پارسيان

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر پارسيان

نورى سارا

نورى سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
جعفرى فاطمه

جعفرى فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-بومي هرمزگان / مناطق محروم

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
قويدل

قويدل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-بومي هرمزگان / مناطق محروم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خلفانى

خلفانى

مهندسي مکانيک|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
احمدزاده

احمدزاده

مهندسي مکانيک|دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی