دره شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر دره شهر

مشفقى نيا رضا

مشفقى نيا رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
رحيمى سيداشكان

رحيمى سيداشكان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عبدى زهرا

عبدى زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /ايلام-بومي استان ايلام / فرهنگيان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
سياهى

سياهى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام-بومي استان ايلام / مناطق محروم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اولاد

اولاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام-بومي استان ايلام / مناطق محروم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
فهيمى

فهيمى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام-بومي استان ايلام / مناطق محروم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
پاك زاد

پاك زاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
مرادخانى

مرادخانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مومنى

مومنى

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
محمدنژاد

محمدنژاد

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
عموزاده

عموزاده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /ايلام-بومي استان ايلام / فرهنگيان

6سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
كاظم زاده

كاظم زاده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
يادگارى

يادگارى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
چترزرين

چترزرين

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

مهندسي شيمي|دانشگاه ايلام / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سهرابى

سهرابى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

5سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
آيينه زاد

آيينه زاد

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي بهبهان / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
محبى

محبى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

زبان
پاليزبان

پاليزبان

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بيرانوند

بيرانوند

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /ايلام-بومي استان ايلام / فرهنگيان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جان پرور

جان پرور

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بيگى

بيگى

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اولاد

اولاد

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ضزابى

ضزابى

علوم قران وحديث|دانشگاه ايلام / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
هاشمى

هاشمى

مديريت بازرگاني|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اذر پيران

اذر پيران

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه ايلام / نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
رمضانى

رمضانى

شيمي محض|دانشگاه ايلام / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
نصيرى

نصيرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه ايلام / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نعمت زاده

نعمت زاده

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

زيست شناسي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
غياثوند

غياثوند

مديريت بازرگاني|دانشگاه ايلام / نوبت دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
كرمشاهى

كرمشاهى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نام خدايى

نام خدايى

مهندسي علوم دامي|دانشگاه ايلام / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی