ايوان غرب

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر ايوان غرب

جعفرى سومار محمدامير

جعفرى سومار محمدامير

مهندسي نفت|دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
فتاحى محمد حسن

فتاحى محمد حسن

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي استان ايلام / فرهنگيان

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
عزيزى دنيا

عزيزى دنيا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام-بومي استان ايلام / مناطق محروم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام-بومي استان ايلام / مناطق محروم

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
زمانى

زمانى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام-بومي استان ايلام / مناطق محروم

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
عميدى

عميدى

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
دبيرى

دبيرى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه ايلام / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
غلامى

غلامى

تاريخ|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
خسروى

خسروى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كاكيان

كاكيان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /ايلام-بومي استان ايلام / فرهنگيان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حيدرنژادى

حيدرنژادى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
زمانيان

زمانيان

زبان وادبيات عربي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی