفت|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) 2سال کانونی 27
قربان زاده انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 6سال کانونی 121
داورى انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 9
شريفى تجربی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري-بومي مازندران / فرهنگيان پرديس فاطمه الزهرا(س) ساري 4سال کانونی 53
على زاده تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 37
روشنائى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 3سال کانونی 29
غفاريان انسانی علوم تربيتي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 12
زراعت پيشه انسانی علوم تربيتي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 17
اسدى نياكى تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 2سال کانونی 46
ملكى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 22
فلاح ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 35
حسينى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 24
مولوى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 32
غلامى پاشا انسانی حقوق|دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 20
معمارپور ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 21
على پور ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 3سال کانونی 34
سلطان احمدى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 21
محرابى ریاضی اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز-بومي خوزستان / فرهنگيان پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز 1سال کانونی 24
زاهديان تجنكى ریاضی مهندسي ماشين الات دريايي|دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل مازندران) 3سال کانونی 46
عابدى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 22
محمدى تجربی علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي شوشتر / روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 3سال کانونی 35
محمدزاده تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 4سال کانونی 74
باقرى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 15
زارع ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 28
سياوشى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) 1سال کانونی 18
رنجبر ریاضی مهندسي برق|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 30
حسينيان ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه هنراسلامي تبريز-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 2سال کانونی 32
فضلى درزى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 30
حيدرى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 13
فولادى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 37
حيدرى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال کانونی 46
پناهى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
عسگرى زبان اموزش زبان انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 36
بابائى انسانی مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 35
فلاح ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 40
ساداتى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 7سال کانونی 114
علويان ریاضی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري-بومي مازندران / فرهنگيان پرديس دکتر شريعتي - ساري 3سال کانونی 43
ذاكرى انسانی حسابداري|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 16
برهانى تجربی کاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / / روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران(رشته هاي گروه پزشکي) 3سال کانونی 61
فرزانه ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 3سال کانونی 39
تقى پور رينه ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 21
پيردشتى تجربی شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 5سال کانونی 83
ساكت ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 17
ندائى ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 13
وازپور ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 8
اكبرزاده نشلى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 4سال کانونی 66
غلامى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 5سال کانونی 67
افرازيده ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 3سال کانونی 57
ادبى نژاد انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 16
برم ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 26
على زاده انسانی پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 18
حسن پور انسانی حسابداري|دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد 2سال کانونی 23
بهروزنيا ریاضی مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 28
فاطمى نسب تجربی دامپزشکي|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 15
فاضلى هنر ادبيات نمايشي|دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 10
آخوندپورنقارچى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 6سال کانونی 98
چندر انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 16
جمالى دينان تجربی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري-بومي مازندران / فرهنگيان پرديس فاطمه الزهرا(س) ساري 4سال کانونی 48
برارى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 12
على پور ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 14
گيلانى زبان اموزش زبان انگليسي|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 23
اله قلى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 22
شكورى فر ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) 2سال کانونی 23
قلى زاده ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 22
اسدى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 43
اسماعيل نيا شيروانى انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 15
بزرگ تبار هنر طراحي صنعتي|دانشگاه تهران / پرديس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان 1سال کانونی 6
رهنمائى تجربی کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 4سال کانونی 46
حسينى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 28
ولائى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 22
بيگلرى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 9
امينى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 18
بهرام پور عمرانى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 45
سليمانى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 23
قابليان اميرى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 53
جليلى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 15
كاوه ریاضی مهندسي دريا|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار / روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 1سال کانونی 12
فرج زاده ریاضی مهندسي برق|دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 22
فاطمى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 4سال کانونی 64
طبرى تجربی دامپزشکي|دانشگاه اروميه / نوبت دوم دانشگاه اروميه 4سال کانونی 47
مرزبندكاسب ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 3سال کانونی 55
جمشيدنژاد انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 15
نيك زاد تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 5سال کانونی 56
مجاورنوا انسانی مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 44
محمدى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 29
حسين پور تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 3سال کانونی 38
ابراهيمى ریاضی مهندسي شهرسازي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 48
زارع ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 23
مرزبند تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 15
موسى دوخت انسانی علوم تربيتي|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 30
درويشى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 42
هاشمى ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 3سال کانونی 25
فاضل پورچوبى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال کانونی 47
قعقايى دلارستاقى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 4سال کانونی 66
ابراهيمى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 15
خسروى لاريجانى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 16
ذبيح نيا تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 4سال کانونی 45
سلطانى تجربی حسابداري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 21
باقرى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 42
شاكرى ریاضی مهندسي شهرسازي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 23
ابراهيم نيا تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 4سال کانونی 49
شكوهى فرد ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 7
رحيمى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 42
عسگرى زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 3سال کانونی 43
طبرى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 14
محمودى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 14
سيفى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل (محل تحصيل مغان) 2سال کانونی 29
خليلى مقدم تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 1سال کانونی 12
حسينى انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 22
احمدى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 36
خاكپور تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 25
مهدوى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 23
حبيبى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 45
مستوفى زاده ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 38
نائيجى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 13
اميرى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 28
ابراهيمى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) 1سال کانونی 20
مستانى شيرازى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 18
بخشى انسانی حقوق|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 14
رجبى انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 13
طبرستانى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 2سال کانونی 35
غلامى كبودكلا ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 2سال کانونی 26
اكبريان انسانی علوم سياسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 17
زاهدى اسكى انسانی حقوق|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 17
محمدزاده تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 4سال کانونی 60
برزين انسانی روانشناسي|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 38
سجادى لاريجانى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 23
خان زاد تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال کانونی 63
ظاهرى تجربی کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 41
غلام پور تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 47
جعفرزاده ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال کانونی 18
مهدى زاده تجربی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري-بومي مازندران / فرهنگيان پرديس دکتر شريعتي - ساري 7سال کانونی 90
قاسمى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 27
محسنى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 4سال کانونی 82
درويش دوانى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر) 1سال کانونی 14
شعبانى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 20
جعفرى انسانی روانشناسي|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 42
باباتباردرزى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل آباده) 4سال کانونی 66
دريابارى ریاضی اقتصاد|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 36
نعمتى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 42
تقوى نيا انسانی روانشناسي|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 23
بنگر ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال کانونی 31
نجفدرى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 20
رمضان زاده بصرا انسانی حقوق|دانشگاه شيراز / سوابق تحصيلي مجازي دانشگاه شيراز 1سال کانونی 10
اكبرزاده تجربی حسابداري|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 35
پاكدامن آملى تجربی روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي راه دانش - بابل 4سال کانونی 57
آسميته تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پيراپزشکي آمل) 1سال کانونی 15
اسدى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 21
خليلى انسانی مردم شناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 21
جعفرزاده طالشى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 12
احمدى ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 22
فضلى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 5سال کانونی 52
بصيرى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 5سال کانونی 87
قربان نزاد انسانی روانشناسي|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 10
اسدى فر ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / نوبت دوم دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 22
حسنى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 3سال کانونی 47
حسن زاده ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 18
واحدى كرسيكلا تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 3سال کانونی 44
فغانى تجربی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري-بومي مازندران / فرهنگيان پرديس فاطمه الزهرا(س) ساري 3سال کانونی 35
مهدوى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل (محل تحصيل رامسر) 2سال کانونی 26
ضياء ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال کانونی 21
فلاح انسانی حقوق|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 8
زكوى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي مشهد 4سال کانونی 46
رحيمى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / نوبت دوم دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 17
داداش تبار ملكشاه تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 17
صفرپور تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 26
رحمانى ریاضی حسابداري|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 25
اقدسى تجربی زيست فناوري|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 4سال کانونی 49
لاسمى انسانی حسابداري|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 27
خرم منش ریاضی فيزيک|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 28
اسماعيل پور نياكى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / نوبت دوم دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 2سال کانونی 15
توكلى شياده ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 3سال کانونی 30
شريعتى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 42
گلپور انسانی حقوق|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 17
علينقى تبار عمرانى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 5سال کانونی 103
دانشور ریاضی علوم ومهندسي اب|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 11
يزدانى انسانی روانشناسي|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 22
قادى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / نوبت دوم دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 10
آ كو تجربی پرستاري|دانشکده علوم پزشکي شوشتر-نيمسال اول / روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 3سال کانونی 31
مظلوم ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 12
روح الهى انسانی حقوق|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 17
نيك نام انسانی روانشناسي|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 3سال کانونی 46
محمدزاده تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل بهشهر) 3سال کانونی 29
صداقت صباغ تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 30
محنتيان تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال کانونی 51
محمدى ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 4سال کانونی 24
توكلى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 8
قاسمى تجربی پرستاري|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي) 3سال کانونی 52
كاظمى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان / نوبت دوم دانشگاه سمنان 3سال کانونی 45
سقائى اسكى انسانی روانشناسي|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 24
خليلى ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 18
فلاح تجربی حسابداري|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 28
اكبرزاده نياكى انسانی باستان شناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل نوشهر) 1سال کانونی 11
كاظمى رودبارى انسانی حقوق|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 9
اسفنديار تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 8
اسكندرى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان 6سال کانونی 94
خجسته فرد ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / نوبت دوم دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 21
خسروى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان 9سال کانونی 99
صوفى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 1سال کانونی 22
دشتبان تجربی حسابداري|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 4سال کانونی 64
ساداتى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 15
ميرزائى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 21
عزيزنيا ریاضی مهندسي برق|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / نوبت دوم دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 9
اسكو تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 38
درزى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / نوبت دوم دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 2سال کانونی 27
سلطانى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 30
رجبلو انسانی حقوق|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 10
امانى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / نوبت دوم دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 2سال کانونی 26
آبيتر تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 4سال کانونی 62
نيك زاد انسانی حقوق|دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري - نور 1سال کانونی 13
گل زاده گنگرج ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 8
مازندرانى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / نوبت دوم دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 5سال کانونی 60
آذرى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال کانونی 29
كليچ ریاضی فيزيک|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 34
نوائى تجربی بهداشت موادغذايي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 4سال کانونی 29
نيك بخت تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 13
ناصريان ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / نوبت دوم دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 3سال کانونی 10
هاشم زاده انسانی مردم شناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل نوشهر) 1سال کانونی 14
حسينى تجربی زيست فناوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 14
قليزاده ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 4سال کانونی 59
اسفنديار ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 23
ترابى مزرعه ملكى ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 39
مومن گزنك ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 8
مهيائى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 32
مرزبان ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 17
قنبرى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي سنا - ساري 2سال کانونی 25
زارع تجربی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري-بومي مازندران / فرهنگيان پرديس دکتر شريعتي - ساري 3سال کانونی 27
نيك نژاد ریاضی فيزيک|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 5سال کانونی 75
تقى پور تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 40
رضائيان تجربی روانشناسي|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 4سال کانونی 51
روان بخش ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه ملاير-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 10
طبرى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) 2سال کانونی 19
حافظى انسانی حقوق|دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري - نور 1سال کانونی 17
جغتائى ریاضی اقتصادکشاورزي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 2سال کانونی 22
شعبانى ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 13
دهقان انسانی حقوق|دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري - نور 1سال کانونی 15
سيفى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 16
ريحانى تجربی حسابداري|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 17
عابدينى مقدم تيار تجربی حسابداري|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 28
احمديان انسانی باستان شناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل نوشهر) 1سال کانونی 11
آقاجانى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 10
على زاده خرمى ریاضی حسابداري|موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيک / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي بصير - آبيك 2سال کانونی 23
قربانى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 20
ميرزاد ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 17
حسين زاده ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 20
صفرى ریاضی فيزيک|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 26
يوسفى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 3سال کانونی 22
هدايتى تجربی روانشناسي|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 4سال کانونی 34
خادمى ریاضی امار|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 16
كريمى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 6سال کانونی 70
صفائى آملى ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 25
فلاح انسانی جغرافيا|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 1سال کانونی 12
محمودى ریاضی فيزيک|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 23
نصيرى تجربی فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پيراپزشکي آمل) 1سال کانونی 14
بيلدار ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 15
خدابخش رضائى انسانی روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي روزبهان - ساري 1سال کانونی 6
ميرزايى انسانی روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي امل / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي آمل 1سال کانونی 12
نريمانى نژاد انسانی روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي راه دانش - بابل 1سال کانونی 12
محموديان تجربی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري-بومي مازندران / فرهنگيان پرديس دکتر شريعتي - ساري 3سال کانونی 46
صداقت تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 11
لطفى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران - بابل 2سال کانونی 30
بهروزى ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال کانونی 31
دلارام تجربی زيست شناسي جانوري|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 5
فاضلى ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 14
رضى انسانی حسابداري|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 15
بناساز نوائى ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / نوبت دوم دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 6
اميرى لاريجانى ریاضی روانشناسي|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 5
اسماعيلى ریاضی امار|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 19
اسماعيل زاده تجربی علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل صومعه سرا) 3سال کانونی 24
كوثرى تجربی زيست شناسي جانوري|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 46
گيلانى تجربی شيمي محض|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 10
نصرتى اندوارى تجربی روانشناسي|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 3سال کانونی 34
صبورى تجربی مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 4سال کانونی 58
قلى زاده تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 49
عباس تبار انسانی حقوق|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 7
شكرى تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 15
صميمى ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 15
بهزادى تجربی فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 8
دشت پيما تجربی حسابداري|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 16
هادى زاده ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 12
بازدار تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 45
ساكت تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 2سال کانونی 33
پرباله تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 13
حبيبى تجربی زيست فناوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / نوبت دوم دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 2سال کانونی 24
عباس نيا ریاضی امار|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 33
درويشى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 5سال کانونی 95
حسينى تجربی شيمي محض|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 4سال کانونی 45
توسلى تجربی روانشناسي|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 27
حسينى تجربی مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 35
هاشمى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 3سال کانونی 52
نگهدار ریاضی فيزيک|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 6
على زاده ریاضی فيزيک|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 20
كلارستاقى تجربی روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي امل / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي آمل 6سال کانونی 71
چوبدارعمرانى تجربی حسابداري|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 6سال کانونی 83
جمشيدى ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 11
حسينى ايمنى تجربی زيست شناسي گياهي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 27
صادقى انسانی روانشناسي|دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري - نور 2سال کانونی 6
عراقى تجربی حسابداري|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 4سال کانونی 52
جعفرى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 16
قاسمى تجربی علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه بيرجند / نوبت دوم دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 33
مهدوى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 11
كاردل روكش تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 18
حاجى رجبى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 12
فردوسيان تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 15
حسينى ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال کانونی 31
قنبرى ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 10
عباسى نجار تجربی بهداشت موادغذايي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / نوبت دوم دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 3سال کانونی 60
زارع تجربی روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي راه دانش - بابل 1سال کانونی 6
شعبانى انسانی حقوق|دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري - نور 1سال کانونی 15
قاسمى تجربی حسابداري|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 26
رحيمى اسكى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / نوبت دوم دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال کانونی 14
وثوقى انسانی روانشناسي|دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري - نور 1سال کانونی 8
مسلمى ریاضی علوم ومهندسي اب|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / نوبت دوم دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 2سال کانونی 33
زارع تجربی شيمي محض|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 39
حسن زاده تجربی حسابداري|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 3سال کانونی 40
عباس زاده تجربی زيست شناسي گياهي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 54
رضائى تجربی شيمي محض|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 20
نيك پور تجربی زيست فناوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / نوبت دوم دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 4سال کانونی 46
نصرى پاشا تجربی زيست فناوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / نوبت دوم دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 2سال کانونی 41
رحيمى تجربی حسابداري|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 5سال کانونی 50
قاسم زاده تجربی بهداشت موادغذايي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / نوبت دوم دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 18
بشيرنژاد تجربی حسابداري|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 6
راعى عمران تجربی بهداشت موادغذايي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / نوبت دوم دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 3سال کانونی 20
بهارى فر ریاضی فيزيک|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 34
شكرى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي سنا - ساري 1سال کانونی 15
كيان مهر تجربی روانشناسي|دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري - نور 1سال کانونی 12
على اكبرزاده تجربی روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي راه دانش - بابل 1سال کانونی 13
هادى زاده تجربی روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي راه دانش - بابل 3سال کانونی 23
يزدانى تجربی حسابداري|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 30
كيانى تجربی مديريت بازرگاني|دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان 4سال کانونی 38
نبى زاده تجربی شيمي محض|دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 29
رحمانى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي سنا - ساري 2سال کانونی 24
درزى تجربی روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي امل / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي آمل 1سال کانونی 20
تنكابنى تجربی روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي امل / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي آمل 1سال کانونی 6
قربانى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي سنا - ساري 2سال کانونی 31
واحدى تجربی حسابداري|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 13
ملكى تجربی مهندسي علوم دامي|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 11