دهلران

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر دهلران

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
رضائى كامران تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 42
نظرى سجاد ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 18
جعفرى فائزه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 3سال کانونی 38
ميرشكارى اشكان تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 32
روشنى مهدى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام-بومي استان ايلام / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي ايلام 2سال کانونی 33
عباسى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي ايلام 4سال کانونی 68
جوادى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام-بومي استان ايلام / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي ايلام 5سال کانونی 81
چابوك تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 32
بلوطى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود) 1سال کانونی 21
كيادى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 2سال کانونی 15
نورى تجربی پرستاري|دانشکده علوم پزشکي شوشتر-نيمسال اول / روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 2سال کانونی 43
آبسالانى تجربی پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 2سال کانونی 37
اكبرى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 2سال کانونی 37
مهرجو انسانی علوم سياسي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 10
شيخى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي خلخال / روزانه دانشکده علوم پزشکي خلخال 1سال کانونی 16
كاورى زاده انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 13
كرمى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه ايلام / نوبت دوم دانشگاه ايلام 1سال کانونی 10
پورماسبى انسانی جغرافيا|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 19
ميرزائى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 2سال کانونی 30
دوستى نيا تجربی بهداشت موادغذايي|دانشگاه ايلام / روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 16