بندر دير

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر بندر دير

سهولى فاطمه

سهولى فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز-بومي استان بوشهر / فرهنگيان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
بهمنى اميرحسين

بهمنى اميرحسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
مهاجرى نرجس

مهاجرى نرجس

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عابدى مهديه

عابدى مهديه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر-بومي استان بوشهر / مناطق محروم

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
كشاورز

كشاورز

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-بومي استان بوشهر / فرهنگيان

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
حقى مائده

حقى مائده

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

زبان
عابدى

عابدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر-بومي استان بوشهر / مناطق محروم

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
حصيرى

حصيرى

معماري داخلي|دانشگاه هنرشيراز / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر-بومي استان بوشهر / فرهنگيان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
مومنى

مومنى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر-بومي استان بوشهر / فرهنگيان

3سال کانونی / 50 آزمون

زبان
رضايى

رضايى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر-بومي استان بوشهر / فرهنگيان

1سال کانونی / 25 آزمون

زبان
باقرى

باقرى

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جديد

جديد

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
درويشى

درويشى

مهندسي شيمي|دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-بومي استان بوشهر / فرهنگيان

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
فخرايى

فخرايى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر-بومي استان بوشهر / فرهنگيان

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
اسيرى

اسيرى

مهندسي برق|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سليمانى

سليمانى

مهندسي مکانيک|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
بحرانى

بحرانى

مهندسي مکانيک|دانشگاه ملاير / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي برق|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عرب

عرب

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي مکانيک|دانشگاه جهرم / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كوزه گرى

كوزه گرى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
حسينى محمدى

حسينى محمدى

مهندسي نفت|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
سناسيرى

سناسيرى

مهندسي شيمي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
جاويد پور

جاويد پور

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر-بومي استان بوشهر / فرهنگيان

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
سهولى

سهولى

مهندسي صنايع|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
بازدار

بازدار

مهندسي شيمي|دانشگاه ياسوج / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
افكار

افكار

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر-بومي استان بوشهر / فرهنگيان

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
قاسمى

قاسمى

مهندسي مکانيک|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

مهندسي مکانيک|مرکزاموزش عالي فيروزاباد / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
شجاعى

شجاعى

مهندسي مکانيک|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
امام پور

امام پور

مهندسي شيمي|دانشگاه ياسوج / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بازيار

بازيار

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
عتبه

عتبه

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
جمالى

جمالى

تاريخ|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
خياط

خياط

مهندسي ايمني|مرکزاموزش عالي لامرد-بومي استان بوشهر / مناطق محروم

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
ساحلى

ساحلى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رستگارى

رستگارى

نقاشي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
مومنى

مومنى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر-بومي استان بوشهر / فرهنگيان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جهانديده

جهانديده

معماري داخلي|دانشگاه هنرشيراز-بومي استان بوشهر / مناطق محروم

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
ناصرى

ناصرى

مهندسي مکانيک|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
ابوترابى زارچى

ابوترابى زارچى

مهندسي عمران|مرکزاموزش عالي استهبان / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

مهندسي صنايع|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ميدرى

ميدرى

جغرافيا|دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
مومنى

مومنى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
دراهكى

دراهكى

مهندسي مکانيک|دانشگاه بناب / روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
مواهبى

مواهبى

حسابداري|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
آزاد

آزاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر-بومي استان بوشهر / فرهنگيان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
طاهرى زاده

طاهرى زاده

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر-بومي استان بوشهر / فرهنگيان

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
نيكخواه

نيكخواه

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
اغنيا

اغنيا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
چلوانى

چلوانى

مهندسي مکانيک|مرکزاموزش عالي شهرضا / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
ثابت

ثابت

مهندسي مکانيک|دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مكاريان

مكاريان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر-بومي استان بوشهر / فرهنگيان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بلغار

بلغار

مهندسي شيمي|مرکزاموزش عالي لامرد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمدحسن پورشيراز

محمدحسن پورشيراز

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر-بومي استان بوشهر / فرهنگيان

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اعتماد

اعتماد

فيزيک مهندسي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
بخشا

بخشا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر-بومي استان بوشهر / فرهنگيان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر-بومي استان بوشهر / فرهنگيان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دانشجو

دانشجو

مهندسي مکانيک|دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حاجيان

حاجيان

زمين شناسي|دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رهبر

رهبر

تاريخ|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
هاشمى نژاد

هاشمى نژاد

شيمي محض|دانشگاه شيراز / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خاك نژاد

خاك نژاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر-بومي استان بوشهر / فرهنگيان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر-بومي استان بوشهر / فرهنگيان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
دراهكى

دراهكى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر-بومي استان بوشهر / فرهنگيان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
باقرزاده

باقرزاده

رياضيات وکاربردها|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
افروخ

افروخ

مديريت بازرگاني|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جمالى

جمالى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

زبان وادبيات عربي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
فخرايى

فخرايى

علوم ورزشي|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
بهراميان

بهراميان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر-بومي استان بوشهر / فرهنگيان

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سيفى

سيفى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر-بومي استان بوشهر / فرهنگيان

8سال کانونی / 143 آزمون

تجربی
پهلوزاده

پهلوزاده

شيمي محض|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
دردار

دردار

شيمي محض|دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

کتابداري درشاخه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حميدى

حميدى

جغرافيا|دانشگاه زابل / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی