بندر دير

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر بندر دير

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
بهمنى اميرحسين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 3سال کانونی 52
مهاجرى نرجس ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شيراز / روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 1سال کانونی 18
حقى مائده زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 7
حصيرى ریاضی معماري داخلي|دانشگاه هنرشيراز / روزانه دانشگاه هنرشيراز 3سال کانونی 49
باقرى تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 20
جديد تجربی علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 3سال کانونی 46
درويشى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 22
اسيرى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 19
سليمانى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 3سال کانونی 47
بحرانى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 3سال کانونی 49
محمدى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 14
عرب تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال کانونی 48
ابراهيمى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه جهرم / روزانه دانشگاه جهرم 1سال کانونی 17
كوزه گرى زبان اموزش زبان انگليسي|دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 20
حسينى محمدى ریاضی مهندسي نفت|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال کانونی 29
سناسيرى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 22
جاويد پور تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال کانونی 19
سهولى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر (محل تحصيل جم) 1سال کانونی 22
بازدار ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه ياسوج / روزانه دانشگاه ياسوج 2سال کانونی 14
قاسمى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 16
محمودى ریاضی مهندسي مکانيک|مرکزاموزش عالي فيروزاباد / روزانه مركز اموزش عالي فيروزاباد 1سال کانونی 7
شجاعى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 8
امام پور ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه ياسوج / روزانه دانشگاه ياسوج 2سال کانونی 14
بازيار ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 3سال کانونی 40
عتبه تجربی بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 2سال کانونی 41
جمالى انسانی تاريخ|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 7
ساحلى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال کانونی 17
رستگارى هنر نقاشي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 13
قاسمى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 4سال کانونی 51
ناصرى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 8
ابوترابى زارچى ریاضی مهندسي عمران|مرکزاموزش عالي استهبان / روزانه مرکز آموزش عالي استهبان 2سال کانونی 15
رضايى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر (محل تحصيل جم) 1سال کانونی 13
ميدرى انسانی جغرافيا|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 25
مومنى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر (محل تحصيل جم) 3سال کانونی 30
دراهكى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه بناب / روزانه دانشگاه بناب 3سال کانونی 33
مواهبى انسانی حسابداري|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 20
طاهرى زاده ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر (محل تحصيل جم) 1سال کانونی 22
نيكخواه زبان مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 21
اغنيا تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال کانونی 13
چلوانى ریاضی مهندسي مکانيک|مرکزاموزش عالي شهرضا / روزانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 2سال کانونی 39
ثابت ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال کانونی 14
بلغار ریاضی مهندسي شيمي|مرکزاموزش عالي لامرد / روزانه مرکز آموزش عالي لامرد 1سال کانونی 17
محمدحسن پورشيراز ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 15
اعتماد ریاضی فيزيک مهندسي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 12
دانشجو ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال کانونی 14
حاجيان تجربی زمين شناسي|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 12
رهبر انسانی تاريخ|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 23
هاشمى نژاد تجربی شيمي محض|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 38
باقرزاده ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 23
افروخ تجربی مديريت بازرگاني|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 13
جمالى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال کانونی 29
حيدرى انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال کانونی 37
فخرايى انسانی علوم ورزشي|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال کانونی 14
پهلوزاده تجربی شيمي محض|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال کانونی 20
دردار تجربی شيمي محض|دانشگاه ياسوج / روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 12
محمدى تجربی زيست شناسي گياهي|دانشگاه ياسوج / روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 11
اميرى تجربی کتابداري درشاخه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال کانونی 41
حميدى انسانی جغرافيا|دانشگاه زابل / پرديس خودگردان دانشگاه زابل - پرديس خودگردان 1سال کانونی 20