دره شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر دره شهر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
مشفقى نيا رضا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 63
رحيمى سيداشكان تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 42
عزيزى تجربی شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 19
پاك زاد تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 69
مرادخانى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 38
مومنى تجربی کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 4سال کانونی 52
محمدنژاد تجربی کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 4سال کانونی 78
كاظم زاده تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 3سال کانونی 52
يادگارى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 19
محمدى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 19
چترزرين تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل (محل تحصيل مشكين شهر) 3سال کانونی 41
صالحى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه ايلام / روزانه دانشگاه ايلام 2سال کانونی 25
سهرابى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن) 5سال کانونی 34
آيينه زاد تجربی پرستاري|دانشکده علوم پزشکي بهبهان / روزانه دانشکده علوم پزشکي بهبهان 3سال کانونی 58
محبى زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل كوهدشت) 2سال کانونی 43
پاليزبان تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 16
نظرى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 2سال کانونی 42
اسدى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 19
جان پرور تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 22
بيگى تجربی علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 4سال کانونی 54
غلامى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 17
اولاد تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 18
ضزابى انسانی علوم قران وحديث|دانشگاه ايلام / روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 10
هاشمى تجربی مديريت بازرگاني|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 12
اذر پيران انسانی پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه ايلام / نوبت دوم دانشگاه ايلام 1سال کانونی 6
رمضانى تجربی شيمي محض|دانشگاه ايلام / روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 6
نصيرى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه ايلام / روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 10
نعمت زاده تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 2سال کانونی 23
نظرى تجربی زيست شناسي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 19
غياثوند تجربی مديريت بازرگاني|دانشگاه ايلام / نوبت دوم دانشگاه ايلام 3سال کانونی 46
نام خدايى تجربی مهندسي علوم دامي|دانشگاه ايلام / نوبت دوم دانشگاه ايلام 1سال کانونی 16