بابل

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر بابل

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
نادرى محمدرضا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 21
مير ياسمن تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال کانونی 77
ذاكرزواردهى حسن ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 44
رعيتى دماوندى امير مسعود تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال کانونی 44
ميناگر موسى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 4سال کانونی 65
عموزاده سماكوش طوبى انسانی روانشناسي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 52
نصيرائى احسان تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 48
نجار درونكلايى محمد ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 54
شوش پاشا غزاله هنر طراحي صنعتي|دانشگاه هنر / روزانه دانشگاه هنر تهران 2سال کانونی 37
عباسى على ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 22
عابدى على تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 18
آهى اندى محمدحسين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 45
شيرافكن مهديس تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 60
خان محمدى اطاقسرا نرگس تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 63
داداش نتاج ميثم انسانی کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 2سال کانونی 43
پيرزاده سيده مرضيه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 8سال کانونی 128
اكبرنتاج بيشه حسين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 67
موسى زاده موسوى سيده فاطمه ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 30
لفورى كشتلى زهرا ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 21
حسنى سيد صابر تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 31
ادبى فيروزجائى محمد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 33
محبوبى سيد طه ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 41
فضل على زاده امين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 17
حبيب پور كاشى احسان تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال کانونی 64
فضلى هادى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 12
فرهادى محمد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 56
مولانا حورناز تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 46
حافظى يوسف ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 33
سالكى كيارش تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 28
حسينيان شيوا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 37
درويشى گنجى معصومه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 50
بزرگى سپيده تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 9سال کانونی 166
عالمى درونكلائى على تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 45
حصارى شرمه زهرا هنر طراحي لباس|دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران -دکترشريعتي / روزانه دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي) 1سال کانونی 23
ادبى فيروزجائى رضا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 45
عموزاده آرائى محمد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 53
غلاميان بائى فرحان تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 37
حسن زاده يزدى ياشار ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 7سال کانونی 126
سوادى ساسان تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 53
شكرپورساسى كميل انسانی حقوق|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 16
رحمن زاده گروى پيروز تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 38
جهانيان بهنميرى سورنا ریاضی مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 31
داودى مريم انسانی روانشناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 20
مجرد نقيبى كيوان انسانی حقوق|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 16
رودگرى بارفرشى نازنين هنر طراحي لباس|دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران -دکترشريعتي / روزانه دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي) 1سال کانونی 16
مهدى زاده مريم تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 35
محمدنژاد حاجى سارا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 18
كرمى داودى فاطمه انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 23
اكبرى سيده محدثه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 35
نبوى جلودار سيده نازنين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 39
اسداله پور تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 4سال کانونی 66
خسروى محمد ابراهيم انسانی حقوق|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 44
عليجان تبار شانى حسين ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 36
رحيمى گرجى پارسا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال کانونی 61
شيروانى محمدحسين ریاضی مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 14
حسنى سارينا زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 24
چراغعلى زاده روشن محمدحسين انسانی حقوق|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 2سال کانونی 31
داداش نيا كاسمان مهسا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 21
كلانترى درونكلا نگين ریاضی مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي (شهيدعباسپور) 2سال کانونی 39
امين زاده محمدحسين هنر صنايع دستي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 12
آقاجانزاده اميرحسين تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بابل - پرديس خودگردان 3سال کانونی 31
محمدعلى تبار بائى انسانی مديريت دولتي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 15
سعادتى بائى على تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 53
معصوم نيا پارسا تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال کانونی 56
اميرزاده قاسمى سجاد ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 20
گلشنى حسام ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 35
بابانيا منصور رضا ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 22
ابوالقاسم پور ديوكلايى حنانه ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال کانونی 66
آزادنيا ياسمن هنر صنايع دستي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 16
يزدانيان رضاكلا انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 18
رزاق نتاج عليرضا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بابل - پرديس خودگردان 2سال کانونی 26
آرايى بندپى محمد جواد ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 37
سيدغفورى سينا تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال کانونی 33
اصغرى گودرزى فاطمه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 15
مصحفى سارا زبان مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 18
رضائى كمرپشتى محمد حسين ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال کانونی 41
كردى نيا فيروزجاه معصومه تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 19
سلطان زاده كوثر انسانی روانشناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 25
حبيب زاده گتابى فاطمه ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 3سال کانونی 55
عموئى اميرمحمد انسانی حقوق|دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 3سال کانونی 32
خودسوز زهرا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 19
حسنى آهنگر تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان 3سال کانونی 38
برهانى بارفروشى اميرحسين ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 23
طاهرنژاد لدارى محمد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 59
عالم زاده اميرعطا ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 52
ميرزاده سيد على ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 33
اسدى سيده سارينا ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي (شهيدعباسپور) 3سال کانونی 47
قاسم زاده گردرودبارى مريم ریاضی مهندسي نقشه برداري|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 8سال کانونی 136
جانعلى زاده چوب بستى محيا ریاضی مهندسي شهرسازي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 22
نجاردرونكلائى فاطمه انسانی حقوق|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال کانونی 21
شعبانى افروزى ارغوان تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال اول / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 1سال کانونی 13
پرويزى عمران عماد ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 4سال کانونی 71
نادرى گرجى آرشام زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 21
فلاحيان بيژن محدثه ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 44
يوسفى حسين انسانی روانشناسي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 15
تقى نسب احمدكلائى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 24
محمديان اميرى محمدجعفر انسانی پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 9
شافعيان طبرى مهسا ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 23
على زاده امير تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال کانونی 15
شكرى هتكه پشتى على ریاضی مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 1سال کانونی 20
حسنى حورا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 17
فضلى زعفرانى سيده مريم ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 15
قنبرى مصير مريم هنر تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي|دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 17
فرشاد اميرحسين ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 3سال کانونی 46
خيرى خليلى منوچهر تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال کانونی 41
عظيمى نسترن زبان مترجمي زبان فرانسه|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 17
قلى پور كرد آسيابى فاطمه تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 8
الوندى عليرضا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 3سال کانونی 54
ربيع پورحمزه كلائى سحر انسانی مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 5سال کانونی 91
عابدينى منصور رضا انسانی حقوق|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 18
واجدى سيد محمدرضا ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 20
دانشمند مجتبى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 18
فلاح نيا فريما ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 20
براريان حمزه كلائى محمد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 4سال کانونی 72
اكبرى سرحمامى محمد حسين ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 4سال کانونی 64
نيك پور يزدان ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 10
على زاده مازيار تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 42
سيف نيا ملكشاه ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 41
حسنعلى زاده چارى ياسين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 2سال کانونی 38
باقرزاده موزيرجى ثمينه ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 8
مرادى چراتى عليرضا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 3سال کانونی 60
نوروزى درازكلا آرين ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 20
حمزه نيما تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 2سال کانونی 20
زارع آيدا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال کانونی 70
محسنى اندارگلى سجاد ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 15
جعفرى گاوزن محمد انسانی روانشناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 20
حسن پور ايرانى كيميا ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 31
مصطفى زاده بافروزى امير محمد انسانی حقوق|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 35
شعبانى گاوزن معين ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 15
محمدى هريكندئى سيد محمد مهدى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 26
برارى دهكى اميرحسين انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 16
مجيدى سيده مبينا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 30
جعفرى نيا آهنگر فاطمه زبان اموزش زبان انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 45
بابائى على انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 31
هاشمى درگاهلو اكرم تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 32
حسين زاده كاشى سيده الهه ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 18
طالبى چارى امير انسانی علوم سياسي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 30
دهستانى كلاگر زهره انسانی روانشناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 54
آقاجانى موزيرجى آريا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بابل - پرديس خودگردان 2سال کانونی 38
صادقى تجربی دامپزشکي|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 9
نجف زاده ساداتى اشكان تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بابل - پرديس خودگردان 2سال کانونی 29
غلامپور سارا تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 29
گلچوب فاطمه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 58
شريفى جلوادر محمد ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 15
موسوى كانى سيد محمد مهدى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 23
دامن گير هدى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 16
بابازاده لهى ايوب انسانی علوم تربيتي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 29
آذين فر كوشا انسانی حسابداري|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 22
كوروش فر مهدى تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 45
عابسى محمد على ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 3سال کانونی 35
مهدوى راد على تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 48
عليزاده كلاگر سيدسينا ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 28
نقى زاده بائى حسين تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بابل - پرديس خودگردان 2سال کانونی 41
حيدرى عليرضا ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 21
سيد آقائى احمدى سيده زهرا انسانی روزنامه نگاري|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران / نوبت دوم دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران 1سال کانونی 17
فيروزجا محمدرضا ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 36
احمد على نژاد محمد مهدى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 21
اسماعيل پور حجازى سيده زينب تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 18
نوشيروانى راد ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 21
حسينى آردى ریاضی مهندسي حمل ونقل ريلي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 34
طهماسبى آهنگر ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 27
روح اللهى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 31
حسينى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 28
كفشگر تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بابل - پرديس خودگردان 3سال کانونی 60
روح اللهى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بابل - پرديس خودگردان 4سال کانونی 72
ولى زاده ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شيراز / روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 3سال کانونی 49
افتخارى ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 25
اژدرى ریاضی مهندسي ماشين‌هاي ريلي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 22
غفارى چراتى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال کانونی 59
فتاحى تجربی شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 3سال کانونی 47
دوزنده ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 15
قربان زاده آهنگرى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 16
برارجانى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 3سال کانونی 35
كرمانى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بابل - پرديس خودگردان 4سال کانونی 50
گلى انسانی جغرافيا|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 21
رنجبر تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بابل - پرديس خودگردان 1سال کانونی 17
رجبى فومشى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 35
رحمانى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 28
فيروزى راد تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 22
شريف پور تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بابل - پرديس خودگردان 2سال کانونی 15
آهنگر چوب بستى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 28
يدالهى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 37
طالبى چارى انسانی علوم سياسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 30
سارنگ ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 4سال کانونی 63
پورحسن تركى انسانی حسابداري|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 24
طيبى درازكلا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بابل - پرديس خودگردان 3سال کانونی 31
جعفرى كلاريجانى تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان 1سال کانونی 13
رمضانى موزيرجى ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 33
اكبرى كشتلى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 3سال کانونی 32
حافظيان ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 22
اصغرنيا روشن انسانی علوم تربيتي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 35
موسوى كانى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان 3سال کانونی 47
غلام پور دهكى ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 23
ثريائى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 3سال کانونی 65
نجاريان درزى تجربی دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 23
اكبرى ریاضی مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 15
طاهرى ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 18
قلى زاده پاشا تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 20
خانلرزاده ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 18
محمدى فريد ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 29
آهنگركانى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 24
كردى نژاد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان 4سال کانونی 55
على نژاد هريكندئى ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 32
بينش تجربی دامپزشکي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 42
عزيزى تجربی دامپزشکي|دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 51
عالميان ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 40
يداللهى سماكوش انسانی حقوق|دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 25
حلالخور ميركلائى انسانی حسابداري|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 12
حسن پور تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال کانونی 58
حسين زادگان ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 46
جانعلى زاده اله چالى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 31
سيد نژاد جلودار تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 17
تقوائى شاهرودى زبان اموزش زبان انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 6
اسحق تيمورى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 24
حقانى حقيقى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 36
فلاح نجار كلائى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 12
فاضلى هرينكدى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 18
خليلى گودرزى تجربی دامپزشکي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 4سال کانونی 78
پور على انسانی علوم تربيتي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 34
مجاهدى تجربی دامپزشکي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 30
ابوالقاسمى باكر ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 16
آقاجانى افروزى انسانی حسابداري|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 35
محمدى كالى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 44
رنج كش كلاگر تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان-محل تحصيل آران و بيدگل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي کاشان(آران وبيدگل) 2سال کانونی 34
كيانژاد تجنكى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 28
آقاپور آهنگرى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 18
ايمانى شيركلائى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 21
هادى نژاد اميرى زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 48
عطائى تجربی دامپزشکي|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 26
سالارى تجربی تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 16
رستم تبار آهنگر تجربی دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 14
گلى كانى ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 10
برارى تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان 4سال کانونی 41
حيدرى فيروز ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 59
ثريائى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 44
اسماعيل نژاد نير ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 18
محمدنيا ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 20
درزى درون كلا ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 3سال کانونی 49
شجريان ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 34
مرادى مجد تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال کانونی 57
يوسف نياپاشا تجربی دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / نوبت دوم دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 12
صادقى آردى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 40
حسين زاده ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 14
يوسف پور شيرسوار انسانی مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 21
باباجانپور تجربی شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 44
محمدزاده نقارچى ریاضی حسابداري|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 45
طالب پور حاجى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 27
احمدى خطير انسانی حسابداري|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 32
نظرى ساسى كلومى انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 36
سيد آقائى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 18
غلام پور دهكى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان 2سال کانونی 27
اتركى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 13
مقدسى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 3سال کانونی 31
يدالله زاده عالمى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 13
جعفرى بائى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 40
گلى شيردار تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 24
ژنده پيل ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 10
صادق نيا بابلى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 5سال کانونی 60
كربلائى آقا ملكى ریاضی جهانگردي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 7
لكائى اندى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 30
رحمان پناه ریاضی مهندسي برق|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 7
گلچوب تجربی دامپزشکي|دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 6سال کانونی 113
خامسى زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 8
قاسم تبار هنر هنرهاي صناعي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل نوشهر) 1سال کانونی 16
نوراللهى فومشى ریاضی مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 19
اصغرى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان 4سال کانونی 47
قاسميان ركنى انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 44
نصراللهى بيشه تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 31
مختارى ریاضی مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 34
ابراهيمى حيدرى مقدم ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 28
ابراهيم پور زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 11
عباسى چنارى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 19
سامانيانى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 26
حسينى كبريكلا انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 15
داودى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 3سال کانونی 38
آقاپور ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 26
على زاده زبان اموزش زبان انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 17
صبا ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 25
حبيبى افروزى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 15
قلى پور لندى تجربی دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 60
محمدپور ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 22
باقرى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 18
ضيائى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 42
اميرى حسن كلا ریاضی مهندسي برق|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 61
جانبازى زبان اموزش زبان انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 13
ذبيح اله زاده سماكوش ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 18
حيدرنژاد شفيعى زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 40
صاحبى بهنميرى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال کانونی 67
يوسف نيا درزى انسانی فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 22
درمانى ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 24
مولائى قرا تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 54
محمدپور ریاضی مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 15
گلى رئيسى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 11
حسين نژاد كريمى ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 12
اوليائى تجربی دامپزشکي|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 28
حسينى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 19
مقدم نيا ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 15
امين زاده انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 19
محمد حسنى خطير كلائى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 31
غلامحسين نژاد بيشه ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 10
مهدويان انسانی علوم سياسي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 10
دستوريان جمنانى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 19
على نتاج منصور انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 22
اسلامى سوخت آبندانى تجربی گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 50
على نيا گردرودبارى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 30
گوران اوريمى زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 50
سينائى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 29
حسن پور متى كلائى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 23
فرزان فر تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 23
حسينيان سيدى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 30
فضل اله پورآقاملكى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 17
كاردگر ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 18
ميكانيكى تجربی گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 17
فلاح مرزناكى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 15
بزرگى موزيرجى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 7
يعقوبى ملكشاه تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 3سال کانونی 60
طاهرى اطاقسرا ریاضی مهندسي نساجي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 16
اصغرنژاد ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 22
فرج الهى سرستى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 30
كشمير ریاضی مهندسي نفت|دانشکده فني ومهندسي گرمسار / روزانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 2سال کانونی 32
نعمت زاده افروزى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 17
ابوالقاسم زاده تجربی دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 60
نوروزپور منصور تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال کانونی 76
طباخ دماوندى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 24
رمضانيان كشتلى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 18
آقاجانى دلاور انسانی علوم قران وحديث|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 17
توكلى ریاضی مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 6
ليث تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 54
نبى زاده جلودار تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال کانونی 46
شعبان نژاد تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال کانونی 55
باروط چى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 19
فلاح جلودار ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 33
رمضانى زبان اموزش زبان انگليسي|دانشگاه نيشابور / روزانه دانشگاه نيشابور 3سال کانونی 24
حسين نتاج انسانی مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 15
سالارى نيا تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 19
محسن زاده گنجى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 20
ولى زاده ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 15
فتاح زاده امير دهى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (دانشکده پرستاري و مامايي لنگرود) 4سال کانونی 79
روشن قلب ریاضی مهندسي شهرسازي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 31
كاشانيان تجربی مديريت مالي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 14
معتمد زبان مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل نوشهر) 3سال کانونی 28
مرادى انسانی مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 24
حسينى عالمى تجربی روانشناسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 16
وكيلى راد ریاضی علوم ومهندسي اب|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 6
رمضان نژاد شانى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 48
كاوسى داودى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 43
راستگو ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 30
باقرپور خشكى ریاضی مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 22
شيرمحمدى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 29
باباعلى زاده تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 28
ذوالفقار زاده كردى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 18
حبيب زاده مرزونى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 17
تيرگر تجربی دامپزشکي|دانشگاه زابل / نوبت دوم دانشگاه زابل 2سال کانونی 33
صادقى حداد زواره تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 5سال کانونی 50
مهدى زاده گنجى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 17
فاريابى دوست انسانی جغرافيا|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 30
اسفنديار تجربی اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 8سال کانونی 140
پوررسول درزى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 31
خدابخشى انسانی فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 23
همت پرست ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 17
موسوى كانى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 29
قلى پور ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 13
ابراهيمى انسانی پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 43
شريف نتاج تجربی شيمي محض|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 25
رضايى روشن تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 18
عباسقلى زاده سرستى ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 31
اسمعيل زاده فوكلائى انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 14
عزيزى كانى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 19
آهنگرى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 33
يوسفى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 28
صالحى اميرى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 40
عابدى فيروزجائى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 20
زمانى كلهودشتى ریاضی مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 29
هاشمى هريكنده ئى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 17
تيرداد ریاضی مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 20
شاكرى انسانی فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 22
ذكريانتاج انسانی جغرافيا|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 31
فلاح ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 17
حبيبى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 23
عابدى نيا تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 12
رمضان زاده داودى انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 13
على پور ریاضی مهندسي برق|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 10
آهى فر تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 4سال کانونی 40
حبيب زاده عمران ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 3سال کانونی 24
ولى زاده اطاقسرا تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 1سال کانونی 25
كلانتر درونكلا تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل بهشهر) - پرديس خودگردان 2سال کانونی 42
عسكريان اميرى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 3سال کانونی 42
صادقى شيرسوار ریاضی مديريت بازرگاني|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 18
بيابانى مقدم تجربی کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 20
زاهدى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل (محل تحصيل رامسر) 2سال کانونی 32
رمضان پور چوبى انسانی علوم سياسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 16
آقائى جلودار انسانی مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 29
روح اله زاده آهنگر انسانی علوم قران وحديث|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 22
وفاه خواه ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 20
نجف پور ميرى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 19
بهمنى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 53
دهستانى كلاگر تجربی کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 15
مهدى نژاد كرانى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 4سال کانونی 44
نقى تبار ملكشاه ریاضی حسابداري|دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 18
باباجانى افروزى انسانی علوم قران وحديث|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 33
جعفرى شياده ریاضی حسابداري|دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 15
ميرپور ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال کانونی 38
عباسى مقدسى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 15
صفرعلى تبار ریاضی مهندسي برق|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 11
مومنى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 32
فداكاران ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 20
جانبازى نجاركلائى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 20
ضميرى ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 6سال کانونی 87
حسينى نوشيروانى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 3سال کانونی 42
حسينى كلاگر انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 12
صحفى انسانی جغرافيا|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 13
رضازاده ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 15
حسن نيا انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 22
مصطفى زاده بورا تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 42
بيكى فيروزجائى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 3سال کانونی 37
شفيعى آهنگر تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 2سال کانونی 34
رمضان زاده عاليز منى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 5سال کانونی 67
بهادران راد تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 4سال کانونی 86
كام فر تجربی فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 14
ابراهيمى پاكزاد ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 12
لاريميان تجربی گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 16
عزيزى جلودار تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 3سال کانونی 48
على اكبرزاده كلائى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 16
يعقوبى هريكنده تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پيراپزشکي آمل) 2سال کانونی 33
اكبرى بابائى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 19
آقاجانى عاليزمينى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 3سال کانونی 53
نظرى ریاضی مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 19
حسينيان تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل بهشهر) 2سال کانونی 28
هاشمى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل (محل تحصيل رامسر) 2سال کانونی 41
مهدى پوربارفروشى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پيراپزشکي آمل) 3سال کانونی 38
آقاجان زاده خرمى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال کانونی 40
هاشمى كروئى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 12
گرجى بازيارى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 35
خليلى اسبوئى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 1سال کانونی 18
جعفريان جلودار ریاضی مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 10
رحمانى فيروزى تجربی فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 23
محمدى هريكنندى ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 14
حبيب زاده عمران ریاضی مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 19
غلامى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 15
شاكر طورى تجربی حسابداري|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 21
ذوالفقارى متى كلائى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پيراپزشکي آمل) 3سال کانونی 62
قدم پورمقدم ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 33
حداد ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 17
شاكر زواردهى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 65
روح اله زاده آهنگر ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 22
نادى حيدرى ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 15
عباس زاده هريكنده ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 23
بلبلى قاديكلائى تجربی زيست شناسي جانوري|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 31
حيدرنژاد تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 2سال کانونی 34
قدم پورمقدم ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 34
خاتمى تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 4سال کانونی 32
على تبارملكشا زبان زبان روسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 36
كردنيا انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 25
زاهديان تجنكى زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال کانونی 38
حميدى ميركلا انسانی علوم سياسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 22
خانلرزاده ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 33
حسن زاده كلائى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 40
ميرزا آقانسب گردروبارى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / نوبت دوم دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال کانونی 43
رجائى نشلى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / نوبت دوم دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 2سال کانونی 40
حسينى ايمنى ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 19
داروئى حقيقى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 52
قناعتى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / نوبت دوم دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 7
نظرى قاديكلائى ریاضی امار|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 23
مهدى پورچارى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 4سال کانونی 72
بردون تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 6سال کانونی 117
محمدزاده نقارچى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / نوبت دوم دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 2سال کانونی 38
نور آذر خشكناب ریاضی فيزيک مهندسي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 25
برارى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) 1سال کانونی 14
ميرگل بابائى ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 40
محمدحسنى گنجى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 10
فرخى درازكلا ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / نوبت دوم دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 3سال کانونی 34
قلى پور گودرزى تجربی فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پيراپزشکي آمل) 1سال کانونی 20
پورطهماسب پيچا زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 1سال کانونی 17
حسينى هتكه پشتى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 59
زراعتى زبان اموزش زبان انگليسي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 3سال کانونی 50
تقى پور موزيرجى انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 16
رجب تبار درويشى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / نوبت دوم دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 2سال کانونی 25
اسماعيل پور تجربی گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 16
شعبانى شش پلى ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 2سال کانونی 27
حبيب زاده عمران تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 57
تقى پورموزيرجى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) - پرديس خودگردان 2سال کانونی 42
خليل پور علمدارى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 10
خرسندى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان) 1سال کانونی 8
موسوى نژاد تجربی روانشناسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / نوبت دوم دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 46
ضيائى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 23
مختار ميركلا انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 40
پارسا انسانی علوم تربيتي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 25
قاسمى بنهى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / نوبت دوم دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 2سال کانونی 29
رضازاده كاشى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) 3سال کانونی 37
عابدى فيروزجائى ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 18
قربان نيااسبوئى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 59
جبارى تجربی حسابداري|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 44
ابراهيميان جلودار تجربی فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 29
شفيع نياء ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) 1سال کانونی 20
قربان زاده آهنگرى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 24
پاشاى گتابى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / نوبت دوم دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 13
پاك منش ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 56
مشكور ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 12
گرجيان دارد كاشتى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / نوبت دوم دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 12
حسينى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 17
نژاداصغر بيشه تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 6
پاشاى اميرى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل بهشهر) - پرديس خودگردان 1سال کانونی 11
ابراهيمى طورى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / / روزانه دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 1سال کانونی 25
شهرى ریاضی مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 3سال کانونی 47
رضازاده مرزناكى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 15
پورمحمد كله بستى تجربی زيست شناسي جانوري|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 57
عليجانى نيا تجربی بهداشت موادغذايي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 23
پورطهماسب متى كلائى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / نوبت دوم دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 16
حجم نيا فيروزجاه ریاضی فيزيک مهندسي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 22
حسينى ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 17
ذبيحى نيا گردرودبارى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 12
محسنى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 7
عباس نتاج ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 2سال کانونی 29
اكبرزاده نوائى ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 11
على احمدى تجربی حسابداري|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 15
دودمانى طبرى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 4سال کانونی 55
رضا على ثانى روشن ریاضی مهندسي برق|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / نوبت دوم دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 22
اسدنيا انسانی جغرافيا|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 40
نسل موسوى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 36
حسن نيادون تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 4سال کانونی 48
فرجى سماكوش ریاضی مهندسي نفت|دانشکده فني ومهندسي گرمسار / نوبت دوم دانشکده فني ومهندسي گرمسار 2سال کانونی 17
جانعلى زاده اجلودار تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 28
اسفنديار انسانی فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 16
على پور بالف ریاضی مهندسي برق|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) 2سال کانونی 37
پهلوان فوكلائى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 20
رجبعلى نيا تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 22
مومنى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 47
نيازآذرى تجربی مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 47
قاسم پور تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 47
باباجانى ریاضی فيزيک مهندسي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 22
على نيا كلائى ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 28
عطازاد ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصيل مينودشت) 3سال کانونی 43
جعفرى اصل ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 35
حسنى ملكشاه فاضل ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 20
گوران اوريمى تجربی مديريت بازرگاني|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 25
شاكرى چنارى ریاضی فيزيک مهندسي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 24
جانعلى زاده انسانی مردم شناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 19
قاسم پور انسانی فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 22
كريم پور روغنى ریاضی امار|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 9
على نژاد كرانى تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 37
فلاح ریاضی فيزيک مهندسي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 28
گرجى پور شوبى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 19
كاردگر درونكلا ریاضی علوم ومهندسي اب|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 2سال کانونی 45
كرباسى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 12
رجب زاده گتابى ریاضی مهندسي مکانيک|مجتمع اموزش عالي بم / روزانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال کانونی 15
عزيزى علمدارى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 31
بابا على پورموزيرجى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 2سال کانونی 42
مرادى نجار ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال کانونی 39
باباالله تبارگردرودبارى ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 25
جعفريان تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 18
سلمانپور طلوتى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 7
كاوه پور تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل بهشهر) 2سال کانونی 34
روح پرور تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل (محل تحصيل رامسر) 2سال کانونی 20
روستاباريكى انسانی علوم قران وحديث|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 40
كيائى ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / نوبت دوم دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال کانونی 26
خان پور سياه دركا تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان) 3سال کانونی 58
اصغرنتاج آهنگر انسانی مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 17
محمودپور تجربی فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پيراپزشکي آمل) 1سال کانونی 16
بابائى درزى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 24
مقيم پور بيژنى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد 2سال کانونی 23
عليزاده ریاضی مهندسي نقشه برداري|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 3سال کانونی 42
محمودى ادملا ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 24
يوسف نيا درزى ریاضی فيزيک|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 25
غلاميان تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 17
عباس نژاد باقرى ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 4سال کانونی 60
بزرگ تبار تجربی زيست شناسي جانوري|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 37
اسرارى ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 23
على نيااسبوئى ریاضی فيزيک|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 32
لنگورى تجربی مهندسي فضاي سبز|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / نوبت دوم دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 3سال کانونی 56
عمادى چاشمى ریاضی فيزيک|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 12
تقوى جلودار زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 10
خليلى گودرزى ریاضی فيزيک|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 38
عالميان گاوزن ریاضی فيزيک|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 6
نعمتى طاهر ریاضی فيزيک|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 12
ولى پور طبرستانى تجربی زيست شناسي جانوري|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 18
كاوه تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 17
عمو نيا سماكوش تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان) 4سال کانونی 69
موسوى داودى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان) 2سال کانونی 30
حسينى تالارى ریاضی فيزيک|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 25
جعفرى چارى ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 15
حريرى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان 1سال کانونی 12
دريابارى تجربی مديريت بازرگاني|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال کانونی 31
لاهيجانى اميرى تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 2سال کانونی 17
آهوپا تجربی بهداشت موادغذايي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 15
رحيمى ساحلى ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 3سال کانونی 38
حسن پورمير تجربی بهداشت موادغذايي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 2سال کانونی 40
ميرزائى مرزونى ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 21
پنبه كار درزى كتى تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 54
بدخشانيان فرد تجربی زيست شناسي گياهي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 23
غياثى طبرى ریاضی امار|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 8
كرد فيروزجائى تجربی زيست شناسي گياهي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 13
طاهرى تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 5سال کانونی 59
هاشمى شياده تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان 1سال کانونی 7
اشرف زاده ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / نوبت دوم دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال کانونی 12
قاسم زاده ریاضی اقتصادکشاورزي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / نوبت دوم دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 6
قاسمى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / نوبت دوم دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 3سال کانونی 51
حسن تبارمتى كلائى ریاضی فيزيک|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 23
اصحابى تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / نوبت دوم دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 10
غلامحسين زاده ولوكلائى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه بيرجند / نوبت دوم دانشگاه بيرجند 3سال کانونی 58
صولتى تجربی بهداشت موادغذايي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / نوبت دوم دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 3سال کانونی 50
ميركاظمى عزيزى تجربی روانشناسي|دانشگاه ياسوج / نوبت دوم دانشگاه ياسوج 2سال کانونی 24
عباسى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / نوبت دوم دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 11
شفيعى آهنگر تجربی بهداشت موادغذايي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / نوبت دوم دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 2سال کانونی 32
حسن نژاد حيدرى ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 18
رجب زاده گتابى ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 14
حسنى حسنكلا ریاضی فيزيک|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 17
حسينى هتكه پشتى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 2سال کانونی 28
شافى تجربی دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 5
على جان زاده سماكوش تجربی زيست شناسي|دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 22
قربانيان خورشيدى تجربی اقتصادکشاورزي|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 11
على محمدى دماوندى تجربی زيست شناسي گياهي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 17
على پور تجربی زيست شناسي گياهي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 50
آقاپورحصيرى تجربی زيست شناسي گياهي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 6سال کانونی 76
محمدزاده پاشا تجربی علوم ومهندسي خاک|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 2سال کانونی 33
على محمدى تجربی علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال کانونی 6
حسينى ايمنى تجربی علوم ومهندسي خاک|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / نوبت دوم دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 8