حاجي آباد

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر حاجي آباد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
جعفرى خوشن آبادى صادق ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 64
ميرزائى مهدى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 8سال کانونی 146
شاهمرداى محمد ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 25
حيدرى جامع بزرگى عليرضا ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 66
سليمانى پور حسن تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 28
قاسمى نژاد رايينى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 4سال کانونی 79
صمدى تجربی گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 19
جعفر پور ریاضی مهندسي برق|دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 3سال کانونی 20
سالارحسينى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصيل ميناب) 1سال کانونی 12
شهبازى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 14
ايزدى ریاضی مهندسي نفت|دانشکده فني ومهندسي گرمسار / نوبت دوم دانشکده فني ومهندسي گرمسار 3سال کانونی 38
ميرشكارپور ریاضی مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 3سال کانونی 46
موسى پور ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 19
پوران نى تلخ تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 45
كريمى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 25
اكبرى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصيل ميناب) 1سال کانونی 16
نوروزى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 5سال کانونی 70
احمدى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 14
كريمى تكلو ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان / نوبت دوم دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 12
ميرزاده كوهشاهى انسانی پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 9
آبسالان تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 5سال کانونی 100
قربانى تجربی فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 17
نبى پور تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 4سال کانونی 77
مرادى ميرشكارى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 4سال کانونی 63
حيدرى جامع بزرگى ریاضی فيزيک|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 14
كمال پور تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 15
جهانگيرى تجربی علوم ورزشي|مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند/ويژه خواهران / / روزانه مجتمع آموزش عالي فاطميه نهاوند (وي‍ژه خواهران) 5سال کانونی 52