ساري

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر ساري


ميناوى فريح زاده سبحان

ميناوى فريح زاده سبحان

تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي|دانشگاه دامغان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

هنر
وفائى نژاد

وفائى نژاد

صنايع دستي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
احمديان مقدم

احمديان مقدم

طراحي پارچه|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

هنر
قاسمى

قاسمى

مرمت بناهاي تاريخي|دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
رجبى اردشيرى

رجبى اردشيرى

هنرهاي صناعي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

هنر
شريف نژاد طهران

شريف نژاد طهران

نقاشي|دانشگاه سمنان / نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

هنر
ميرزائى گلنشينى

ميرزائى گلنشينى

هنرهاي صناعي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

هنر
جولائى تلارمى

جولائى تلارمى

باستانشناسي|دانشگاه زابل / نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

هنر
لوله های U شکل - آزمایش توریچلی -فشار سنج U شکل از فیزیک 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی