جاجرم

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر جاجرم

صادقى فر فاطمه

صادقى فر فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
خباز زاده بهاره

خباز زاده بهاره

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

زبان
ربانى فر زهرا

ربانى فر زهرا

فيزيک|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
سپاسى

سپاسى

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مرتضوى

مرتضوى

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
وحيدى

وحيدى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نيازى

نيازى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
محمديان

محمديان

مهندسي معماري|دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
داورى

داورى

جغرافيا|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
ايمانى

ايمانى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
امينى

امينى

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
محموديان

محموديان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
وحدانى

وحدانى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
كمالى

كمالى

علوم سياسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ظهيرى فر

ظهيرى فر

مهندسي صنايع|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
طاهرى

طاهرى

علوم سياسي|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
غلامى

غلامى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خطيبى

خطيبى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
تيمورتاش

تيمورتاش

جغرافيا|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
خدابنده

خدابنده

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمودزاده

محمودزاده

مهندسي فضاي سبز|موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی