ميناب

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر ميناب

محمودى نودز ياسين

محمودى نودز ياسين

مهندسي برق|دانشگاه شيراز / روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
اژدرى سعيد

اژدرى سعيد

مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شيخ آبادى ياسمن

شيخ آبادى ياسمن

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
سلطانى محمد

سلطانى محمد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-بومي هرمزگان / فرهنگيان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
رئيسى حاجى ابادى مهديه

رئيسى حاجى ابادى مهديه

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان-بومي هرمزگان / فرهنگيان

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
نعيمى حبيب الله

نعيمى حبيب الله

مهندسي برق|دانشگاه صنعت نفت / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
حميدى نسب

حميدى نسب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-بومي هرمزگان / مناطق محروم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
اخلاصى

اخلاصى

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-بومي شهرستان ميناب و رودان / مناطق محروم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
دادخدايى زاده

دادخدايى زاده

مهندسي ماشين الات دريايي|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
بهرامى

بهرامى

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي هرمزگان / فرهنگيان

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ميردادى

ميردادى

مهندسي نفت|دانشگاه شيراز-بومي استان هرمزگان / مناطق محروم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
درويشى نخل ابراهيمى

درويشى نخل ابراهيمى

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان-بومي هرمزگان / فرهنگيان

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
آراسته

آراسته

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-بومي هرمزگان / فرهنگيان

3سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
راهدار

راهدار

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-بومي هرمزگان / فرهنگيان

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
ميرزايى

ميرزايى

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-بومي هرمزگان / فرهنگيان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حسن زاده

حسن زاده

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز-بومي هرمزگان / فرهنگيان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
حاج حسينى

حاج حسينى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-بومي هرمزگان / مناطق محروم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
تركمانى روا

تركمانى روا

مهندسي مکانيک|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
دايرى زاده

دايرى زاده

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان-بومي هرمزگان / فرهنگيان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حبيبى پشت كوهى

حبيبى پشت كوهى

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي هرمزگان / فرهنگيان

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
زاهدى

زاهدى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس-بومي هرمزگان / فرهنگيان

3سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
عباس زاده ميناب

عباس زاده ميناب

مهندسي عمران|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
بشرى نژاد

بشرى نژاد

حقوق|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
غلام زهى

غلام زهى

مهندسي دريانوردي|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
اميرى زاد

اميرى زاد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

9سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
غيب الهى

غيب الهى

مهندسي مکانيک|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
درخشى

درخشى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-بومي شهرستان بشاگرد / مناطق محروم

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سعدينى

سعدينى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-بومي شهرستان سيريک وجاسک / مناطق محروم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مهندسي عمران|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
بهادرى

بهادرى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

زبان
جوادى

جوادى

مهندسي برق|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
تركمانى

تركمانى

دامپزشکي|دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مكارى نصيرائى

مكارى نصيرائى

فيزيک|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
زاهدى دهوئى

زاهدى دهوئى

مهندسي عمران|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
سلمانى قشمى

سلمانى قشمى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه يزد / نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
بنذركى نهان

بنذركى نهان

مهندسي برق|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-بومي هرمزگان / مناطق محروم

3سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شادابى

شادابى

مهندسي برق|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كاشى

كاشى

مهندسي شيمي|دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
خادمى بنك

خادمى بنك

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس-بومي هرمزگان / فرهنگيان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عباس زاده

عباس زاده

مهندسي برق|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
رستمى

رستمى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس-بومي هرمزگان / فرهنگيان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
اميرى

اميرى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رسولى

رسولى

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
عسكرى

عسكرى

مهندسي صنايع|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
مارى زاده

مارى زاده

مهندسي صنايع|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
پورخير خواه

پورخير خواه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-بومي شهرستان بشاگرد / مناطق محروم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

مهندسي صنايع|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
ماهى گير

ماهى گير

فيزيک|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
صابرصلغى

صابرصلغى

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
جمشيدى

جمشيدى

مديريت دولتي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
ذاكرى حكمى

ذاكرى حكمى

روانشناسي|مرکزاموزش عالي لار / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
فولادى زاده

فولادى زاده

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سالارى فرد

سالارى فرد

رياضيات وکاربردها|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
جنگى پور

جنگى پور

مهندسي برق|دانشگاه بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
مهدى حسينى

مهدى حسينى

مهندسي برق|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
كرمشاهى

كرمشاهى

مهندسي عمران|مجتمع اموزش عالي سراوان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نعمتى

نعمتى

روانشناسي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
زرآبادى

زرآبادى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس-بومي هرمزگان / فرهنگيان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
صولتى نيا

صولتى نيا

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
دانشمند

دانشمند

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
گنگزارى

گنگزارى

فيزيک|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
پورآل مهتريان

پورآل مهتريان

مهندسي برق|دانشگاه زابل / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

زبان
زرنگارى

زرنگارى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

مديريت صنعتي|مرکزاموزش عالي لامرد / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
قاسم پور حسن آبادى

قاسم پور حسن آبادى

مديريت دولتي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / نوبت دوم

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حميدى گليردى

حميدى گليردى

مهندسي معماري|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
زاهدى

زاهدى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

مهندسي مکانيک|دانشگاه ملاير / نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
سالارى

سالارى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
اكبرپور

اكبرپور

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس-بومي هرمزگان / فرهنگيان

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
نكوئى زاده

نكوئى زاده

مهندسي مکانيک|دانشگاه زابل / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
وحدانى

وحدانى

مهندسي پزشکي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ميرزايى گبرانى

ميرزايى گبرانى

تاريخ|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
زارعى

زارعى

جغرافيا|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
زاهدى

زاهدى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس-بومي هرمزگان / فرهنگيان

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

مترجمي زبان انگليسي|مجتمع اموزش عالي بم / روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

زبان
سالارى

سالارى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
قاسم پور

قاسم پور

فلسفه|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
تا نوردى نسب

تا نوردى نسب

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
مظفرى

مظفرى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ذاكرى

ذاكرى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي سيرجان / نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فدوى دهوسطى

فدوى دهوسطى

مديريت بازرگاني|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / نوبت دوم

7سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
قاسمى زاده گروگى

قاسمى زاده گروگى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس-بومي هرمزگان / فرهنگيان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شهدادى

شهدادى

تاريخ|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
مسلمى

مسلمى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-بومي هرمزگان / مناطق محروم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ملاحى

ملاحى

جغرافيا|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
مهدوى

مهدوى

علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
هيبتى

هيبتى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آبكار

آبكار

مهندسي صنايع|دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
خبر

خبر

شيمي محض|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / نوبت دوم

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شهدوستى

شهدوستى

مهندسي کامپيوتر|مجتمع اموزش عالي بم / روزانه

2سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
جمشيدى

جمشيدى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

تاريخ|دانشگاه جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
خير انديش

خير انديش

تاريخ|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ملاحى

ملاحى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
بهادرى عظيم آبادى

بهادرى عظيم آبادى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز / غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زاهدى دهوئى

زاهدى دهوئى

مديريت صنعتي|مرکزاموزش عالي لامرد / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
ناصرى

ناصرى

علوم ومهندسي اب|دانشگاه جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مسلمى

مسلمى

امار|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رئيسى

رئيسى

مهندسي کامپيوتر|مجتمع اموزش عالي بم / نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
افرا

افرا

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سالارى بنك

سالارى بنك

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

جغرافيا|دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
توكلى زاده

توكلى زاده

جغرافيا|دانشگاه جيرفت / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ملاحى

ملاحى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس-بومي هرمزگان / فرهنگيان

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
كرمپور

كرمپور

علوم مهندسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
حسين پور

حسين پور

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس-بومي هرمزگان / فرهنگيان

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
زاهدى

زاهدى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رئيسى

رئيسى

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-بومي بخش سندرک ازشهرستان ميناب / مناطق محروم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
رنجبر

رنجبر

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
كرمشاهى

كرمشاهى

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
سهرابى

سهرابى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس-بومي هرمزگان / فرهنگيان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
قلندرى

قلندرى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس-بومي هرمزگان / فرهنگيان

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رئيسى

رئيسى

تاريخ|دانشگاه جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

علوم ورزشي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
منصفى

منصفى

شيمي محض|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قنبرى

قنبرى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس-بومي هرمزگان / فرهنگيان

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
كريميا حاجى خادمى

كريميا حاجى خادمى

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
سهراب پور

سهراب پور

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه جهرم / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
دريانورد

دريانورد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس-بومي هرمزگان / فرهنگيان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بنى اسدى

بنى اسدى

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمد پور

محمد پور

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-بومي هرمزگان / مناطق محروم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

جغرافيا|دانشگاه زابل / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
خيرانديش

خيرانديش

زبان شناسي|دانشگاه جهرم / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
جهانشاهى

جهانشاهى

حقوق|دانشگاه شيراز / سوابق تحصيلي مجازي

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
رنجبرى

رنجبرى

شيمي کاربردي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دادخدائى

دادخدائى

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
سالارى

سالارى

مديريت دولتي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شريفى نيا

شريفى نيا

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز / غير انتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
ملازاده

ملازاده

حقوق|دانشگاه شيراز / سوابق تحصيلي مجازي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ميرى

ميرى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز / غير انتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
سالارى

سالارى

مديريت دولتي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / نوبت دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
زحمت پيشه

زحمت پيشه

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
كمالى

كمالى

زيست شناسي دريا|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زاهدى

زاهدى

مهندسي فضاي سبز|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زاهدى

زاهدى

مهندسي فضاي سبز|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

مهندسي فضاي سبز|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
گوسمندى

گوسمندى

زمين شناسي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مدنى سربارانى

مدنى سربارانى

فقه وحقوق امامي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي / غير انتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی